Oznámení - vyhlášení ředitelského volna

Podle § 24, odst.2., zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji pro žáky ZŠ na dny 29.6.20 – 30.6.2020 mimořádné volno.
Výuka ve šk.r. 2019/2020 tak bude ukončena v pátek 26.6.2020 vydáním vysvědčení.

Důvodem je pokračující složitá situace v souvislosti s dobíhajícími opatřeními proti koronaviru, která z důvodu omezení počtů žáků ve skupinách, pevného obsazení skupin 1. stupně, omezení pohybových a kolektivních aktivit a dobrovolnosti a nepravidelnosti docházky žáků do školy způsobují značné organizační problémy.
Od 29.6.2020 měli v případě potřeby zákonní zástupci možnost přihlásit své dítě na příměstský tábor pořádaný KOŠ Rosice ve spolupráci se ZŠ.

 

 

                                                                                      Mgr.Dana Brdíčková, ředitelka školy

Rubrika: