Matematika 9

Školní rok 2019/2020 - matematika, fyzika:

Úkoly po dobu mimořádného volna:

Doporučuji úkoly zpracovávat průběžně, vždy k danému termínu. Když se vše nahromadí, nedá se to pak stihnout za jedno odpoledne. Po návratu do školy budu úkoly kontrolovat a vypracování bude ohodnoceno.

 

FYZIKA - aktuálně(starší příspěvky jsou pod MATEMATIKOU)

do 26.3.:

opakování Elektromagnetismu interaktivně:

na stránce skolasnadhledem.cz procvič následující témata:

Bezpečnost práce - obě cvičení:

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/813-fyzika/399-9-rocnik/2152-elektromagneticke-jevy/2489-bezpecnost-prace 

Magnetismus - obě cvičení:

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/813-fyzika/399-9-rocnik/2152-elektromagneticke-jevy/2494-magnetismus?scroll=0

Eletromagnetická indukce: (pouze elektromagnetická indukce, NE generátory)

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/813-fyzika/399-9-rocnik/2152-elektromagneticke-jevy/2492-elektromagneticka-indukce

Střídavý proud - pouze Transformátor:

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/813-fyzika/399-9-rocnik/2152-elektromagneticke-jevy/2491-stridavy-proud

Každé cvičení udělej 2 krát. Až budeš mít procvičeno, napiš mi, co ti šlo a co ti nešlo. petra.brozkova@skola-rosice.net

 

MATEMATIKA

Příprava na přijímací zkoušky (koho se týká):

do 27.3. 

- řešení Testu 1 mi zaslali to dnešního dne (22.3.) Jirka a Míša, vy ostatní, kteří se chystáte na přijímačky - čekám, že mi řešení zašlete také, i když třeba neúplné, nebo s chybami. Ráda bych viděla, jak vám to jde.

- do 27.3. mi pošlete řešení Testu 2 - opět v záznamovém archu (str. 122 -124), řešení vám zkontroluju a případně připíšu nápovědu, jak řešit, pokud si nebudete vědět rady

--------------------------

do 20.3. - najděte si 70 minut času v kuse a vyřešte TEST 1 ze sešitu Přijímačky v pohodě, výsledky pište do záznamových archů (strany 119 - 121), ty pak vyfoťte a pošle na mail petra.brozkova@skola-rosice.net

--------------------------

do 13.3. vypracujte 5 listů rozdaných v úterý 10.3. ve škole:

Vybrané úlohy z přijímacích zkoušek na střední školy

1. list (nájezdová rampa) - úlohy č. 7 a č. 8

2. list (krychle) - úlohy č. 14 a č. 8

3. list (rotační válec) - úlohy č. 13 a č .7

4. list (kružnice) - úlohy č. 11 a č. 7

5. list (papírový kvádr) - úlohy č. 13 a č. 8

Odpovědi (nejen výsledky, ale i stručný popis, jak jste počítali) mi pošlete do 13.3. na mail petra.brozkova@skola-rosice.net

Týká se žáků: Blažková B., Blažková S., Fričková, Hančár, Chytil, Plachá, Rázek, Strnadová

V pondělí 16.3. zde napíšu, kdo poslal a kdo ne, a zadám další procvičování.

K procvičování možno využít odkazy na přijímačky z roků 2015-2020.

https://www.statniprijimacky.cz/matematika/ctyrlete-obory

Přijímačkové příklady poslali tito: Ester, Klaudie,Jirka, Míša, Sabina, Tomáš


MATEMATIKA

UČIVO (pro všechny žáky):

 

do 27.3.

  • dokonči úkoly z předchozího týdne, pokud je nemáš; pokud jsi nerozuměl tématu Věty o podobnosti trojúhelníků, podívej se na toto video: 

https://cs.khanacademy.org/math/algebra-basics/alg-basics-equations-and-geometry/alg-basics-intro-to-triangle-similarity/v/similarity-postulates

  • vyřeš PL v příloze: Podobnost geometrických útvarů, vyřešené pošli do 24.3. mailem
  • do ŠS si zapiš z uč. str. 41: nejprve piš toto tučné: Trojúhelník ABC je podobný trojúhelníku PKU. Pro značku podobnosti se používá vlnovka. Šipky ukazují přiřazení odpovídajících si bodů. Pak si zapiš podle uč. s. 41 nahoře to s modrými šipkami, 2 modré trojúhelníky s černými šipkami a to, co je v bublině; vyřeš úlohy z uč. s. 41/7, s. 41/8A a s.41/9.
  • Dělení úsečky na díly - projdi si "film" v učebnici na s. 42/F a podle toho vyřeš úlohu na s. 43/13Aa
  • Dělení úsečky v daném poměru - prohlédni si toto video (první část se týká Dělení úsečky na díly - viz úkol výše, druhá část pak Dělení úsečky v daném poměru); pak vyřeš do ŠS úlohu z uč. s. 43/13Ab a v PS s. 75/7. a 8. 

https://www.youtube.com/watch?v=lF5yHEOhASE

Kdybyste cokoliv ohledně učiva potřebovali, nebojte se napsat.

----------------------------------

do 20.3. (1 vyučovací hodina = 45 minut práce)

 

- PS s. 72 a 73 - pokud úlohy nedokážeš vyřešit, nahlas si přečti zápis v ŠS a pusť si znovu odkazy. Pak se k úlohám v PS vrať. Pokud přesto některým úlohám v PS nerozumíš, označ je otazníkem.

 

Shodnost trojúhelníků: připomeň si, co to znamená, že jsou trojúhelníky shodné - uč. s.37 přečti si pouze část úlohy A nahoře; připomeň si věty o shodnosti trojúhelníků - uč. s.38 dole a s.39 nahoře (věty jsou 3); napiš si do ŠS - Věty o shodnosti trojúhelníků a tyto 3 věty si zapiš - v učebnici v každé větě část chybí - doplň - buď vymyslíš, nebo vyhledej na internetu

 

- zapiš si do ŠS Věty o podobnosti trojúhelníků a jako zápis rámeček z uč. s.37;  zapiš si věty sss, sus a uu - podle uč. s. 38 - 39 (vždy obrázek a větu)

 

- vypracuj do ŠS úlohy z uč. s.39/1., 2., 3.

 

- vyřeš úlohy z PS s.74/1., 2., 4. (74/3. pro přijímačkové)

------------------------------------

do 13.3.(3 vyučovací hodiny = 135 minut práce) Podobnost geometrických útvarů

- přečti si v učebnici 2.díl str. 31 až 36

- do ŠS si zapiš (nadpis) Podobnost geometrických útvarů a zápis:

- str. 31 - růžový obdélník

- str. 32 - 2 rámečky

- str. 33 - 1 rámeček dole

- str. 35 - rámeček nahoře a růžový obdélník dole

Pro lepší porozumění je možné podívat na na tyto odkazy:

https://www.youtube.com/watch?v=I9ZSATPB-1o

https://slideplayer.cz/slide/11995693/

http://files.ucitelkamatematika.webnode.cz/200000015-21e4522dfb/podobnost%20-%20%C3%BAvod.pdf


 


FYZIKA

do 26.3.:

opakování Elektromagnetismu interaktivně:

na stránce skolasnadhledem.cz procvič následující témata:

Bezpečnost práce:

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/813-fyzika/399-9-rocnik/2152-elektromagneticke-jevy/2489-bezpecnost-prace 

Magnetismus - obě cvičení:

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/813-fyzika/399-9-rocnik/2152-elektromagneticke-jevy/2494-magnetismus?scroll=0

Eletromagnetická indukce: (pouze elektromagnetická indukce, NE generátory)

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/813-fyzika/399-9-rocnik/2152-elektromagneticke-jevy/2492-elektromagneticka-indukce

Střídavý proud - pouze Transformátor:

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/813-fyzika/399-9-rocnik/2152-elektromagneticke-jevy/2491-stridavy-proud

Každé cvičení udělej 2 krát. Až budeš mít procvičeno, napiš mi, co ti šlo a co ti nešlo. 

 

do 19.3.:

zapiš si do ŠS nadpis: Jak pracují některá elektrická zařízení (žárovka, topná spirála, indukční vařič, trubicová zářivka, kompaktní zářivka)

- přečti si v uč. text na s.91 až 94

- opiš si následující otázky do ŠS a napiš na ně odpovědi:

1. Na jakém principu pracuje klasická žárovka?

2. Na jakém principu pracuje elektrický sporák (např. se sklokeramickou deskou)?

3. Na jakém principu funguje indukční vařič?

4. Které nádobí funguje na indukčním vařiči? Které naopak nefunguje?

5. Co je v zářivkové trubici (která je třeba ve třídách ve škole)? Jak v ní vzniká světlo?

6. Co mají společného žárovka a kompaktní zářivka (tzv. úsporka, "úsporná žárovka")?

7. Co maji společného zářivková trubice a "úsporná žárovka"?


do 12.3.:

Dokresli si do SŠ obrázky z uč. s. 86 - tepelná elektrárna - schéma a s. 87 - elektrická rozvodná soustava

Přečti si text v uč. s. 86 - 89, prohlédni si obrázky

Napiš si zápis:

Výroba a přenos elektrické energie

V elektrárně je na společné ose s turbínou, která se točí díky páře, větru nebo vodě, umístněn generátor, který vyrábí elektrickou energii. Z elektráren se energie rozvádí prostřednictvím sítí na místo spotřeby. Aby ztráty energie byly co nejmenší, vyrobené střídavé napětí 6,3 kV se transformuje na velmi vysoké napětí, aby mohl být malý proud (podle vztahu P = U·I ... výkon se rovná napětí krát proud) a nedocházelo k velkým ztrátám energie. Po překonání vzdálenosti se napětí opět transformuje - tentokrát na nižší hodnotu 230 V, případně 400 V pro konečného spotřebitele - viz schéma Elektrická rozvodná soustava.

Transformátor

zápis z uč. s.84 - text K zapamatování

nakresli si obrázek transformátoru podle internetu:

https://cs.wikibooks.org/wiki/Praktick%C3%A1_elektronika/Transform%C3%A1tor

k obrázku připiš, co znamenají písmena I1, I2, U1, U2, N1, N2.


ÚNOR

MATEMATIKA

7.2. test - Jehlan - doporučená příprava z uč. s. 15/úlohy na závěr A, B

FYZIKA

Zápis do ŠS - napiš si do 6.2.

Tepelné účinky elektrického proudu

Proud má tepelné účinky.

Vodič se zahřívá proto, že volné elektrony protékající vodičem narážejí na částice kovu, ze kterého je vodič vyroben.

Při nárazu dochází k přeměně pohybové energie na teplo.

Elektrická energie dodávaná do spotřebiče za jednotku času se nazývá příkon.

Příkon P spotřebiče je dán součinem velikosti napětí U a proudu I, tedy P = U · I.

Jednotkou je watt, značka W.

Vypiš si 3 libovolné spotřebiče a jejich příkon.

spotřebič

příkon (W)

spotřebič

příkon (W)

indukční varná deska

7 000

myčka nádobí

800

klasický sporák

6 500

lednička

200

pračka

2 300

televizor

110

varná konvice

2 000

klasická žárovka

15 – 100

mikrovlnná trouba

1 200

zářivka

5 – 25

vysoušeč vlasů

1 000

budík s rádiem

8

 

Velikost dodané elektrické energie se dá vypočítat podle vztahu E = P · t (energie = příkon krát čas).

Používá se jednotka kilowatthodina (kWh) nebo megawatthodina (MWh).

Přístroj, který měří spotřebu elektrické energie – elektroměr.

DÚ na 6.2. - Zjisti od rodičů, jak velkou zálohu platíte měsíčně za elektřinu.

--------------------------------------------------------------------------------------

MATEMATIKA

LEDEN

20.1. Pololetní písemná práce (15. - 17.1. budeme ve škole opakovat)

Z důvodu nemoci změna termínů - pravděpodobně to bude takto:

20. - 21.1. opakování na pololetní práci ve škole

22.1. pololetní písemná práce

PROSINEC

na 4.12. DÚ - PL cv. 1/d,e,f,h  cv. 2/b,d

6.12. test - lineární funkce - doporučená příprava uč. s. 45/2., 5.  s. 47/8.,  s. 48/11., 12.

LISTOPAD

na 5.11. DÚ - PS str. 28/3., 4.

v pondělí 11.11. test - grafy - čtení z grafu, graf a vzorec přímé úměrnosti ze zadané tabulky

15.11. - test - přímá úměrnost

21.11. - test - nepřímá úměrnost (v pátek 22.11. je preventivní program 1. - 3. hodinu)

27.11. - test - nepřímá úměrnost (přesunutý termín)

ŘÍJEN

2.10. PŘÍPRAVA NA PŘÍJIMACÍ ZKOUŠKY - s sebou: psací a rýsovací potřeby (obyč. tužku, trojúhelník, rovné pravítko, kružítko, gumu)

na 4.10. DÚ - do DS z uč. s.12/3A

4.10. test - soustava rovnic

na 9.10. DÚ - dopočítat příklad ve školním sešitě - dle uč. s. 15/A

na 22.10. (příp. 23.10.) DÚ PS str. 27/ celá - dokončení z hodiny; individuální zadání pro některé žáky - z uč. str. 23/1., 24/2. do ŠS

25.10. test - pravoúhlá soustava souřadnic a grafy - zakreslit bod do soustavy souřadnic, vyčíst z grafu souřadnice bodu, vyčíst z grafu odpovědi na otázky - doporučená příprava - sbírka s. 14, 15, 16; PS s. 27

ZÁŘÍ

v pátek 13.9. test - mnohočleny - sčítání, odčítání, násobení, vytýkání, vzorce pro druhou mocninu

na 13.9. DÚ - příklady z listů - Minitesty - z prvního 8 až 10 příkladů, z druhého 8 příkladů dle výběru (napsat do DS)

na 16.9. - DÚ na list - úkol řeší žák sám, rodič pouze podepíše (znamená to, že žák řešil doma) - zohlednění C - 2 příklady, rozhlednění D - 1 příklad

na 20.9. - DÚ lineární rovnice - list vlepit do DS a vypočítat, nechat podepsat

na 27.9. - DÚ rovnice se dvěma neznámými - do DS, podepsané od rodičů, z učebnice č. 1 - str. 7/1., str. 8/2., 3., str. 9/5.

27.9. test z učiva od 23.9. do 26.9., příprava podle DÚ

------------------------------

FYZIKA

PROSINEC

na 12.12. - DÚ úlohy na str. 38 - odpovědi písemně do ŠS

LISTOPAD

ŘÍJEN

3.10. - test Magnety - kdo nepsal (příprava podle pracovního listu)

17.10. - test Napětí a proud

ZÁŘÍ

19.9. test - magnetické jevy - viz PL, který jsme řešili ve škole

DÚ na 19.9.:

NAKRESLI SI do ŠS:

 Obrázek nějakého atomu - např. kyslík

Elektroskop – OBR. Str. 7               

Přenesení náboje na hliníkovou nádobu – OBR. uč. str. 9

Tření dvou nafouknutých balónků – OBR. podle sebe s vyznačením nábojů + nebo -

Kdo chce a může - přinese si nějaké zajímavé baterie

na 26.9. doplnit úkol z minulého týdne

PřílohaVelikost
Soubor Podobnost geometrických útvarů580.32 KB