Matematika 8

VÝUKA V DOBĚ MIMOŘÁDNÉHO VOLNA

Zde budou průběžně doplňovány úkoly, veškeré úkoly v pracovních sešitech a zápisy ve školních sešitech budou po návratu do školy kontrolovány a hodnoceny!! Pozor na dodržení termínu u prací, které budu chtít poslat na e-mail.


Pravidelně každé úterý v čase od 9:00 až do 9:45 bude probíhat on-line výuka přes aplikaci MS Teams, dovysvětlíme učivo, zodpovíme dotazy.


15. - 19. 6. 2020

Opakování

 • pracovní sešit - str. 104/cv. 1, 4; str. 110/cv. 1, 3; str. 111/cv. 5; str. 112/cv. 1, 2, 3; str. 113/cv. 1; str. 117/cv. 1; str. 119/cv. 4
 • učebnice - str. 19/cv. 14, str. 36/cv. 1, 2, 4, 5 - do PS netištěného


8. - 12. 6. 2020

Délka kružnice, obvod kruhu

 • přečíst str. 27 v učebnici
 • do školního sešitu si napiš nadpis "Délka kružnice, obvod kruhu" a opiš si rámeček ze str. 27 v učebnici - vzorečky si dej do rámečku a zapamatuj
 • přečíst cvičení C na str. 28 v učebnici
 • učebnice - str. 28/cv. 1 a 2 - do PS netištěného, kontroluj si výsledky
 • do školního sešitu si ještě opiš vztahy z rámečku  na str. 29
 • pracovní sešit - str. 101/cv. 1, 2, 5
Obsah kruhu
 • do školního sešitu si napiš nadpis "Obsah kruhu" a opiš si rámeček ze str. 32 - vzoreček si dej do rámečku a zapamatuj
 • přečíst cv. C na str. 32 v učebnici
 • učebnice - str. 32/cv. 1 a 2 - do PS netištěného, kontroluj si výsledky
 • pracovní sešit - str. 102/cv. 2; str. 103/cv. 5
 • všechna zadaná cvičení ze žlutého pracovního sešitu vyfoť a pošli mi na e-mail do 14. 6. 2020
Práci splnili: Adéla, Adam, Tom, Kuba, Denisa (částečně), Dominik
Práci nesplnili: Ondra, Eliška
 

1. - 5. 6. 2020

Thaletova věta

 • do školního sešitu si napiš velký nadpis "Thaletova věta" a opiš si vše z videa (časy 2:25 a 3:36), Thaletovu větu si zapamatuj
 • přečti si v učebnici strany 20 a 21
 • učebnice - str. 22/cv. 2 - do PS netištěného
 • učebnice - str. 24/cv. 6 - postupuj stejně jako v předchozím videu akorát s jinými rozměry (každá úloha musí mít náčrt, rozbor, konstrukci, diskuzi) - do PS netištěného
 • pracovní sešit - str. 98/cv. 2, str. 99/cv. 4 (k tomu cvičení využij návod v předchozím videu) - obě cvičení vyfoť a pošli mi na e-mail do 7. 5. 2020
 • na on-line výuku si připrav učebnici, oba pracovní sešity a rýsovací pomůcky
Práci splnili: Denča, Adam, Ondra, Dominik, Eliška (bez opravy), Adéla, Kuba, Tom


25. - 29. 5. 2020

Do konce týdne vyplň test na rovnice a slovní úlohy (pokyny jsou uvedeny v záhlaví testu): https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3X6IHh3vIUyKX_XBryzphyHhERfwDdJOv-bxpSni6DVUNkMwRkZFOUtCS1RHR0xHVEZWS1YwMVRQNy4u

Kružnice a přímka

 • přečti si v učebnici rámečky na str. 10 a 11 (ten na konci str. 11 zatím ne)
 • do školního sešitu si napiš nadpis "Kružnice a přímka" a oba rámečky si opiš
 • učebnice - str. 10/cv. 1; str. 11/cv. 3 - do PS netištěného
 • přečti si ještě poslední rámeček na str. 11 a také si ho napiš do školního sešitu
 • učebnice- str. 11/cv. B - do PS netištěného
 • pracovní sešit - str. 94/cv. 1 a 2; str. 95/cv. 3, 4 a 5
 • přečti si v učebnici cvičení C na str. 12 a opiš si i s konstrukcí do školního sešitu
 • učebnice - str. 13/cv. 9 - do PS netištěného, pracuj dle postupu ve cvičení C
Vzájemná poloha dvou kružnic
 • přečti si oba rámečky na str. 16 v učebnici
 • do školního sešitu si napiš nadpis "Vzájemná poloha dvou kružnic" a rámečky si opiš
 • učebnice - str. 17/cv. 1, 3 a 4 - do PS netištěného
 • pracovní sešit - str. 96/cv. 1 a 2 - tato cvičení spolu se zadanými cvičeními ze str. 94 a 95 (viz výše) vyfoť a pošli mi na e-mail do 31. 5. 2020
Práci splnili: Denča, Adam, Adéla, Domča (částečně), Jakub, Eliška, Tom, Ondra (zatím neopraveno)


Test splnili: Kuba, Denča, Adam, Adéla, Eliška, Domča, Tomáš, Ondra


18. - 22. 5. 2020

 • pracovní sešit - str. 71/cv. 5 (úlohu řeš stejně jako poslední úlohu ve školním sešitě, kterou jsme počítali společně), str. 75/cv. 4, str. 76/cv. 5
Kružnice a kruh (budeš potřebovat učebnici se zeleným pruhem - 3. díl)
 • přečíst v učebnici na straně 5 oba rámečky, vyřešit cvičení 1 do PS netištěného
 • učebnice - str. 6/cv. 3 a 4 - do PS netištěného
 • přečíst rámeček na str. 7 + vyřešit cvičení 5 a 6 do PS netištěného
 • do školního sešitu si opiš nebo vytiskni a nalep zápis, který najdeš dole v příloze (soubor Kružnice a kruh - zápis), pod to si ještě opiš rámeček ze str. 7 (ten nahoře)
 • učebnice - str. 8/cv. 8, 9, 11, str. 9/cv. 12 - do PS netištěného
 • pracovní sešit - celá str. 93, str. 94/cv. 8 (zde doporučuji si kružnici narýsovat) - všechna tato cvičení vyfoť a pošli mi na e-mail do 22. 5. 2020
Práci splnili: Tom (zatím neopraveno), Jakub (zatím neopraveno), Denisa, Adam (zatím neopraveno), Eliška, Adéla, Dominik
Práci nesplnili: Ondra


11. - 15. 5. 2020

Úlohy o společné práci

 • přečti si v učebnici cv. A na stranách 37 a 38, pak ještě cvičení B na stranách 38 a 39
 • podle návodu ve videu nebo v učebnici (cvičení A nebo B) vyřeš cvičení 2 na str. 39 v učebnici - do PS netištěného
 • přečti si ještě cvičení C na stranách 39 a 40
 • učebnice - str. 41/cv. 3 a 4 - do PS netištěného - vyřešené úlohy vyfoť a pošli mi na e-mail do 17. 5. 2020
 • pracovní sešit - str. 71/cv. 3
 • do školního sešitu si napiš nadpis "Slovní úlohy o společné práci" a připrav si ho na on-line výuku, zápis uděláme spolu
Práci splnili: Denča, Adam, Jakub, Dominik, Tom, Adéla, Eliška
Práci nesplnili: Ondra


4. - 7. 5. 2020

 • pracovní sešit - str. 67/cv. 1, 2 a 5
Slovní úlohy o pohybu
 • do školního sešitu si napiš nadpis "Slovní úlohy o pohybu" a opiš si vše z videa kromě převodů jednotek času
 • přečíst v učebnici str. 32-33/cv. A
 • učebnice - str. 34/cv. 1; str. 36/cv. 5
 • pracovní sešit -str. 69/cv. 1, str. 70/cv. 5 - tyto dvě úlohy vyfoť a pošli mi na e-mail do 10. 5. 2020
 • na on-line výuku si připrav školní sešit, budeme do něj psát
Práci splnili: Tom, Denča, Dominik, Kuba, Eliška, Áďa
Práci nesplnili: Adam, Ondra


27. - 30. 4. 2020

Rovnice v součinovém tvaru, slovní úlohy na rovnice

 • v učebnici si přečti cvičení A na straně 23 a cvičení B na straně 24
 • učebnice - str. 24/cv. 3 a str. 25/cv. 4 - do PS netištěného (výsledky si kontroluj vzadu v učebnici)
 • pracovní sešit - str. 66/cv. 1 a 3 a 4 (zde pouze první tři rovnice) - hotová cvičení vyfoť a pošli mi na e-mail do 3. 5. 2020
 • přečti si v učebnici cvičení A na str. 26
 • do školního sešitu si napiš nadpis "Řešení slovních úloh pomocí rovnic" a opiš si rámeček ze str. 27 v učebnici - slovní úlohy budeme probírat na on-line výuce v úterý, budeš k tomu potřebovat školní sešit
 • učebnice - str. 29/cv. 2 - do PS netištěného
Práci odevzdali: Tomáš, Denča, Jakub, Adam, Ondra, Adéla, Dominik, Eliška


20. - 24. 4. 2020

 • přečti si v učebnici str. 20/cv. D a str. 21/cv. E
 • do školního sešitu si napiš nadpis "Postup při řešení rovnic" a opiš si růžový rámeček ze str. 23 v učebnici, dále si opiš nebo vytiskni a nalep příklady, které najdeš na obrázku dole pod článkem (pozorně si je projdi, v úterý na on-line výuce si ještě vysvětlíme) a opiš si pod to ještě následující:

Počet řešení rovnic:

 1. jeden kořen => provádím zkoušku
 2. žádné řešení => neprovádím zkoušku (např.: 0x ≠ 8)
 3. nekonečně mnoho řešení => zkoušku provádím pro libovolně zvolené číslo (0x = 0)
 • učebnice - str. 22/cv. 11 - do PS netištěného, proveď vždy i zkoušku
 • pracovní sešit - str. 64/cv. 5; str. 65/cv. 6, 7 - nezapomeň vždy provést zkoušku; hotové cvičení 7 vyfoť a pošli mi na e-mail do 26. 4. 2020
Práci odevzdali: Tom, Denča, Domča, Adam, Eliška (částečně), Ondra, Kuba (bez opravy), Adéla

 

14. - 17. 4. 2020

Práci splnili: Tom, Denča, Domča, Áďa, Eliška (částečně), Ondra, Kuba
Práci nesplnili: Adam


6. - 8. 4. 2020 (9. a 10. 4. - velikonoční prázdniny)

Ekvivalentní úpravy rovnic

 • přečti si v učebnici - str. 11/cv. A, B, str. 12/cv. C, D
 • do školního sešitu si napiš menší nadpis "Ekvivalentní úpravy rovnic" a opiš si druhý rámeček ze str. 15 v učebnici, pod to si opiš následující a dej do rámečku:
 1. K oběma stranám rovnice mohu přičíst nebo odečíst stejné číslo (nebo výraz) a výsledek (kořen rovnice) se nezmění.
 2. Obě strany rovnice mohu vynásobit nebo vydělit stejným číslem různým od nuly a kořen rovnice se nezmění.
 3. Obě strany rovnice mohu umocnit nebo odmocnit stejným číslem stejným číslem a kořen rovnice se nezmění.
 4. Mohu zaměnit levou a pravou stranu rovnice a kořeny rovnice zůstanou stejné.
 • učebnice - str. 14/cv. 3 a 4 do PS netištěného (číslici na levé straně rovnice převedeš s opačným znaménkem na pravou stranu rovnice a vypočteš), pokud si nevzpomínáš, jak se provádí zkouška, připomeň si ve videu z minulého týdne: https://www.youtube.com/watch?v=iL6awqCDvEU
 • učebnice - str. 14/cv. 6A do PS netištěného (vše s neznámou u si převeď na jednu stranu rovnice, všechny samostatné číslice si převeď na druhou stranu rovnice); opět si můžeš připomenout ve videu - řešení i se zkouškami vyfoť a pošli na e-mail sabina.hajkova@skola-rosice.net do 14. 4. 2020
Práci splnili: Denča, Tom, Ondra, Kuba, Dominik, Adam (bez opravy), Áďa, Eliška (bez opravy)
 • pracovní sešit - str. 62/cv. 1; str. 63/cv. 3 a 4


30. 3. - 3. 4. 2020

Rovnice - budeš potřebovat učebnici 2. díl s oranžovým pruhem!

 • přečti si v učebnici str. 7/cv. A, podle tohoto cvičení si zkus do PS netištěného vyřešit cv. 1
 • přečti si ještě cv. B na str. 7 a 8
 • do školního sešitu si napiš nadpis "Lineární rovnice" a opiš si oba rámečky ze str. 9 v učebnici, potom si stopni video opiš si tam všechny příklady i s řešením a zkouškou (pozor "příklady na procvičení" už ne), opiš si i žluté rámečky, které se ve videu objeví
 • pracovní sešit - str. 61


23. - 27. 3. 2020

Algebraické vzorce

 • do školního sešitu si napiš nadpis "Algebraické vzorce", stopni si video v čase 2:50 a opiš si do sešitu, dále si video stopni v 8:37 a také opiš do sešitu
 • všechny tři vzorce ve žlutém rámečku se nauč nazpaměť!!!
 • učebnice - str. 66/cv. 1 do pracovního sešitu netištěného (kontroluj si výsledky dle řešení vzadu v učebnici)
 • přečíst růžový rámeček na str. 66 v učebnici a vypracovat do PS netištěného cv. 3
 • učebnice - str. 67/cv. 4 a 5 - do PS netištěného (kontroluj si výsledky dle řešení vzadu v učebnici)
 • pracovní sešit - str. 45/cv. 1; str. 46/cv. 2, 3 a 4


16. - 20. 3. 2020

 • zhlédnout video: https://www.youtube.com/watch?v=CE0A3A8AYjQ (jednoduché vytýkání před závorku jsme začali ještě spolu ve škole, tak si připomeň, hlavně se ale soustřeď na složitější vytýkání, kde se vytýká celá závorka) + podobný příklad je ještě vysvětlený v učebnici - str. 64/cv. B
 • učebnice - str. 65/cv.7 do pracovního sešitu netištěného + přečíst rámeček hned pod cvičením (své výsledky si kontroluj pomocí řešení vzadu v učebnici)
 • pracovní sešit - str. 45/cv.10 a 11
 • zápis do školního sešitu - viz příloha dole (Náročnější vytýkání - zápis)


12. - 13. 3. 2020

 • ve čtvrtek jsme měli psát test na Násobení mnohočlenů (násobení jednočlenů, mnohočlen jednočlenem, násobení mnohočlenů), počítejte s testem hned po návratu do školy
 • rozklad mnohočlenu na součin - začali jsme v úterý, kdyžtak si připomeň v učebnici či v pracovním sešitě
 • učebnice - str. 64/cv.4 a 5 - do pracovního sešitu netištěného (vzadu v učebnici jsou výsledky, nejdříve zkus sám, poté si zkontroluj, zda postupuješ správně)
 • do školního sešitu si opiš nebo vytiskni a nalep zápis (najdeš ho pod článkem v příloze) + nezapomeň vypočítat dva příklady podle vzoru
 • pracovní sešit - str. 43/cv.1 a 2; str. 44/cv. 3,5,7,8