Přírodověda 4

Učivo na týden od 19. 10. do 23. 10.

Ahoj čtvrťáciUsmívající se

V pondělí 19. 10. se uvidíme na MS Teams, na přírodovědu si připravte učebnici, pracovní sešit a psací potřeby.

Začneme probírat téma VODA.

Zápis do sešitu

 

VODA 

 

Dvě třetiny povrchu Země pokrývá voda, převážně voda slaná. 

 

1) slaná voda – v mořích a oceánech, obsahuje rozpuštěné soli 

 

                        - má slanou a nahořklou chuť, není vhodná k pití 

 

2) sladká voda – v řekách, jezerech, rybnících, ledovcích - povrchová voda - pitná jen 

 

                                 po úpravě 

 

                           - v podzemí (podzemní voda) - většinou vhodná k pití 

 

Odpadní voda – z našich domácností (voda z kuchyně, koupelny, atd.) - před vypuštěním do řek musí být vyčištěna v čistírně odpadních vod. 


+ cv. 1/str. 15 za DÚ (prac. sešit)


----------------------------------------------------------------------------------------------


Minulý týden jsme začali probírat sluneční soustavu - v učebnici.

Do sešitu jsme si kreslili slun. soustavu, ve čtvrtek jsme pomocí popisu poznávali o jakou planetu se jedná a lepili jsme ji do sešitu, tento týden - pouze čtvrtek 1. 10.  - pokračování ve vesmíru, sluneční soustava, planety.


Dobrý den děti!Usmívající se

Protože Vás ve škole hodně chybí, dávám probrané učivo na web.

Minulý týden jsme opakovali (ústně) a začali s tématem Živá a neživá příroda. Dnes jsme pokračovali a vypracovali další úkoly - viz. pracovní listy v příloze níže ( pod tímto textem) - k dnešku máme vypracované úkoly 1, 2, 3 z pracovních listů. Poslední úkol - Nakresli obrázek přír. krajiny a ochranu přírody jsme ještě nedělali.

Ve čtvrtek 17. 9. budeme poznávat přírodniny, přiřazovat plody ke stromům, povídat si o jejich využití, atd. - písemně nic.

Přeji brzké uzdravení!

P. uč. Novotná

PřílohaVelikost
Microsoft Office document icon Ziva_a_neziva_priroda.doc52 KB