Přírodopis 7

VÝUKA V DOBĚ MIMOŘÁDNÉHO VOLNA

 

Zde budou průběžně doplňovány úkoly, veškeré úkoly v pracovních sešitech a zápisy ve školních sešitech budou po návratu do školy kontrolovány a hodnoceny. Pozor na dodržení termínu u prací, které budu chtít poslat na e-mail.

 

Aktuální informace

 Ve středu 27.5.2020 od 12:00-14:00 hod si žáci vyzvednou věci, které si ponechali ve škole (přezůvky, výtvarné potřeby, portfolia atd.).

 

 Během letních prázdnin se budou dezinfikovat i boxy na školní pomůcky a je zapotřebí vše vyklidit.

Dále přineste vypracovaný podepsaný HERBÁŘ.

 Děkuji, s pozdravem tř. uč. Novotná


Týden od 15. - 19. 6.

Ahoj sedmáci.

Před námi je poslední týden, kdy budete mít úkoly.

Pro připomenutí: pokud máte zájem o konzultační hodiny, musíte se přihlásit na mail příslušné paní učitelce minimálně den předem a čekat na odpověď.

Zeměpis

- PS str. 34-35 - Závěrečné opakování


Přírodopis

- zodpovězte na tyto otázky - využijte internet

1. Co je arboretum? Znáš nějaké?

2. Co je botanická zahrada a jmenuj nějaké z ČR.

3. Vypiš Národní parky ČR, navštívil(a) si některý z nich?

4. Vyhledejte 5 Chráněných krajinných oblastí (CHKO).

- napište vše do sešitu


Svět práce a výchova ke zdraví

- zjistěte, jaké účinky má bez černý

- vyhledejte recept na bezovou šťávu a zkuste ji vyrobit, určitě si pochutnáteMrkající


Týden od 8. - 12. 6.

Ahoj sedmáciUsmívající se

Přírodopis 

- přečtěte si text z vyfocené z učebnice - Ekosystém louka, ...

- zodpovězte ot. 1-7 do sešitu