ZUŠ CHRAST

Výsledky zápisu do 1.třídy ve š.r.20-21

Návrat do školky

Na základě počtu kladných vyjádření zákonných zástupců k přihlášení dítěte do MŠ bude od 18.5.2020 otevřena 1 třída, časově bude dodržena obvyklá provozní doba. Veškeré podrobnosti jste obdrželi v informačním pokynu spolu s přihláškou. Pokud máte nějaké další dotazy, můžete se obrátit na vedení školy.

Venkovní areál provizorně upraví pro pobyt dětí Obec na své náklady.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Co vše potřebujeme vědět před znovuotevřením mateřské školy - my pedagogové a vy rodiče- najdete v přílohách tohoto článku a zároveň vám na vaše mailové adresy zašle vedoucí učitelka MŠ. Pokud tedy 18.5.2020 otevřeme, je třeba dodržet vše, co je dané níže.

Provoz MŠ

Vážení rodiče dětí v rosické MŠ,

jistě již netrpělivě čekáte na informace, zda a případně kdy se otevře naše mateřská škola. Z toho důvodu vám všem bude odeslán informativní dopis k nástupu do MŠ a dotazník, ve kterém nám vyplníte informace o vašem zájmu/nezájmu o zprovoznění MŠ. Budova školky je díky pracovnímu úsilí našich pracovnic na nástup dětí připravena, vše je umyto a desinfikováno. Paní kuchařky čekají na pokyn, kdy by měly začít vařit. Paní učitelky mají nachystané třídy i programy pro děti.

Jak utíká čas prvňákům

Na poličce v kuchyni, stojí poklad rodinný,

a v něm ručka ručku honí, malá velkou nedohoní.
Velká každou hodinu, schová malou do stínu…


Adam Houdek, 1. třída
Adéla Marková, 1. třída
Adéla Marková, 1. třída
Aneta Svobodová, 1. třída
Sára Piňosová, 1. třída
Tereza Saiverová, 1. třída
Adéla Marková - režim dne
Laura Fousková - režim dne
Vojtěch Dvořák - režim dne
Adéla Marková
Adéla Marková
Adéla Marková
Aneta Svobodová
Laura Fousková
Natálie Trnková

Vyjmenovaná slova doma v obýváku - 3.třída

Jedním z úkolů v naší domácí výuce byly hádanky, kde jsme měli poznat vyjmenovaná slova. Ze slov, která byla hádankou, jsme dostali za úkol vymyslet příběh, tak, aby se některá slova v příběhu objevila. 


MYŠ, BLÝSKAT SE, VYSOKÝ, MÝT, SÝKORA, SLYŠET, DOBYTEK, MÝLIT SE, LITOMYŠL, KOPYTO, KLOPÝTAT (11 slov)

 

Voda, voděnka... aneb pozdrav ze 2. třídy

Myslím, že nejsem sama, koho napadlo, že brzy budeme říkat: "Voda nad zlato!" V prvouce, ve 2. třídě, máme učivo o vodě a také pokusy s vodou. Vzhledem k situaci, kterou prožíváme, si druháci pokusy vyzkoušeli doma. Posuďte sami!

Moc děkuji rodičům za pomoc a trpělivost.

Hezké jarní dny a hlavně pevné zdraví! Alena Šachová

Pozdrav z MŠ

Už je nám to doma dlouhé a moc bychom si přáli zase chodit do naší školičky, ale nezahálíme. Někdo z nás si hraje na paní učitelky, po kterých se nám stýská, někdo si hraje na paní kuchařky, které nám vařily výborný obídek. Spousta z nás tráví čas venku, kde vymýšlíme různé činnosti a je nám tu moc hezky. No, však se podívejte...

 

Děkuji rodičům za spolupráci

p. uč. Adamcová Lucie

V první třídě: Máme rádi zvířata

Minulý týden se prvňáci věnovali zvířatům ze ZOO. Vzpomínali na svoje návštěvy v zoologických zahradách (vyhrála Jihlava). Vymýšleli hádanky o zvířatech a povídali nám o svých nejoblíbenějších (velkou hvězdou byla žirafa). Od včerejška dostaly ZOO povolení otevřít své brány návštěvníkům. Než se do některé z nich vypravíte na výlet, můžete se naladit prohlížením našich obrázků. 

 

https://www.do-zoo.cz/

Děkuji rodičům za spolupráci.

Adam Houdek, 1. třída
Jakub Říha, 1. třída
Sára Piňosová, 1. třída
Tereza Saiverová, 1. třída
Vojtěch Dvořák, 1. třída
Adéla Marková, 1. třída
Laura Fousková, 1. třída
Adéla Marková, 1. třída
Jakub Říha, 1. třída
Laura Fousková, 1. třída
Tereza Saiverová, 1. třída
Vojtěch Dvořák, 1. třída

Výuka a jak to bude dál

Množí se dotazy ohledně zahájení výuky v ZŠ. Situace se ale denně mění, i my čekáme na vydání manuálu k provozu. V tuto chvíli je dáno:

Podle nařízení vlády by se 25.5.2020 měly otevřít základní školy. Bezpodmínečně je nutné respektování některých pravidel.

Otevírá se 1.stupeň, tedy pro žáky 1. – 5.třídy.

Podle zájmu (počtů) budou vytvořeny pracovní skupiny žáků (mohou být z různých tříd). Ty budou celý den pobývat v určené třídě, mimo ni mohou odejít na toaletu a zpět. Vyučuje zde 1 ped.pracovník (asistent pedagoga, jiný pedagog..) po celou dobu, probírá se zhruba totožné učivo jako v domácí přípravě on line, která poběží SOUČASNĚ.

Stránky

Subscribe to Základní škola a mateřská škola Rosice, okres Chrudim RSS