Práce s počítačem 9

DISTANČNÍ VÝUKA


Práce s počítačem

4. - 22. 1. 2021

V MS PowerPoint vytvoř prezentaci na libovolné téma (oblíbená kniha, hudební skupina, film, ...). Prezentace bude mít alespoň 10 snímků a bude odpovídat zásadám správné prezentace, které jsme si říkali ve škole. V prezentaci použij libovolnou animaci a vytvoř alespoň jedno tlačítko. Prezentaci ulož pod názvem prezentace_příjmení a pošli mi na Teams nejpozději ve středu 20. 1. 2021.


Pokud nemáš v PC nainstalovaný MS PowerPoint, použij webovou aplikaci na stránkách office.com --> přihlásit (e-mail: jmeno.prijmeni@skolarosice.onmicrosoft.com, heslo je stejné jako ve škole na PC), po přihlášení klikni na červenou ikonku s P a zvol "Nová prázdná prezentace".


16. - 20. 11. 2020

Vytvoř v aplikaci Malování nebo MS Word Vánoční přání nebo PF 2021. Přání bude obsahovat text:

Základní škola a mateřská škola Rosice, okres Chrudim

přeje

příjemné prožití vánočních svátků a mnoho štěstí v novém roce 2021.

 

V případě, že budeš vytvářet PF, bude přání obsahovat navíc ještě výraznější text "PF 2021". Pokud budeš hledat pozadí na internetu, dej pozor na autorská práva - použij stránky pixabay.com. Dej pozor, abys neměl/a v textu chyby, aby písmo bylo čitelné a hezky uspořádané a obrázky aby nebyly rozmazané. Práci ulož pod názvem přání_příjmení a pošli mi buď na e-mail sabina.hajkova@skola-rosice.net nebo do chatu na Teams nejpozději do 22. 11. 2020 (práce bude známkovaná).

2. - 13. 11. 2020

Zhlédni následující video: https://www.youtube.com/watch?v=9VAiuYxcFu0 a vyzkoušej si v aplikaci MS PowerPoint tvorbu tlačítek.

Pokud nemáš v PC nainstalovaný MS PowerPoint, použij webovou aplikaci na stránkách office.com --> přihlásit (tak, jak jsme to zkoušeli ve škole: jmeno.prijmeni@skolarosice.onmicrosoft.com(link sends e-mail), heslo je stejné jako ve škole na PC), po přihlášení klikni na červenou ikonku s P a zvol "Nová prázdná prezentace".


12. 10. - 2. 11. 2020

Prohlédni si následující stránky: skupinovatricka.cz a reklamnipotisk.cz.

Každý si promyslí svůj vlastní návrh na absolventskou mikinu, potom dáme hlavy dohromady a společně vybereme konečnou podobu.

Tvůj návrh bude obsahovat:

  • typ mikiny - koukej i na cenu, uveď název nebo kód produktu
  • barva mikiny - prosím, zkus si představit i jinou barvu než černou
  • grafický návrh potisku přední i zadní - návrh nesmí mít vulgární podtext!!, uveď kód návrhu nebo stručný popis
  • jméno na rukáv - ano/ne; levý/pravý rukáv
Svůj návrh (stačí písmeně do zprávy) mi pošli do 2. 11. 2020 na e-mail sabina.hajkova@skola-rosice.net. Použij svůj školní e-mail!

 

Výtvarná výchova

11. - 20. 1. 2021

Na modrý papír (pokud nemáš, potři čtvrtku modrou barvou) nakresli hnědou barvou kmen a větve stromu. Po zaschnutí bílou barvou pomocí prstu nebo vatové tyčinky nebo bublinkové folie natiskni sníh. Předlohu najdeš na obrázku dole pod textem. Obrázek vyfoť a pošli mi nejpozději 20. 1. 2021 na Teams.


9. - 20. 11. 2020

Na malou čtvrtku A4 nakresli libovolný obrázek na téma Svatý Martin.


12. 10. - 2. 11. 2020

Vyfoť nebo si na internetu najdi fotografii kostela sv. Václava v Rosicích a dle této předlohy překresli kostel libovolnou technikou (obrázek však bude barevný) na malou čtvrtku A4. V případě návratu do školy si výkresy vyberu osobně 2. 11. 2020, pokud bude distanční výuka přetrvávat i v měsíci listopadu, pošlete mi oskenovaný výkres na e-mail sabina.hajkova@skola-rosice.net.