Poděkování sdružení rodičů ROSA I

Chtěla bych touto cestou za všechny pracovníky školy poděkovat sdružení rodičů ROSA I za dlouhodobou podporu školy a školních aktivit. Velmi si vážíme toho, že existuje skupina rodičů, kteří ve svém volném čase připravují akce a aktivity, díky kterým pak např. naši žáci dostanou mikulášskou nadílku, díky kterým je v době adventního programu připraveno milé občerstvení v kavárniččce, díky kterým dostanou žáci příspěvek na školní výlet nebo např. škola může doplnit své vybavení potřebnými pomůckami a vybavením (v letošním roce např. 25 000Kč, za které jsme pořídili koberec do třídy, knihovničku do třídy, over bally a elektrickou pumpu do tělesné výchovy, stůl pro posezení při jednáních s žáky a rodiči, řadu knih pro doplnění školní knihovny).

Mrzí nás ale, že mnoha zákonným zástupcům není trapné "se vézt" a čerpat tyto příspěvky, aniž by sami udělali to nejmenší - alespoň zaplatili  každoroční příspěvek, když už nejsou ochotni podpořit ROSU jinou pomocí (v letošní 9.třídě se např. nenašel ani jeden zákonný zástupce, který by byl ochoten se do ROSY zapojit).

Pevně věřím, že v letošním roce každý zákonný zástupce učiní alespoň minimum - zaplatí každoroční příspěvek.

D.Brdíčková, řed.školy