MŠ - fotografie 2019/2020

Pro více společných fotografií i tuto v lepší kvalitě si pište na email: tereza.viskova@skola-rosice.net

 

Rozloučení s 9.třídou

Ráda bych zde uvedla na pravou míru některé informace, které mi podsouvají zákonní zástupci žáků, pravděpodobně na základě mylných informací  buď deváťáků či osob jim blízkých.

Do 17.6.20 nebylo vůbec jasné, zda bude možné předat ve školách vysvědčení. Následoval pokyn MŠMT, který je platný do dnešního dne. Zde se praví:

Vyúčtování plateb

Vzhledem k mimořádné situaci letošního školního roku proběhne vyúčtování pateb za ŠD, MŠ a ŠJ v různých termínech. V první vlně právě probíhá vyúčtování za ŠD, jídelna a MŠ mají termíny během prázdnin.

Děkujeme všem za pochopení.

Sběrové soutěže - vyhodnocení

Jak se stalo již tradicí, čeká na pilné sběrače cena v podobě zážitkového výletu, který se uskuteční v září 2020. Cíl si ponecháme jako překvapení, věřím ale, že se bude líbit.

D.Brdíčková


Milé děti! Usmívající se

Oznámení - vyhlášení ředitelského volna

Podle § 24, odst.2., zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji pro žáky ZŠ na dny 29.6.20 – 30.6.2020 mimořádné volno.
Výuka ve šk.r. 2019/2020 tak bude ukončena v pátek 26.6.2020 vydáním vysvědčení.

Důvodem je pokračující složitá situace v souvislosti s dobíhajícími opatřeními proti koronaviru, která z důvodu omezení počtů žáků ve skupinách, pevného obsazení skupin 1. stupně, omezení pohybových a kolektivních aktivit a dobrovolnosti a nepravidelnosti docházky žáků do školy způsobují značné organizační problémy.
Od 29.6.2020 měli v případě potřeby zákonní zástupci možnost přihlásit své dítě na příměstský tábor pořádaný KOŠ Rosice ve spolupráci se ZŠ.

 

 

Závěr školního roku, vysvědčení

Blíží se závěr školního roku, zde jsou některé organizační informace.

22.6. se koná pedagogická rada. Do tohoto data je nutné mít splněno vše dle pokynů vyučujících. Pokud někdo nebude mít dostatek podkladů ke klasifikaci a opakovaně nepracoval, nevyužil podpory ze strany pedagogů, nemůže být klasifikován a bude mu stanoven termín přezkoušení. Do té doby nemá uzavřený ročník.

Všechny své věci si žáci odnesou domů, prostory školy musí být během prázdnin desinfikovány. Učebnice si žáci ponechají do září. Seznam pomůcek pro příští školní rok bude vyvěšen u každé třídy v sekci výuka.

„ŠKOLKOVSKÁ MATURITA“ aneb rozloučení s předškoláky

Jelikož nám tento rok nevyjde žádné oficiální rozloučení s předškoláky pro veřejnost, připravili jsme si pro ně alespoň krátký program v rámci školky. Dnes je to přesně týden, co naši předškoláčci skládali důležitou zkoušku tzv. Školkovskou maturitu.

Každý musel splnit 5 úkolů: 

Prvňáci - z lesa a z hor

Prvňáci vás zdraví z lesa. Zavedla je tam liška z bajky O lišce a sýru. Dávejte si na tuhle kmotru pozor, ať nedopadnete stejně chudák vrána, kterou připravila o celý oběd.

V lese čeká naše oči, uši, nosy, kůži i mlsné jazýčky spousta dalších zajímavých vjemů - pichlavé hemžení v mraveništi nebo sluníčková pohoda na pasece s pestrobarevnými motýly - stačí si jen vybrat.

Adéla Marková
Bára Paulusová, 1. třída
Laura Fousková, 1. třída
Sára Piňosová, 1. třída
Adéla Marková
Laura Fousková, 1. třída
Adéla Marková
Laura Fousková, 1. třída

Keramika - navrácení peněz

V pátek 12.6.2020 se uskutečnila poslední lekce keramiky. Tento pátek tzn. 19.6.2020 v 15:00 hod bude paní Nosilová (lektorka keramiky) vracet peníze za neuskutečněné lekce.

MŠ - známe svou obec

S dětmi z  Beránkové třídy jsme se zúčastnili kvízu Poznávání zákoutí obce Rosice, o kterém jsme se dozvěděli v Rosických listech. Kamenný květináč jsme úspěšně našli, porovnali s výřezem v RL a vyfoceni na místě činu jsme fotografii zaslali na uvedenou adresu.


Stránky

Subscribe to Základní škola a mateřská škola Rosice, okres Chrudim RSS