ŠD - platby - účastníci přihlášeni do zájmového vzdělávání

Vážení rodiče,

 

 Platbu za školní družinu na následující měsíce (únor–červen) uhraďte do 31.1.2021.

Částku  600 Kč zašlete na číslo účtu: 195425286/0300

Variabilní číslo - 602XXX – druhé trojčíslí z variabilního čísla ze stravného.

 

V případě, že nebude správně vyplněn variabilní symbol, nelze platbu přiřadit a bude vrácena zpět na účet.

 

V případě neuhrazení platby za školní družinu v řádném termínu zanikne možnost navštěvovat školní družinu, a to s účinností od 1. 2. 2021.

Předškoláčci v 1. třídě

Ve středu 27. ledna 2021 navštívili předškoláci naší MŠ první třídu ZŠ. Děti přivítala Mgr. Veronika Staňková, učitelka 1. třídy ZŠ. Děti se jí představily jménem a příjmením (vše zvládly rytmizací – tleskáním a pleskáním). Říkanka „O pejskovi a kočičce“ budoucím prvňáčkům napověděla, že paní učitelka pro ně připravila pohádku „Jak si pejsek s kočičkou dělali k svátku dort“. Při poslechu pohádky holčičky i kluci vybírali obrázkové ingredience (mléko, cukr, …), přidávali je do hrnce a míchali je jako pejsek a kočička. Pak dali dort péct do trouby. Než se dort upekl, děti si po práci protáhly tělo a uklidily kuchyň.

Projektový den "Zima okolo nás" - 2. třída

Projektový den "Zima okolo nás" – 2. třída

 

Projektový den "Zima v přírodě" - 1. třída

Projektový den "Zima v přírodě" - 1. třída


Nové logo školy

Po sloučení mateřské školy a základní školy jsme hledali logo, které vystihne toto propojení a bude nás reprezentovat. Do jeho realizace se zapojili žáci i pedagogové z naší školy, kteří měli možnost navrhnout jeho podobu. Ze všech námětů byl vytvořen finální návrh loga, který symbolizuje spojení obou škol a jejich hlavní charakteristické znaky. Na přiložených fotografiích si můžete prohlédnout jeho finální formu v barevné a černobílé verzi.

"PŘÍRODA KOLEM NÁS" - celostátní výtvarná soutěž pro děti - odevzdání prací.

Milé děti.

Správa Národního parku Podyjí vyhlašuje XXI. ročník celostátní výtvarné soutěže "PŘÍRODA KOLEM NÁS" - termín odevzdání prací do 31.3.2021.

Z důvodu distanční výuky pracujte na svých pracích doma, po návratu do školy mi práce odevzdáte a já je pošlu všechny najednou na soutěž (kromě žáků 1. třídy, kteří jsou zapojeni do soutěže v rámci výuky s tř. uč. Staňkovou).

Triko, mikina, batoh aj. s novým logem školy

Za krátko vám bude představeno nové logo školy. Zároveň bude 18.1.2021 spuštěn e-shop, kde si každý může pořídit podle svého výběru s tímto logem triko, mikinu, batoh, čepici a mnoho dalších věcí. Zakoupením vybraného produktu pak reprezentujete rosickou školu. Samotný e-shop najdete na https://www.kraloveskoly.cz/rosice/

E-shop bude ukončen dne 1.2.2021, pak budou objednávky zadány do výroby a dodány.

Webinář k volbě povolání pro rodiče žáků 8. a 9. třídy

Dovoluji si Vás pozvat na velmi přínosnou akci: Podpora dítěte při volbě studijního oboru. Vzhledem k tomu, že čas běží, je toto téma jistě zajímavé pro rodiče žáků 8. třídy. 

Zájemci o seminář ať se přihlásí do pondělí 25. 1. 2021 na e-mailovou adresu groulikova@mashlinecko.cz  a v den konání jim bude zaslán odkaz, na kterém se bude webinář konat.

Školní jídelna MŠ

Školní jídelna

 

Placení za stravné

Za stravné se platí příkazem na účet školy s číslem 195 425 286/0300 a číslem variabilního symbolu, které má každý strávník přidělené od p. účetní Janečkové.

První platba je do 25. 8. a poslední platba do 20. 6. následujícího roku.

Tři králové

      Víte, jak zabít 6. ledna na Tři krále čtyři mouchy jednou ranou? Třeba takto. Doplňte vynechaná klíčová slova do textu o tomto tradičním významném dni – to šesťáci udělali v rámci distančky při češtině. Rozeberte příchod tří mudrců z východu s jejich dary pro Ježíška při on-line hodině občanky a zmiňte se o veledůležité charitativní sbírce. Poslechněte si koledu My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujem vám při hudební výchově (třeba si ji i zazpívejte – zpěv blahodárně působí na naše plíce) a namalujte postavy Kašpara, Melichara a Baltazara ne svěcenou křídou, ale třeba tužkou nebo pastelkami při výtvarce. A je to.

Stránky

Subscribe to Základní škola a mateřská škola Rosice, okres Chrudim RSS