Návrat do školky

Na základě počtu kladných vyjádření zákonných zástupců k přihlášení dítěte do MŠ bude od 18.5.2020 otevřena 1 třída, časově bude dodržena obvyklá provozní doba. Veškeré podrobnosti jste obdrželi v informačním pokynu spolu s přihláškou. Pokud máte nějaké další dotazy, můžete se obrátit na vedení školy.

Venkovní areál provizorně upraví pro pobyt dětí Obec na své náklady.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Co vše potřebujeme vědět před znovuotevřením mateřské školy - my pedagogové a vy rodiče- najdete v přílohách tohoto článku a zároveň vám na vaše mailové adresy zašle vedoucí učitelka MŠ. Pokud tedy 18.5.2020 otevřeme, je třeba dodržet vše, co je dané níže.

Jsou zde základní informace k pobytu dítěte v MŠ.

Závazná přihláška - nutno zaslat do 11.5. do 10hod. na uvedený mail.

Čestné prohlášení - nutno doložit při nástupu dítěte do MŠ.

UPOZORNĚNÍ:

Pokud někdo vyplní nepravdivě údaje v čestném prohlášení a škola to zjistí, je povinna tuto skutečnost nahlásit na oprávněných místech a dotyčný se vystavuje pokutě. Dítě by pak bylo s okamžitou platností z pobytu v MŠ vyloučeno.

Rubrika: