Provoz MŠ

Vážení rodiče dětí v rosické MŠ,

jistě již netrpělivě čekáte na informace, zda a případně kdy se otevře naše mateřská škola. Z toho důvodu vám všem bude odeslán informativní dopis k nástupu do MŠ a dotazník, ve kterém nám vyplníte informace o vašem zájmu/nezájmu o zprovoznění MŠ. Budova školky je díky pracovnímu úsilí našich pracovnic na nástup dětí připravena, vše je umyto a desinfikováno. Paní kuchařky čekají na pokyn, kdy by měly začít vařit. Paní učitelky mají nachystané třídy i programy pro děti.

Protože se ale nacházíme v komplikované době, v tuto chvíli řešíme ve spolupráci se zřizovatelem možnost naplnění jedné z nejdůležitějších podmínek zahájení provozu. Cituji metodický pokyn MŠMT: Doporučuje se organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ. Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady, nádvoří, hřiště školy. Dle místních podmínek se skupiny dětí intervalově střídají nebo je určen oddělený prostor pro jednotlivé skupiny.“

Všichni víte, že máme novou školku a její venkovní zázemí je stále ještě ve výstavbě. Pro pobyt dětí je zatím zcela nevhodné. V tuto chvíli je naplánováno jednání Rady obce (pondělí 11.5.), kde se pokusíme vše dořešit. Hned potom dáme výsledek jednání všem na vědomí, z něj vyplyne možnost otevření MŠ s naplněním závazných podmínek metodického pokynu.

Vyplnění přihlášky je v tuto chvíli tedy nutné pro zajištění případného provozu, ten je ale podmíněn výše zmíněným naplněním podmínek.

 

Rubrika: