Matematika 7

 

VÝUKA V DOBĚ MIMOŘÁDNÉHO VOLNA

 

Zde budou průběžně doplňovány úkoly, veškeré úkoly v pracovních sešitech a zápisy ve školních sešitech budou po návratu do školy kontrolovány a hodnoceny. Pozor na dodržení termínu u prací, které budu chtít poslat na e-mail.


Pravidelně každý čtvrtek od 23. 4. bude v čase od 10:00 až do 10:45 probíhat on-line výuka přes aplikaci MS Teams, dovysvětlíme učivo, zodpovíme dotazy.


15. - 19. 6. 2020

Opakování

 • pracovní sešit - str. 77/cv. 12; str. 78/cv. 1, 2, 1; str. 82/cv. 1, 2, 3; str. 97/cv. 7; str. 118
 • učebnice - str. 37 a 38/cv. 13, 14; str. 58/cv. 1 až 5 - do PS netištěného


8. - 12. 6. 2020

Čtyřúhelníky a rovnoběžníky

 • přečíst str. 39 v učebnici
 • do školního sešitu si napiš velký nadpis "Čtyřúhelníky" a opiš si nebo vytiskni a nalep zápis, který najdeš dole v příloze (soubor ČTYŘÚHELNÍKY - zápis)
 • učebnice - str. 40/cv. 2, 4, 5; str. 41/cv. 7 - do PS netištěného, kontroluj si výsledky
 • do školního sešitu si napiš nadpis "Rovnoběžníky" a opiš si rámeček ze str. 42 a první dva rámečky ze str. 43 v učebnici
 • učebnice - str. 42/cv. 10, 11; str. 43/cv. 13 - do PS netištěného, kontroluj si výsledky
 • přečíst rámeček na str. 47, vyřešit cv. B na str. 48
 • učebnice - str. 48/cv. 3 a 4 - do PS netištěného
 • do školního sešitu si přepiš nebo překopíruj tabulku ze cvičení F na str. 50
 • pracovní sešit - celá str. 98 kromě cvičení 5; celá str. 100


1. - 5. 6. 2020

Opakování osové souměrnosti

 • pročti si v učebnici strany 24 a 25, můžeš si též osovou souměrnost připomenout ve školním sešitě z minulého roku
 • učebnice - str. 24/cv. B - do PS netištěného
 • pracovní sešit - str. 92/cv. 3 a 4
Středová souměrnost
 • do školního sešitu si napiš velký nadpis "Středová souměrnost", pod to si opiš rámeček ze str. 27 v učebnici, rámeček ze str. 28 a růžový rámeček na konci str. 28
 • do školního sešitu si postupně narýsuj všechny tři příklady z videa (NE úvodní barevný obrázek)
 • učebnice - str. 28/cv. B; str. 29/cv. 1 a 2 - do PS netištěného
 • pracovní sešit - str. 93/cv. 1, 3, 5; str. 94/cv. 7 - hotová cvičení vyfoť a pošli mi na e-mail do 7. 6. 2020
Středově souměrné útvary
 • přečíst rámeček na str. 31 v učebnici
 • učebnice - str. 32/cv. 3; str. 33/cv. 9 a 10 - do PS netištěného (výsledky si kontroluj)
 • pracovní sešit - str. 94/cv. 1; str. 95/cv. 4; str. 96/cv. 4
Práci splnili: Terka B., Martin D., Sára, Adéla, Marcel, Míra, Matěj, Aneta, Martin S., Eva, Gabča, Péťa, Terka D. (částečně), Verča, Tom, Martin Ch., Tonda, Monika, Denča
Práci nesplnili: Sergiu


25. - 29. 5. 2020

Do konce týdne vyplň test na procenta II: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3X6IHh3vIUyKX_XBryzphyHhERfwDdJOv-bxpSni6DVUNFRNMDdaREk0M1AxR1NGSURDV0RYUFhBRC4u

Věta usu

 • přečíst v učebnici str. 18/cv. A + rámeček
 • do školního sešitu si napiš menší podnadpis "3) Věta usu", opiš si rámeček ze strany 18, stopni si video v čase 3:21 a opiš si vše, co vidíš (kromě žlutého rámečku a modrého nadpisu)
 • pracovní sešit - str. 88/cv. 1 a 2
 • pusť si zbytek videa a vše si podle něj postupně zapisuj a rýsuj do školního sešitu
 • učebnice - str. 20/cv. 2 a) (pouze první řádek A i B) - úloha opět musí mít náčrt, rozbor, konstrukci, diskuzi - rýsuj do PS netištěného - oba trojúhelníky se všemi částmi konstrukce vyfoť a pošli mi na e-mail do 31. 5. 2020
 • učebnice - str. 21/cv. 7 a 8 - do PS netištěného, kontroluj si výsledky
 • pracovní sešit - str. 89/cv. 3 a 4; str. 90/cv. 5; str. 91/cv. 6, 7 a 9 (některé z těchto cvičení uděláme na on-line výuce, ale vyzkoušej si nejdříve sám/sama)
Práci splnili: Verča, Tereza B., Martin D., Denisa, Tereza D., Tomáš, Adéla, Matěj, Aneta, Tonda, Martin S., Gabča, Péťa, Eva, Sára, Mirek, Monika, Marcel
Práci nesplnili: Martin Ch., Sergiu

Test splnili: Tereza B., Martin D., Sára, Denča, Tereza D., Tomáš, Marcel, Martin ch., Mirek, Matěj, Anet, Tonda, Sergiu, Martin S., Evča, Gabča, Péťa, Verča, Adéla, Monika


18. - 22. 5. 2020

Pozor!! Tento týden proběhne on-line výuka mimořádně ve středu 20. 5. 2020 od 10:00!!

Věta sus

 • přečíst v učebnici str. 15/cv. A + rámeček
 • do školního sešitu si napiš menší podnadpis "2) Věta sus", opiš si rámeček ze strany 15, stopni si video v čase 4:17 a opiš si vše, co vidíš (kromě žlutého rámečku a modrého nadpisu)
 • pracovní sešit - str. 87/cv. 1 a 2
 • pusť si zbytek videa a vše si podle něj postupně zapisuj a rýsuj do školního sešitu
 • učebnice - str. 16/cv. 2 a) (pouze první řádek A i B) - úloha opět musí mít náčrt, rozbor, konstrukci, diskuzi - rýsuj do PS netištěného - oba trojúhelníky se všemi částmi konstrukce vyfoť a pošli mi na e-mail do 24. 5. 2020
 • pracovní sešit - str. 87/cv. 3, str. 88/cv. 4
Práci splnili: Terka B., Tomáš, Adéla, Marcel (částečně), Matěj, Aneta, Martin S. (částečně), Eva, Gabča, Péťa, Martin D., Tereza D. (částečně), Tonda, Sára, Martin Ch., Verča, Denča, Mirek
Práci nesplnili: Monika, Sergiu


11. - 15. 5. 2020

Spousta z Vás ještě nesplnila test na procenta - učiňte tak nejdéle do středy!!!

Shodnost trojúhelníků

 • přečíst v učebnici str. 10/cv. A a B
 • učebnice - str. 11/cv. 1, 2, 3, 4 - do PS netištěného (kontroluj si výsledky)
 • pracovní sešit - str. 84/cv. 1,2; str. 85/cv. 3 a 4
Věta sss
 • přečíst v učebnici str. 12/cv. A + rámeček
 • do školního sešitu si napiš velký nadpis "Shodnost trojúhelníků" a menší podnadpis "1) Věta sss", opiš si rámeček ze strany 12, stopni si video v čase 3:28 a opiš si vše, co vidíš, kromě žlutého rámečku a modrého nadpisu
 • pracovní sešit - str. 85/cv. 1, 2, 3 (u cvičení 1 bude potřeba si připomenout trojúhelníkovou nerovnost - první rámeček v učebnici na str. 14)
 • pusť si zbytek videa a vše si podle něj postupně zapisuj a rýsuj do školního sešitu
 • učebnice - str. 14/cv. 1 a) (pouze první řádek A i B) - úloha musí mít vždy náčrt, rozbor, konstrukci, diskuzi - rýsuj do PS netištěného - oba trojúhelníky se všemi částmi konstrukce vyfoť a pošli mi na e-mail do 17. 5. 2020
 • učebnice - str. 14/cv. 2 - do PS netištěného
 • pracovní sešit - str. 86/cv. 6
Práci již splnili: Verča, Terka B., Sára, Marcel, Matěj, Aneta, Tonda, Martin S., Eva, Gabča, Péťa, Terka D., Áďa, Martin Ch., Monika, Martin D., Tom, Sergiu, Denča, Mirek


4. - 7. 5. 2020

Pozor! Tento týden mimořádně proběhne on-line výuka ve středu 6. 5. 2020 od 10:00!!!

 • pracovní sešit - str. 75/cv. 1, 3 a 4
Shodnost geometrických útvarů - budeš potřebovat učebnici se zeleným pruhem (3. díl)
 • přečti a vyřeš v učebnici str. 5/cv. A, B a C (pokud nemáš průsvitný papír, použij například folii)
 • do školního sešitu si napiš velký nadpis "Shodnost geometrických útvarů" a opiš si pod to rámeček ze str. 5 (ten první) a oba rámečky ze str. 6 a ještě rámeček ze str. 7
 • učebnice - str. 7/cv. 1, 2, 3; str. 8/cv. 9; str. 9/cv. 10 - do PS netištěného, výsledky si kontroluj vzadu v učebnici
 • pracovní sešit - str. 79/cv. 5 a 6, str. 80/cv. 2
 • pracovní sešit - celá str. 83, str. 84/cv. 6 a 8 - tato cvičení vyfoť a pošli na e-mail do 10. 5. 2020
Práci odevzdali: Verča, Terka B., Sára, Denča, Terka D., Martin Ch., Matěj, Aneta, Tonda, Sergiu, Tomáš (částečně), Martin S., Péťa, Gabča, Martin D. (částečně), Áďa, Eva, Marcel, Mirek, Monika


27. - 30. 4. 2020

Procenta v praxi

 • učebnice - str. 65/cv. 1; str. 66/cv. 5 a 8; str. 67/cv. 11 (přečti si růžový rámeček na str. 67) - do PS netištěného (výsledky si kontroluj vzadu v učebnici)
 • pracovní sešit - celá strana 72 + str. 73/cv. 5
 • on-line procvičování: https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat2.php -> 7. ročník -> Procenta -> Podkapitoly 02 - 04 - z každé alespoň jedno cvičení (pokud děláš chyby, přečti si vždy správné řešení a snaž se své výkony zlepšovat)
 • vymysli a vyřeš vlastní slovní úlohu na procenta (pozor slovní úloha musí obsahovat vše potřebné - tedy zadání, řešení, slovní odpověď) - napiš do wordu nebo do pracovního sešitu a vyfoť nebo napiš přímo do e-mailu a pošli do 1. 5. 2020
 • přečti si v učebnici cvičení A na stranách 69 a 70 a cvičení B na stranách 71 a 72
 • přečti si v učebnici cvičení A  a B na straně 74 a růžový rámeček na str. 75
 • když budeš mít čas a chuť: pracovní sešit - str. 73/cv. 6 a 7
Práci již odevzdali: Péťa, Terezka B., Denča, Terezka D., Marcel, Matěj, Martin S., Eva, Gabča, Verča, Martin D., Sára, Áďa, Mirek, Aneta, Monča, Tonda, Tomáš, Martin Ch.
Práci neodevzdali: Sergiu


20. - 24. 4. 2020

Výpočet procentové části, základu a počtu procent

 • do školního sešitu si napiš velký nadpis "Procenta" a opiš si nebo vytiskni a nalep zápis, který najdeš dole v příloze (soubor Procenta - zápis), zápis si bedlivě pročti, budeš ho potřebovat
 • pracovní sešit - celá str. 70 (u cvičení 1 si nejprve obě strany vypočítej, teprve potom porovnávej), str. 71/ cv. 6 a 7 - všechna tato cvičení z PS vyfoť a pošli mi na e-mail do 26. 4. 2020
 • on-line procvičování: matika.in -> 7. ročník -> procenta
 • když budeš mít čas a chuť: pracovní sešit - str. 71/cv. 5 a 8
Práci již odevzdali: Verča, Terezka B., Martin D., Terka D., Matěj, Anet, Tonda, Sergiu, Martin S., Eva, Péťa, Denča, Áďa, Gabča, Marcel, Sára, Mirek, Monika, Tomáš, Martin Ch.


14. - 17. 4. 2020

Procenta

 • v učebnici si přečti str. 54
 • učebnice - str. 55/cv. 1, 2A - do PS netištěného (jelikož se jedná všude pouze o výpočet 1 %, stačí vždy základ vydělit číslem 100), výsledky si kontroluj s řešením vzadu v učebnici
 • učebnice - str. 56/cv. 4 - do PS netištěného
 • v učebnici si přečti str. 56/cv. C - vyber si postup, který ti nejvíce vyhovuje a pomocí něho vyřeš cv. 6 na str. 57 do PS netištěného (opět si výsledky zkontroluj)
 • pracovní sešit - str. 68/cv. 1 (opět stačí dělit číselm 100, zlomky si převeď na des. čísla), dále cv. 2, 4; str. 69/ cv. 6, 8 - řešení všech těchto cvičení vyfoť a pošli mi na e-mail do 19. 4. 2020
Práci již splnili: Verča, Terka B., Martin D., Sára, Denča, Terka D., Marcel, Martin Ch., Matěj, Aneta, Tonda, Sergiu, Martin S., Eva, Gabča, Péťa, Áďa, Mirek, Monča, Tomáš


6. - 8. 4. 2020 (9. a 10. 4. - velikonoční prázdniny)

Graf nepřímé úměrnosti

 • v učebnici si přečti str. 45/cv. A a celou stranu 46
 • do školního sešitu si napiš nadpis "Graf nepřímé úměrnosti" a opiš si rámeček ze str. 47 v učebnici (dej pozor, ať máš přesně narýsované červené body)
 • pracovní sešit - str. 67/ cv. 1 (název grafu, rovnici i koeficient najdeš buď v učebnici nebo ve školním sešitě)
 • učebnice - str. 47/cv. 2 do PS netištěného (vzorec by měl mít tvar y = k/x, koeficient k získáš tak, že vynásobíš čísla v jednom sloupci tabulky; pak si narýsuješ pravoúhlou soustavu souřadnic a do ní sestrojíš body -> každý sloupec = jeden bod; číslice v prvním řádku je první souřadnice, číslice v druhém řádku je druhá souřadnice; např. první bod z tabulky A má souřadnice [1; 8]) - řešení tohoto cvičení vyfoť a pošli na e-mail sabina.hajkova@skola-rosice.net do 14. 4. 2020
Práci splnili: Verča, Terka B., Martin D., Denča, Terka D., Matěj, Tonda, Martin S., Eva, Gabča, Péťa, Áďa, Míra, Aneta, Marcel, Sára, Tomáš, Martin Ch.
Práci zatím nesplnili: Monika, Sergiu


30. 3. - 3. 4. 2020

Pravoúhlá soustava souřadnic - procvičování

 • pracovní sešit - str. 64/cv. 1, 2 a 3; str. 65/cv. 5 - v tomto cvičení ti vyjde obrázek, vyfoť ho a pošli mi na e-mail sabina.hajkova@skola-rosice.net do 3. 4. 2020, pokud nemáš možnost obrázek vyfotit, napiš mi do e-mailu slovy, co ti vyšlo za obrázek (pozor, nezapomínej dodržovat pořadí souřadnic - nejdříve první souřadnice na ose x, potom druhá souřadnice na ose y)
Práci úspěšně splnili: Terka B., Martin D., Sára, Denča, Terka D., Adélka, Marcel, Martin Ch., Matěj, Aneta, Monča, Tonda, Martin S., Eva, Gabča, Péťa, Verča, Mirek, Tomáš
 
Práci nesplnili: Sergiu
 
Graf přímé úměrnosti
 • v učebnici si přečti str. 42/cv. A a celou str. 43 - zkus se zamyslet, proč v případě žvýkaček jsou grafem pouze body a proč v případě ujetých kilometrů je to přímka, zamysli se také proč nepoužíváme záporné hodnoty (můžeme si koupit -5 žvýkaček nebo ujet -10 km???)
 • do školního sešitu si napiš nadpis "Graf přímé úměrnosti" a opiš si rámeček ze str. 44 (pozor ať máš červené body správně narýsované)
 • učebnice - str. 44/cv. 3 (vzorec PÚ máme již ve školním sešitě, připomeň si)
 • pracovní sešit - str. 65/cv. 1, str. 66/cv. 3


23. - 27. 3. 2020

 • vymysli a vyřeš vlastní jednoduchou slovní úlohu na přímou nebo nepřímou úměrnost na užití trojčlenky (pozor slovní úloha musí obsahovat vše potřebné - tedy zadání, řešení pomocí trojčlenky, slovní odpověď) - napiš do wordu nebo do pracovního sešitu a vyfoť nebo napiš přímo do meilu a pošli do 27. 3. 2020 na e-mail: sabina.hajkova@skola-rosice.net
Práci už odevzdali: Verča, Terezka B., Martin D., Sára, Denča, Terezka D., Adélka, Martin Ch. Matěj, Aneta, Tonda, Martin S., Eva, Gabča, Péťa, Monča, Tomáš, Marcel, Mirek
 
Práci nesplnili: Sergiu

Pravoúhlá soustava souřadnic

 • přečíst v učebnici str. 39/cv. A; do pracovního sešitu netištěného vypracovat z učebnice str. 39/cv. B a str. 40/cv. C
 • do školního sešitu si napiš nadpis "Pravoúhlá soustava souřadnic" a opiš si oba rámečky ze str. 40 v učebnici
 • přečti si ještě rámeček na str. 41, psát do sešitu ho nemusíš
 • učebnice - str. 41/cv. 1 a 2; str. 42/cv. 3 do pracovního sešitu netištěného


16. - 20. 3. 2020

 • přečíst v učebnici - str. 37/cv. B, všimni si, jaký je rozdíl mezi trojčlenkou u přímé a nepřímé úměrnosti (pro srovnání str. 32/cv. E) + doporučuji zhlédnout slovní úlohu na konci videa: https://www.youtube.com/watch?v=sG2wI4QUiZs
 • zapsat nebo nalepit do školního sešitu zápis (viz příloha dole - nepřímá úměrnost-trojčlenka-zápis)
 • učebnice - str. 38/cv. 5, 6, 7 (opět pro kontrolu výsledky vzadu) do pracovního sešitu netištěného
 • pracovní sešit - str. 62 a 63
 

12. - 13. 3. 2020

 • Nepřímá úměrnost - přečíst stranu 35 v učebnici a rámeček na str. 36, všimni si v čem se liší od přímé úměrnosti
 • do pracovního sešitu netištěného napiš alespoň 4 příklady nepřímé úměrnosti z praxe (tzn. kde platí "čím víc - tím míň" nebo "čím míň - tím víc"; např. čím víc dělníků, tím kratší doba na dokončení stavby)
 • do školního sešitu si napiš nadpis "Nepřímá úměrnost" a opiš si rámeček ze str. 36 v učebnici + opsat nebo vytisknout a nalepit zápis, který najdeš dole v příloze
 • učebnice - str. 36/cv.1 (čísla ve sloupcích musí po vynásobení dát stejnou hodnotu); podle školního sešitu zkusit str. 36/cv. 2 (vzadu v učebnici jsou výsledky) - do pracovního sešitu netištěného
 • pracovní sešit - str. 61


11. 3. 2020

 • vypracovat domácí úkol - pracovní list, který jsme lepili do domácího sešitu (po návratu do školy budu kontrolovat!!)
 • dnes jsme měli psát test na postupný poměr, počítejte s ním hned po návratu do školy
 • pracovní sešit - str. 59, cv. 6, 7 a 9 - vše lze řešit trojčlenkou (po návratu do školy budu kontrolovat!!)