Možnost příspěvku na LV od zdravotních pojišťoven

Připomínám, že některé zdravotní pojišťovny poskytují příspěvek dětem na lyžařský výcvik/ ozdravný pobyt na horách.(např. vojenská ZP, MIN.VNITRA). Zjistěte si, zda se vás týká a případně přineste formulář pro potvrzení z vaší ZP do konce února.

Zároveň si ověřte, zda vaše ZP neposkytuje příspěvek na pravidelné pohybové mimoškolní aktivity - např. pohybové hry či florbal - pořádané jinými organizacemi (Komunitní škola, sportovní oddíl atd.). VZP např. tento příspěvek poskytuje.

Rubrika: