Sdružení rodičů Rosa I

Zápis ze schůze sdružení ROSA I ze dne 17.10.2013

Přítomni: p. Rázková, p. Braciníková, p. Hyksová, p. Kyselová, p. Tůmová, p. Plachá

Seznam zástupců v jednotlivých třídách:

1.tř. p. Kyselová
2.tř. p. Tůmová
3.tř. p. Rázková
4.tř. p. Kárníková
5.tř. p. Hanslová
6.tř. p. Laub
7.tř. p. Braciníková
8.tř. p. Hyksová
9.tř. – zatím žádný zástupce

Projednání výše příspěvku na dítě na školní rok 2013/2014 – výše příspěvku 200,- Kč, platba v termínu 20.10.-29.11.2013

Projednávání příspěvku na mikulášskou nadílku

Zapsala dne 18.10.2013 Iveta Plachá

Zápis ze schůze sdružení ROSA I ze dne 8.1.2013

Přítomni: p. Hyksová, p. Rázková, p. Braciníková, p. Hanslová, p. Synková, p. Malinská, p. Kyselová, p. Plachá

projednávání karnevalu:

termín: sobota 23.2.2013, 14hod., sál hospody Na křižovatce v Rosicích

nákup odměn do tomboly

vytvoření plakátů

výběr soutěží

 

Termín příští schůzky: 19.2.2013 v 16.30 hod. v jídelně ZŠ Rosice

S sebou si přineste balicí papír, sešívačku, nůžky – na výrobu losů do tomboly

 

Zapsala dne 9.1.2013 Iveta Plachá

Zápis ze schůzky 22.11.2012

Zápis ze schůzky rosického „týmu“

Dne:  22.11.2012

Přítomni: p.- Braciníková, Brdíčková, Hanslová,  Hyksová,, Laub Malinská, Plachá, Rázková, Šachová, Tůmová, Vagenknechtová

 1. Info o plánu aktivit ROSY I nejbližší doby, o stavu vybraných financí za žáky a plánované platby
 2. Mikulášská nadílka -  škola obchůzka tříd ZŠ a MŠ (9.TŘÍDA – dozor p.uč.Línek)

                                       ROSA I – balíčky do tříd

Zápis ze schůze sdružení ROSA I ze dne 4.10.2012

Přítomni: p. Rázková, p. Braciníková, p. Hanslová, p. Hyksová, p. Tesařová, p. Plachá

Seznam třídních zástupců v jednotlivých třídách:
2. tř. p. Rázková
3. tř. p. Kárníková
4. tř. p. Hanslová
5. tř. p. Laub
6. tř. p. Braciníková
7. tř. p. Hyksová
9. tř. p. Hanslová

z 1. a 8. třídy nemáme žádného zástupce

Odsouhlasena výše rodičovského příspěvku na každého žáka 200,- Kč - byly vyhotoveny lístky pro děti – seznámení s výší příspěvku a žádostí o podporu sdružení ROSA 1 ze strany rodičů (alespoň z těch tříd, kde nám chybí zástupce třídy)

Zápis ze schůze sdružení ROSA I ze dne 16. 5. 2012

Přítomni: p. Rázková, p. Hanslová, p. Hyksová, p. Tesařová, p. Braciníková, p. Kárníková, p. Plachá

Projednávání příprav dětského dne: 26.5.2012 ve 14 hod. na školním hřišti

 • Příprava soutěží
 • Zajištění odměn
 • Zajistit dovoz DJ Šimka
 • Vyhotovení plakátů – jejich vyvěšení, vyhlášení rozhlasem
 • Zajistit občerstvení
 • Domluvit spolupráci hasičů

Zapsala dne 17.5.2012 Iveta Plachá

Zápis ze schůze sdružení ROSA I ze dne 10.4.2012

Přítomni: p. Rázková, p. Hanslová, p. Hyksová, p. Tesařová, p. Laub, p. Plachá

Odsouhlasen návrh dárku na rozloučenou pro 9. třídu – bude se jednat o částku 100,- Kč na žáka

Podepsána darovací smlouva, kde ROSA I přispívá Základní škole Rosice částkou 17.560,- Kč na nákup monitorů do učebny výpočetní techniky

Odsouhlasení uskutečnění akce Dětský den - projednání příprav – termín bude upřesněn

 • příprava soutěží a odměn pro děti

Odsouhlasena pomoc při hasičské akci Pálení čarodějnic na tržnici – zajištění 5 stanovišť s úkoly pro děti

Termín příští schůzky:  29.5.2012 ve školní jídelně ZŠ Rosice

Zapsala dne 11.4.2012 Iveta Plachá

Zápis ze schůze sdružení ROSA I ze dne 25.5.2011

Přítomni: p. Rázková, p. Chourová, p. Bracíníková, p. Jakoubková, p. Hanslová, p. Drahošová, p. Laub, p. Plachá

Projednání příprav na dětský den – sobota 4.6.2011 od 14 hod. za školou

 • příprava soutěží a odměn pro děti
 • p.Rázková zajistí dovoz potřebného ze školky (chůdy, skákací míče,atd.)
 • p.Jakoubková zajistí odměny a občerstvení (pití, párky, chléb)
 • p.Rázková a p.Laub vyhotoví plakáty
 • p.Plachá zajistí vyhlášení akce rozhlasem OÚ
 • p. Kociánová zajistí vyhlášení školním rozhlasem
 • p.Kociánová (p.Laub) zajistí dovoz J.Šimka

Termín příští schůzky: 4.6.2011 na akci Den dětí

Zapsala dne 27.5.2011 Iveta Plachá

Zápis ze schůze sdružení ROSA I ze dne 6.4.2011

Přítomni: p. Rázková, p. Chourová, p. Hyksová, p. Tesařová, p. Hanslová, p. Jakoubková, p. Laub, p. Plachá

Projednány přípravy na pečení do kavárny na velikonoční výstavu, která se uskuteční 20.4. Pečení cukroví a jidášů proběhne v úterý 19.4. od 15hod.

Byl vyhotoven seznam věcí, které bude nutno připravit na činnost kavárny – seznam odeslán L. Kociánové.

Nákup kávy, čaje, mléka, limonád zajistí p. Jakoubková.

Dětský den bude 4.6. ve 14 hod. u školy.

Nutno připravit soutěže pro děti, zjistit možnost zapůjčení trampolíny.

Termín příští schůzky: 19.4.2011 v 15 hod. v jídelně ZŠ Rosice

Zapsala dne 7.4.2011 Iveta Plachá

Stránky

Subscribe to RSS - Sdružení rodičů Rosa I