Přivítání prvňáčků

Přivítání prvňáčků

Dne 1.9. 2020 proběhlo ve škole slavnostní přivítání prvňáčků. V první třídě se tento školní rok sešlo 11 žáčků, kteří se spolu s rodiči přivítali s jejich třídní učitelkou, paní ředitelkou a vychovatelkou. I přesto, že počasí bylo nevlídné, ve třídě panovala příjemná atmosféra. Děti se paní učitelce představily, vyprávěly o svých zážitcích z prázdnin a o tom, jak se těšily do školy. S chutí se zapojily do společné hry, ve které prokázaly své schopnosti. Za odměnu si domů odnesly upomínkové dárečky a doufám, že i příjemné zážitky z jejich prvního školního dne. Ještě jednou přejeme prvňáčkům mnoho úspěchů a krásných dnů ve škole.

Rubrika: