Matematika 7

DISTANČNÍ VÝUKA

 

Zápisy ve školním sešitě budu po návratu do školy kontrolovat. Některá cvičení z učebnice a PS budeme kontrolovat na on-line hodinách.


Týden 25. - 28. 1. 2021

Ve středu 27. 1. 2021 bude on-line test na operace s celými čísly, odkaz bude zveřejněn na Teams.

Dobrovolná příprava na test: PS - str. 40/cv. 5


Operace s racionálními čísly

 • učebnice - přečíst str. 81/cv. A; str. 85/cv. A
 • zhlédni druhou část videa od 7:40 do koncehttps://www.youtube.com/watch?v=7fGD4-__o1o
 • do školního sešitu si opiš rámeček ze strany 83
 • učebnice - str. 81/cv. 2, 5; str. 83/cv. 8; str. 85/cv. 1,2; str. 87/cv. 9 a 10 - do PS netištěného
 • PS - str. 45/cv. 3; str. 47/cv. 1, 2, 3; str. 48/cv. 6, 8

 

Týden 18. - 22. 1. 2021

Ve středu 20. 1. 2021 bude on-line test na násobení a dělení celých čísel, odkaz bude zveřejněn na Teams.

Dobrovolná příprava na test: PS - str. 41/ cv. 9


Racionální čísla

 • učebnice - přečíst str. 74/cv. A + rámeček a str. 75/cv. B + rámeček a vyřešit úkoly u těchto cvičení
 • přirozená čísla jsme značili písmenem N, celá čísla čísla písmenem Z, najdi na internetu, jakým písmenkem značíme racionální čísla
 • učebnice - str. 74/cv. 1 a 2; str. 75/cv. 3 a 4 - do PS netištěného
 • do školního sešitu si napiš velký nadpis "Racionální čísla" + písmenko, které najdeš na internetu, pod to si opiš rámeček ze strany 76
 • učebnice - str. 76/cv. 6 do PS netištěného a přečíst cv. C
 • učebnice - str. 79/cv. 4, 5 do PS netištěného (porovnávání zlomků si můžeš připomenout ve školním sešitě, např. šipkové pravidlo, nezapomínej ale na znaménka)
 • PS - str. 42/cv. 1, 2, 3; celá str. 43; str. 44/cv. 4 - hotová cvičení 1 a 2 na straně 43 vyfoť a pošli mi na Teams nejpozději ve čtvrtek 21. 1. 2021
 • on-line procvičování:

Týden 11. - 15. 1. 2021

Ve středu 13. 1. 2021 bude on-line test na sčítání a odčítání celých čísel, odkaz bude zveřejněn na Teams.

Dobrovolná příprava na test:

Násobení a dělení celých čísel


Týden 4. - 8. 1. 2021

Pondělní on-line hodina matematiky odpadá (z důvodu návštěvy lékaře). Uvidíme se ve středu na on-line hodině - rozvrh najdete na Teams v kalendáři.

Ve středu 6. 1. 2021 bude on-line test na absolutní hodnotu a porovnávání celých čísel, odkaz bude zveřejněn na Teams.

Dobrovolná příprava na test: učebnice - str. 57 (kromě cvičení 6)


Sčítání a odčítání celých čísel

Látku jsme začali již ve škole, připomeň si ve školním sešitě, dále si projdi cvičení A na straně 58 a 62 v učebnici.


Týden 14. - 18. 12. 2020

On-line hodina matematiky bude tento týden pouze v úterý: 8:50 - 9:35 - 2. skupina; 9:40 - 10:25 - 1. skupina.


Absolutní hodnota celého čísla

 • učebnice - přečíst na str. 51 cvičení A + rámeček
 • rámeček ze strany 51 si zapiš do školního sešitu pod nadpis "Absolutní hodnota celého čísla"
 • učebnice - str. 52/cv. 1, 2, 4A - pracuj do PS netištěného a kontroluj si své výsledky vzadu v učebnici (u posledního cvičení nejprve odstraníme absolutní hodnotu, pak teprve počítáme)
 • PS - str. 30/cv. 2, 4, 5
Porovnávání celých čísel
 • učebnice - str. 54/cv. A, B
 • do školního sešitu si napiš nadpis "Porovnávání celých čísel" a opiš si rámeček ze str. 54 a 55 (ten dolní)
 • učebnice - str. 54/cv. 1, str. 55/cv. 2 a 3 - do PS netištěného + kontrola výsledků
 • PS - str. 31/cv. 1 a 2
Dobrovolné on-line procvičování:
 


10. - 11. 12. 2020

Procvičuj si:


Týden 30. 11. - 4. 12. 2020

Pozor, od 30. 11. se mění časy on-line hodin! Pondělní hodiny se přesunuly na úterý a středeční hodina začíná už v 8:45!

Ve středu 2. 12. 2020 bude on-line test na násobení zlomků, odkaz bude zveřejněn na Teams. Více info na on-line hodině.

Dobrovolná příprava na test: učebnice - str. 38/cv. 9


Převrácený zlomek

 • učebnice - přečíst první rámeček na str. 41, potom si ho opiš do školního sešitu pod menší nadpis "Převrácený zlomek" + poslední růžový rámeček z této strany (ten si zvýrazni)
 • učebnice - str. 41/cv. 1 - do PS netištěného
 • PS - str. 24/cv. 1 (přirozená a desetinná čísla nejprve převeď na zlomek)

Dělení zlomků


Týden 23. - 27. 11. 2020

Ve středu 25. 11. 2020 bude on-line test na sčítání a odčítání zlomků (i s různými jmenovateli), odkaz bude zveřejněn na Teams. Více info na on-line hodině.

Dobrovolná příprava na test:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=7&subject=Matematika&search1=01.+Zlomky&topic=14.+S%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD%2C+od%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+%E2%80%93+r%C5%AFzn%C3%BD+jmenovatel#selid


Násobení zlomků


Týden 16. - 20. 11. 2020

Připomínám, že v pondělí nebude on-line hodina. Tento týden také nebudeme psát test.


Sčítání a odčítání zlomků s různými jmenovateli


Týden 9. - 13. 11. 2020

Ve středu 11. 11. 2020 bude on-line test na porovnávání zlomků, odkaz bude zveřejněn na Teams, více info na on-line hodině.

Dobrovolná příprava na test - učebnice str. 22/cv. 9 libovolným způsobem


Zlomky, desetinná čísla, smíšená čísla

Sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem


Týden 2. - 6. 11. 2020

Pozor! Od 2. 11. 2020 změna v rozvrhu: pondělní on-line hodiny budou rozděleny do dvou skupin. Rozdělení skupin je stejné jako na Čj. Změny budou zvýrazněny v rozvrhu v informacích pro rodiče. 8:50 - 9:35 - 1. skupina, 11:20 - 12:05 - 2. skupina. Středeční hodiny zůstávají nezměněné.


Ve středu 4. 11. 2020 bude on-line test na rozšiřování a krácení zlomků, odkaz bude zveřejněn na Teams, více informací si řekneme na on-line hodině.

Dobrovolná příprava na test - učebnice str. 14/cv. 2B; str. 18/cv. 9


PS - str. 27/cv. 2

Porovnávání zlomků


Týden 16. - 23. 10. 2020

Ve středu 21. 10. 2020 bude on-line test na výpočet části a celku, odkaz bude zveřejněn na Teams, více informací si řekneme na on-line hodině.

Dobrovolná příprava na test - učebnice -str. 11/cv. 4


Do školního sešitu opsat první rámeček ze str. 15 z učebnice.

PS - str. 11/cv. 5 a 7 (v pondělí na on-line hodině společně projdeme)

Dobrovolné on-line procvičování - rozšiřování zlomků (vyber si libovolná cvičení): https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=7&subject=Matematika&search1=01.+Zlomky&topic=02.+Roz%C5%A1i%C5%99ov%C3%A1n%C3%AD#selid


Krácení zlomků


Týden 12. - 16. 10. 2020

Doučování pro přihlášené tento týden nebude. V příštím týdnu proběhne doučování on-line formou - viz rozvrh v informacích pro rodiče.


Učebnice - str. 11/cv. 5, str. 12/cv. 6, 7, C a 8 - do PS netištěného

PS - str. 9/cv. 1, str. 10/cv. 4 a 5


Rozšiřování zlomků

_________________________________________________________________________________________

DOMÁCÍ ÚKOLY

10. 9. 2020 - PS str. 2, cv. 2 a 4

15. 9. 2020 - sestrojit libovolný rovinný útvar a zobrazit v osové souměrnosti (osu zvolit libovolně)

22. 9. 2020 - pracovní list nalepený v domácím sešitě (výšky trojúhelníku)

29. 9. 2020 - pracovní list nalepený v domácím sešitě (těžnice a střední příčky)

5. 10. 2020 - pracovní list nalepený v domácím sešitě (povrch a objem krychle a kvádru)