MŠ - v pondělí 18.5. znovu otevíráme, takže NEZAPOMEŇTE.....

- přinést vyplněné čestné prohlášení s aktuálním datem, které odevzdáte při nástupu (elektronicky NE!)

- dát vašemu dítěti láhev s pítkem naplněnou pitím z domova

- respektovat pravidla vstupu do budovy - rozestupy, počty, zutí u vstupu

- pobývat budou děti ve třídě Sluníček

 

Zaměstnanci předem děkují za spolupráci a respektování pokynů.

Rubrika: