Rozmístění tříd ve š.roce 2020/21

třída

budova

umístění

Potvrzování průkazů a formulářů

Pokud potřebujete potvrzení na průkazku či na různé formuláře v rámci zahájení nového školního roku, jsou vám k dispozici úřední hodiny podatelny - kanceláře od 24.8. do 31.8.2020 v čase 10:00 - 12:00. Od 1.9. pak podle úředních hodin.

Školní řád MŠ PLATNÝ OD 1.9.2020

V přlíoze najdete školní řád platný od 1.9.2020. Zákonný zástupce na rodičovské schůzce svým podpisem potvrdí, že se s ním seznámil a jeho obsah je mu srozumitelný.

Informace ŠD pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

k blížící mu se nástupu dětí do školní družiny píši několik málo informací. V příloze naleznete provozní informace školní družiny s uvedenými údaji k platbě za ŠD aj.


V první školní den prosím ty, kteří neodevzdali potřebné dokumenty s přihláškou, aby tak učinili. Jedná se o dokumenty –

Souhlas s vnitřním řádem školní družiny,

Zmocnění k vyzvedávání dítěte ze školní družiny.

Divadelní předplatné

VČD zrušilo veškerá divadelní představení. 

Změny budou zveřejněny na internetových stránkách školy.

Děkuji za pochopení :)

Mgr. Jana Svobodová

Vyúčtování plateb - MŠ i ZŠ

V přílohách níže najdete informaci k vyúčtování poplatků za MŠ a za obědy. Do konce července by vám měly příslušné částky přijít na vaše účty.

Odměny rozdány

Děti, které o prázdninách navštěvují MŠ odměny za sběr papíru již dostaly. Ostatní se bát nemusí, i k nim balíčky doputují. Finanční obnos, který školka obdržela bude použit na hračky či zabezpečení akcí pro děti. Zúčastněným dětem a jejich rodičům za podporu děkujeme. UR a učitelky

UR při MŠ - "Sběr papíru"

Ve školním roce 2019/2020 organizovala UR při MŠ soutěž ve sběru papíru. Kilogramy sečteny, účastníci budou odměněni.

Pozvánka na schůzku zákonných zástupců dětí MŠ

Pozvánka na

1.      schůzku zákonných zástupců

dětí MŠ Rosice

při ZŠ a MŠ Rosice, okres Chrudim

 

Dne 26. 8. 2020 se koná 1. schůzka ZZ dětí docházejících do MŠ Rosice

(16:00 hodin - II. třída – Sluníčka)

 

Program:

 

Výsledky přijímacího řízení do ŠD ve š.roce 2020/21

V příloze najdte výsledky přijímacího řízení do ŠD podle přidělených registračních čísel.

Stránky

Subscribe to Základní škola a mateřská škola Rosice, okres Chrudim RSS