Nástup do školy 25.5.2020 pro 1.stupeň

V pondělí 18.5.20 v 8hod. vyprší termín, kdy je možné přihlásit žáka 1.stupně k nepovinné školní docházce do konce š.roku. Pozdější změna již nebude možná.(viz info a přihláška zaslaná rodičům mailem)

Rozpis žáků do skupin bude s ostatními pokyny zveřejněn 19.5.2020 na webu školy.

Vyýčtování plateb za š.r.19/20

Reaguji na přibývající dotazy ke školním platbám. Finanční vyrovnání proběhne v obvyklých termínech - červenec, srpen. Za měsíc březen bude vybírán poplatek ve výši 1/2 obvyklé částky. Za MŠ v květnu, pokud je dítě přihlášeno od května, se vybírá platba ve výši 1/2, za červen a červenec plná výše (pro přihlášené). ŠD se za duben, květen, červen nevybírá. Obědy se účtují obvyklým způsobem.

Důležité upozornění

Odnos jídla ve vlastním jídlonosiči v případě 1.dne nepřítomnosti není možný po dobu výjimečných opatření.

Prvňáci maminkám

Minulou neděli měly všechny maminky svátek. Prvňáci jim vyráběli pro radost přání podle návodu ve Slabikáři i podle své fantazie. Povídali jsme si také o tom, jak dobře svoji maminku známe. Tak schválně, umíte dokončit všechny věty?


Moje maminka

Moje maminka se jmenuje …

Mojí mamince je … let.

Adam Houdek, 1. třída
Bára Paulusová, 1. třída
Laura Fousková, 1. třída
Sára Piňosová, 1. třída
Tereza Saiverová, 1. třída

MŠ - v pondělí 18.5. znovu otevíráme, takže NEZAPOMEŇTE.....

- přinést vyplněné čestné prohlášení s aktuálním datem, které odevzdáte při nástupu (elektronicky NE!)

- dát vašemu dítěti láhev s pítkem naplněnou pitím z domova

- respektovat pravidla vstupu do budovy - rozestupy, počty, zutí u vstupu

- pobývat budou děti ve třídě Sluníček

 

Zaměstnanci předem děkují za spolupráci a respektování pokynů.

Sběr pomerančové a citronové kůry - informace

Milé děti a rodiče!

Pokud máte doma sušenou pomerančovou nebo citronovou kůru, máte možnost donést ji ke škole před hlavní dveře ve dnech 20. 5. a 21. 5. . Množství odevzdané kůry (v g nebo kg) mi pošlete na mail - romana.novotna@skola-rosice.net

Děkuji, s pozdravem Romana Novotná.

Nové informace k přijímacímu řízení na SŠ

Pozvánka na schůzku rodičů budoucích prvňáčků

                 

Pozvánka na schůzku rodičů

budoucích prvňáčků

 

 

     Vážení a milí rodiče,

 

       zvu Vás na naši první společnou informační schůzku, která se bude konat

  

       kdy: dne 26.5. 2020 v 15:30 hodin

 

     kde: v budově školy ZŠ a MŠ Rosice ve stávající 1. třídě

Jarní kolo krajského šampionátu WoccaBee - angličtina

Někteří  žáci naší školy se zapojili do soutěže v anglickém jazyce. V krajském kole se v kategorii jednotlivců v první 20 umístily Zuzka a Terča Víškovy. Gratulujeme za odvedený kus práce a děkujeme za reprezentaci školy.

Informace pro rodiče dětí, které do MŠ po jejím otevření nenastoupí

V pátek 15. 5. 2020  v čase 8:00 – 12:00 si přijďte vyzvednout osobní věci svých dětí (oblečení, bačkory, kelímky, kartáčky....).

Od 18. 5. bude umožněn vstup jen pro rodiče přihlášených dětí.

Nevyzvednuté věci budou uloženy do krabic a k dispozici až po zrušení opatření.

Při vyzvedávání dodržujte rozestupy před budovou MŠ, zdržujte se v budově jen po nezbytně nutnou dobu, respektujte podmínku v šatně jeden člověk.

Výuka na 1.stupni - info rodičům

Vážení rodiče,

Pečlivě si, prosím, prostudujte následující informace a zvažte přítomnost Vašeho dítěte ve škole.

Ředitelka školy informuje zákonné zástupce žáků o možnosti účastnit se vzdělávacích aktivit, o níže uvedených souvislostech spojených s jejich organizací a dále také o termínu pro vyjádření jejich zájmu o účast na vzdělávacích aktivitách či přípravě. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy; v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020 do 8:00hod.

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

Stránky

Subscribe to Základní škola a mateřská škola Rosice, okres Chrudim RSS