Rozloučení s 9.třídou

Ráda bych zde uvedla na pravou míru některé informace, které mi podsouvají zákonní zástupci žáků, pravděpodobně na základě mylných informací  buď deváťáků či osob jim blízkých.

Do 17.6.20 nebylo vůbec jasné, zda bude možné předat ve školách vysvědčení. Následoval pokyn MŠMT, který je platný do dnešního dne. Zde se praví:

  Úprava opatření ministerstva zdravotnictví se týká základních, středních, vyšších odborných škol, konzervatoří, a to včetně speciálních a základních uměleckých škol. Znamená to tedy, že mezi 22. červnem a 30. červnem 2020 je možné, aby školy pořádaly akce, které nejsou vzděláváním, jako například již zmíněné předání vysvědčení, závěrečné focení třídy, slavnostní rozloučení se závěrečným ročníkem apod. Akcí se budou moci účastnit všichni žáci bez omezení počtu či nutnosti dodržovat homogennost skupin. Stále však bude nutné předložit čestné prohlášení a do škol nebudou moci osoby s příznaky virového onemocnění.

Do školy tedy stále nemohou jiné osoby. Oslovila jsem  po dohodě s J.Stupavskou - bývalou třídní 9.třídy - p.starostu a ten nám vyšel vstříc a souhlasil se slavnostním vyřazením devítky v nových prostorách OÚ. Domluvili jsme předání vysvědčení, šerp a dárků od ROSY I za doprovodu příspěvků formou projevů v rozsahu cca 1hod. Toto vše lze považovat za školní akci.

Navržené řešení je v dané době nadstandardní, těsně v souladu se závaznými pokyny MŠMT. Pokud se devátá třída chce slavnostně rozloučit s dalšími osobami (rodiče, veřejnost, známí apod.), určitě najde vhodný prostor, který není vázán předpisy a umožní setkání i s pohoštěním a dalším kulturním programem v režii třídy.

Bohužel, situace není stále bez obtíží, je  naší zodpovědností dodržovat pokyny a zbytečně nevystavovat všechny možnému riziku.

Děkuji za pochopení.

Mgr.D.Brdíčková, ředitelka

P.S. třídní učitelkou je do 30.6.20 Mgr.Z.Vrabcová

Rubrika: