Milí žáci, vážení rodiče

NOVÉ 16.3.2020

Od 17.3.2020 v rámci vyhlášení karantény v ČR mají všichni zaměstnanci školy nařízenu práci z domu. V případě potřeby budou kontaktní přes služební maily, případně přes soukromé telefony.

Objekt školy kontroluje p.školník.

Nutné administrativní úkony v rozsahu max. 3hod.denně -p.Janečková.

 

 

Vzhledem k mimořádnému opatření ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN od 11. 3. 2020 do odvolání bude probíhat vyučování formou domácího učení.

Milí žáci/žákyně, vážení rodiče,
dle dohody Pedagogické rady a dle pokynů ředitelky školy předáváme důležité informace.

Žáci školy jsou i nadále povinni plnit své školní povinnosti.

  • Zadání domácí přípravy naleznete na stránce třídy v sekci Výuka.
  • Práce na následující týden bude zveřejněna vždy do neděle do 18:00 hodin.

Odpovědnost žáků:

  1. Nejpozději v pondělí ráno si prostuduj týdenní plán a rozplánuj, kdy budeš plnit jednotlivé úkoly.
  2. Věnuj se pravidelně každý všední den školní práci.
  3. Řiď se pokyny dle zadání učitelů, dodržuj zadané termíny a na základě požadavků odesílej vyžádané.
  4. Pokud narazíš na překážku, která ti bude bránit ve vypracování úkolů (neporozumění zadání, doplňující otázky, technické problémy…), bez zbytečných odkladů napiš ze svého  e-mailu zprávu svému třídnímu učiteli nebo vyučujícímu daného předmětu. Případně využij již domluvené komunikační kanály.
  5. Pro hodnocení v předmětu budeš dokládat, co ses doma naučil.

Rodiče žáků žádáme o zodpovědnou spolupráci dle následujících kroků:

  1. V pondělí ověřte, zda vaše dítě získalo podklady ke svému učení a ví, co má dělat.
  2. Během týdne kontrolujte, zda dítě průběžně plní zadané úkoly.
  3. Pokud si Vy nebo Vaše dítě nebudete s něčím vědět rady, kontaktujte e-mailem vyučující. Případně využijte již domluvené komunikační kanály.

Mrzí nás ztížené podmínky studia a věříme, že i přes uvedená opatření bude žákům poskytnuto kvalitní vzdělání v maximální možné míře, v jaké to situace umožní.

 

Podpora výuky

Nová škola vám nabízí zdarma možnost využívat její online učebnice, které obsahují nejen studijní texty, ale také výuková videa.

Abyste získali přístup do knihovny, musíte se zaregistrovat jako studenti na www.ucebnice-online.cz

V knihovně naleznete učebnice jak pro 1. stupeň, tak i pro 2. stupeň.

Rubrika: