Organizace školní družiny v období od 30.11.2020

Organizace školní družiny v období od 30.11.


1. + 2. třída
Ranní družina – od 6:30 hod. žáci zapsaní do ranní družiny přichází hl. vchodem do tříd,
zde mají volné aktivity ve svých třídách. Dozor je na chodbě.

Pozvánka na NOC VĚDCŮ - letos ONLINE v pátek 27.11.2020

Milí žáci, vážení rodiče a další příznivci vědy a techniky Usmívající se,

jménem Univerzity Pardubice vás zveme na letošní NOC VĚDCŮ, kterou v Pardubicích opět organizuje právě tato univerzita.

NOC VĚDCŮ v pátek 27.11.2020

Organizace návratu do školy k 30.11.2020

Od 23.11.20 – 1.+2.třída ve škole,  žáci zapsaní do ranní družiny přichází hl.vchodem do tříd, zde mají volné aktivity ve svých třídách. Dozor je na chodbě.

Výuka 1.- 4.hodinu, odchod domů/do ŠJ. Po obědě každá třída má své oddělení, zde probíhají aktivity s pedag.pracovníkem do 15:30. (ŠD + 1.TŘÍDA).

 V 15:30 PŘESUN z ŠD do 2.třídy, do 16hod. dohlídání ve 2 třídách Cimburková.

Od 30.11. ranní družina od 6:30, organizace viz týden od 23.11.20.

ŠD pro 3.třídu není zajištěna.

30.11.20(LICHÝ) – 1.stupeň ve škole, 9.třída ve škole, 6.třída ve škole

7.12. 20 (sudý) – 1.stupeň ve škole, 9.třída ve škole, 7. a 8.třída ve škole

14.12.20 (lichý) -  1.stupeň ve škole, 9.třída ve škole, 6.třída ve škole

Školní časopis ROSÍK

ROSÍK

XX. ročník

50. číslo


Podzimní aranžmá šesťáků

Blíží se čas, kdy pan Podzim předá vládu paní Zimě. Šesťáci se s podzimem rozloučili výtvarně. Některé práce jsou opravdu zdařilé. Podívejte se a obdivujte jejich kreativitu a nápaditost.

tř. uč. M.Chmelařová

Volby do školské rady na období 2020 - 2023 - zákonní zástupci

Ani po prodloužení termínu nebyla dosažena alespoň 50% účast ve volbách. Z tohoto důvodu proběhne 2.kolo voleb, termín bude oznámen do konce listopadu.

Protože se voleb do školské rady zúčastnilo méně než 50% rodičů, je termín voleb online prodloužen do 20.11.20. Pokud by se ani poté účast nenaplnila, bude vyhlášeno 2.kolo voleb do 60dnů.

Dodávka pro 1. a 2.třídu - BOVYS

 Žáci prvních a druhých tříd se vrací do lavic, pro ně tento týden na posilněnou pošleme potřebnou dávku vitamínů ve čtvrtek 19. listopadu.

ve 47. týdnu budeme dodávat:

AKTUALIZACE - Výuka od 18.11.20 - 1. + 2.třída

 

Pozvánka na přehlídku SŠ a zaměstnavatelů ON-LINE - volba povolání

Upozornění na přehlídku SŠ a zaměstnavatelů on -line.

Viz. přiložená pozvánka dole.

 

 

Rozpis konzultačních schůzek 19.11.2020 - Venzarová

 

 

Na níže uvedeném odkaze je možné se zapsat na konzultaci.

Konzultace proběhne přes aplikaci Teams přes účet Vašeho dítěte. Je tedy potřeba, aby v době konzultace bylo Vaše dítě k Teamsům přihlášené. Vyčkejte, až vám zavolám, abyste nevstupovali do konzultace s jiným rodičem. Děkuji.

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_VPaMfplfkKb_m22mPvNKjC70EC8vPxfSkCTDAJWjY8/edit?usp=sharing

Stránky

Subscribe to Základní škola a mateřská škola Rosice, okres Chrudim RSS