Připomínka: Dnes se koná burza škol v Chrudimi on -line

Upozornění:

Dnes probíhá burza škol v Chrudimi (informace byla již dříve dána pod výuku 9.třídy -Sp).

Dle informací má být od 18: 00 možnost pohovoru on-line se zástupci škol.

Klikněte na uvedenou adresu (https://burzaskol.online).


Přehlídky středních škol proběhnou prostřednictvím on-line schůzek na portálu BurzaŠkol.Online  (https://burzaskol.online), a to v termínech

Sběr HLINÍKU - odklad.

Milé děti.

Z důvodu uzavření škol se odkládá sběr hliníku. Po návratu do školy můžete hliník přinést a v předem stanovený termín proběhne jeho odvoz.

Děkuji, s pozdravem Romana Novotná.

Příjímací řízení na SŠ 2020/21

viz prezentace

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Spolek ROSA I., z.s. konané dne 29.9.2020

Zápis z valné hromady najdete v příloze pod článkem.

Distanční výuka a technické vybavení

V rámci zahájení výuky distančně se objevily technické obtíže některých žáků.

1.Nemají web kameru - domnívám se, že náklady na pořízení nejsou vysoké, již jaro ukázalo, že je to nutnost. Žáci jsou omezeni v možnostech aktivit, učitel nevidí, jak dítě pracuje.

2. Téměř každý starší žák má chytrý mobil. Hraje na něm hry, užívá sociální sítě, často řeší zbytečnosti. Nám je pak sděleno, že nemá dost místa v mobilu na aplikaci pro výuku. Opravdu?

3. Epidemiologická situace je stále vážná, čas distanční výuky je nejistý. Technické zázemí pro kvalitní výuku z domu se stane nezbytností. Škola se snaží v rámci možnstí toto zohlednit. A co vy?

Poskytněme dětem co nejlepší podmínky pro vzdělávání v této nelehké době. Určitě se nám to jednou vrátí.

Volby do školské rady na období 2020 - 2023

Rozvrh a obědy v době distanční výuky

Na období od 14.10. do 23.10.2020 mají žáci k dispozici rozvrh distanční výuky. Z rozvrhu jsou vyřazeny výchovy, k nim dostanou žáci pokyny pro samostatnou práci v aplikaci Teams. On line hodiny jsou nastaveny tak, aby žáci měli prostor jak pro výuku s učitei, tak pro plnění zadaných úkolů. Pro potřebu dovysvětlení látky či jiného problému mohou být v rozvrhu vyhrazeny konzultace předmětů, sem se žáci přihlašují individuálně, pokud potřebují pomoc učitele. Žáci s asistencí pedagoga mají dále individuální čas určený k pomoci s učivem a úkoly.

Po dobu distanční výuky  jsou všichni odhlášení z obědů, lze odebrat oběd žáka takto:

Výlet do Licibořic

Každý školní rok jsme během měsíce května/června vyrazili  s dětmi na nějaký výlet - byla to odměna za celoroční práci všech. Ovšem školní rok 2019/2020 byl trochu „jiný“. Vzhledem ke covidové situaci a všem opatřením jsme byli nuceni všechny akce a výlety zrušit. Proto jsme moc rádi, že se nám podařilo si vynahradit výlet v měsíci září. Vyrazili jsme na známou eko farmu Babiččin dvoreček v Licibořicích.

Platba zálohy na LV

Pokud bude příznivá situace, na konci ledna proběhne lyžařský výcvik, na který jste někteří přihlásili své děti. Vzhledm k situaci upřednostníme platbu převodem na účet školy:195425286/0300, v.s. 2101příjmení.

Zálohová cena bez vleků:
3000Kč 1.stupeň, 3200Kč 2.stupeň. Možnost vystavení potvrzení pro zaměstnavatele (FKSP) či na příspěvek vaší zdravotní pojišťovnou.

1000Kč splatnost do 15.října 2020, zbytek lze rozložit podle potřeby:

15.10.2020

19.11.2020

Vzkaz zákonným zástupcům

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků a dětí,

Stránky

Subscribe to Základní škola a mateřská škola Rosice, okres Chrudim RSS