Výlet za odměnu

Ve středu 8. 9. 2020 jsme vyrazili na výlet za odměnu se žáky, kteří se minulý školní rok zapojili do sběrových soutěží. Naším cílem bylo centrum řemesel a bylinné zahrady Botanicus a město Poděbrady.


Po příjezdu do Botanicu nás paní průvodkyně vzala na okružní prohlídku po areálu, během které jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí a nových informací o různých středověkých řemeslech. Po prohlídce jsme si směnili koruny za tamní platidlo – groše – a rozprchli se vyzkoušet nabízená řemesla na vlastní kůži.

Doporučení ředitelky školy

Z rozhodnutí vlády se doporučení k 10.9.2020 mění v závazný pokyn.

Vzhledem k aktuální situaci ve škole (vysoká absence žáků s rýmou, kašlem, teplotou) vyhlašuji s platností od 9.9.2020 doporučení nosit roušky pro všechny osoby v budově školy ve společných prostorách, tj. chodby, wc, školní jídelna, šatna,...Nošení roušky ve třídě je na individuálním rozhodnutí každého. Při jídle v ŠJ strávníci roušku sundají z obličeje, ale ponechají si ji na sobě (na krku apod., nepokládají ji na stoly či jinam).

Sport, který mám nejraději

Sport, který mám nejraději


Zkusili jste někdy namalovat sport, který máte rádi? NE? Loňští páťáci ANO. A dokonce úspěšně. A tak Bořkův svalnatý kajakář sjížděl dravou řeku, Zuzčina něžná krasobruslařka kroužila piruetky po zamrzlém rybníce, Dennyho fotbalista vstřelil branku, Terezky žokej cválal na koni a Nely běžec úspěšně doběhl do cíle.


Přivítání prvňáčků

Přivítání prvňáčků

Dne 1.9. 2020 proběhlo ve škole slavnostní přivítání prvňáčků. V první třídě se tento školní rok sešlo 11 žáčků, kteří se spolu s rodiči přivítali s jejich třídní učitelkou, paní ředitelkou a vychovatelkou. I přesto, že počasí bylo nevlídné, ve třídě panovala příjemná atmosféra. Děti se paní učitelce představily, vyprávěly o svých zážitcích z prázdnin a o tom, jak se těšily do školy. S chutí se zapojily do společné hry, ve které prokázaly své schopnosti. Za odměnu si domů odnesly upomínkové dárečky a doufám, že i příjemné zážitky z jejich prvního školního dne. Ještě jednou přejeme prvňáčkům mnoho úspěchů a krásných dnů ve škole.

COVIDOVÁ PRVIDLA - výňatek z Manuálu MŠMT

Vážení rodiče, milí žáci,

seznamte se s některými nejdůležitějšími pravidly ohledně virového onemocnění COVID-19. Budeme se samozřejmě snažit přijímat taková opatření, abychom v co největší míře zajistili ochranu zdraví - jak žáků, tak i zaměstnanců školy. Škola je vybavena dezinfekcí, mýdlem, jednorázovými ručníky, částečně bezkontaktními osoušeči rukou a ve všech prostorách se bude často větrat.

Situace se nyní po skončení prázdnin a návratech z dovolených bude s největší pravděpodobností v celé ČR měnit každým dnem a my Vás vždy o aktuální situaci u nás ve škole budeme informovat prostřednictvím TU a webových stránek školy.

První školní týden 20-21 v ŠD

Dobrý den,

provoz školní družiny v termínu 1.9-4.9.2020:

1.9. 2020 – provoz ŠD nebude realizován

První školní týden 2020-21

Organizace v prvním týdnu

Rodičovské schůzky

Dne 2.9.2020 proběhnou od 15:30hod. rodičovské schůzky 2.-9.třídy v kmenových třídách. Třídní schůzka 1.třídy proběhne 1.9.20 dopoledne v rámci prvního dne (8:30). Všechny prosíme o použití roušky.

Upozornění

Vzhledem k opatřením v rámci covidové epidemie upozorňuji, že do školní budovy bude do odvolání umožněn vstup pouze žákům a zaměstnancům školy. Ostatní osoby zazvoní a sdělí, co potřebují, do budovy nevstupují.

Poprvé do školy - prvňáčci

1.9.2020 proběhne od 7:50 slavnostní přivítání prvňáčků ve škole. Vzhledem k situaci prosíme zákonné zástupce, aby do školy přišli v rouškách a ve třídě se usadili pouze na určená místa (max 2místa/na 1žáka). Desinfekce rukou na určeném místě u vstupu je nezbytná.

Stránky

Subscribe to Základní škola a mateřská škola Rosice, okres Chrudim RSS