Matematika 6

Matematika

19.-23.10. - distanční výuka

online: pondělí 19.10. od 10:30 do 11:10 - učíme se: sčítání desetinných čísel

úterý 20.10. samostudium: uč. s. 23 - oba rámečky do ŠS, PS s. 51/11.,12,. 52/15., 53/17.

online: ve středu 21.10. od 8:50 do 9:30 - učíme se: odčítání desetinných čísel

čtvrtek 22.10. samostudium: uč. s. 27 - rámeček do ŠS, uč. s. 27/1., 2. písemně do ŠS, PS s. 52/13., 14.

pátek 23.10.: DÚ č. 7 - dú budu kontrolovat po podzimních prázdninách

- NAVÍC: v učebnici si lze přečíst informace na stránkách 18 - 31, kdo potřebuje; v PS s. 50 - 57 lze počítat cokoliv navíc

- procvičování online: onlinecviceni.cz - zápis čísel, zápis čísel - zlomky, porovnávání, zaokrouhlování, sčítání, odčítání:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=03.+Desetinn%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla#selid

12.-16.10. - distanční výuka

Na online výuku mějte připravou učebnici č. 2, PS a psací potřeby

- online: středa 14.10. od 8:50 do 9:30 - učíme se: zaokrouhlování desetinných čísel

- samostudium: uč. s. 20 - napiš si rámeček do ŠS, PS s. 50/1. - 5., s. 51/7. - 10.

- DÚ č. 6 byl do 16.10.

14. - 23.10. Tomáš a Katrina - distanční výuka:

Učebnice s. 25 - úlohy vypracovat do školního sešitu.

Pracovní sešit - s. 9/cv. 13

Na Teamsy se nepřipojujte ke třídě. Budete mít individuální hodinu s asistentkou T. Kohoutovou a N. Kyselovou.

---------------------------------------------------------------------------------

LOGICKÁ OLYMPIÁDA 

Pro žáky 6. třídy registrované do Logické olympiády: 

logickou olympiáda napište DOMA do středy 14.10. včetně.

www.logickaolympiada.cz - Vstup do soutěže (vpravo nahoře) a vyplnit email (ten máte v dotazníku) a heslo (to máte uvedené v mailu).

Potřebujete asi 1 hodinu času, klid na práci, pomocný papír na výpočty a je možné použít kalkulačku.

Přeji, ať se vám daří.

POZOR: Někteří ještě nepotvrdili registraci!!! Ve vašem registračním mailu ze dne 21.9. je odkaz. Bez toho není možné se Logické olympiády účastnit.

-----------------------------------------------------------------------

12.- 16.10.2020

Tento týden:

 • učíme se: desetinná čísla - porovnávání, znázornění na číselné ose, zaokrouhlování, sčítání a odčítání (informace pro ty, kteří nechodí do školy: uč. s. 15 -30, PS s. 47, s. 50 - 55, pouze vybrané stránky a úlohy)
 • DÚ na pátek - domácí úkol č. 6 na 16.10.2020 do DS - žáci dostávají v Po tištěné (také je DOLE v příloze)

5.- 9.10.2020

Tento týden:

 • učíme se: převod desetinného zlomku na desetinné číslo (opakování) a naopak, čtení desetinných čísel, zápis desetinného čísla dle slovního popisu (např. nula celá patnáct tisícin), znázornění desetinných čísel na číselnou osu, porovnávání desetinných čísel
 • DÚ na pátek - domácí úkol č. 5 na 9.10.2020 do DS - žáci dostávají v Po tištěné (také je DOLE v příloze)

29.9. - 2.10.2020

V pátek 2.10. píšeme test - násobení, dělení, přednost početních operací, obvod, obsah čtverce a obdélníka, převody jednotek délky, zaokrouhlování, čísla na číselné ose (25 minut)

Tento týden:

 • opakujeme: zápis zlomků, část celku zapsaná zlomkem, sčítání a odčítání zlomků se stejným jemnovatelem
 • nově: zápis desetinného čísla (desetiny, setiny, tisíciny... miliontiny), desetinné zlomky a desetinná čísla - uč. č. 2 (str. 4 - 14)
 • PS řešíme tento týden úlohy na s. 40 - 42, 46, kdo chodí do školy - počítáme ve škole (doma je možné DOBROVOLNĚ dopočítávat cvičení, která jsme počítali ve škole); kdo je doma - počítá průběžně doma
 • DÚ na pátek - domácí úkol č. 4 na 2.10.2020 do DS - žáci dostávají v Po tištěné (také je DOLE v příloze)

21. - 25.9.2020

V pondělí 21.9. píšeme test - sčítání, odčítání, násobení, dělení, slovní úlohy (15 min)

Tento týden:

 • opakujeme: rýsování přímek, rovnoběžek a kolmic, rýsování čtverců a obdélníků, kružnic
 • nově: pracujeme ve čtvercové síti v pravoúhlé soustavě souřadnic; opakujeme pojem: lomená čára
 • PS řešíme tento týden úlohy na s. 24 - 25, 31 - 32, kdo chodí do školy - počítáme ve škole (doma je možné DOBROVOLNĚ dopočítávat cvičení, která jsme počítali ve škole); kdo je doma - počítá průběžně doma
 • DÚ na pátek - domácí úkol č. 3 na 25.9.2020 do DS - žáci dostávají v Po tištěné (také je DOLE v příloze)

14. - 18.9.2020

Tento týden:

 • opakujeme: rovinné obrazce (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh). převody jednotk délky (km, m, dm, cm, mm), obvod a obsah čtverce, obdélníku, jednotky délky a jednotky obsahu, slovní úlohy (na obvod a obsah), práce ve čtvercové síti
 • DÚ na pátek - domácí úkol č. 2 na 18.9.2020 - žáci dostávají lístek s úkolem ve škole a vlepí si do domácího sešitu, výpočty píší pod lístek; pro chybějící žáky jsou lístky s domácími úkoly ve fólii ve třídě u umyvadla - po návratu do školy si vezmou a doplní do domácího sešitu, případně je úkol ke stáhnutí a vytištění (nebo přepsání) DOLE V PŘÍLOHÁCH
 • PS řešíme tento týden úlohy na s. 11 - 12, 16 - 20, kdo chodí do školy - počítáme ve škole (doma je možné DOBROVOLNĚ dopočítávat cvičení, která jsme počítali ve škole); kdo je doma - počítá průběžně doma

7. - 11.9.2020

Tento týden:

 • opakujeme: sčítání a odčítání čísel, násobení čísel pod sebou, dělení čísel, zaokrouhlování přírozených čísel, přednosti matematických operací, využití matematických operací ve slovních úlohách
 • DÚ vždy na pátek - domácí úkol č. 1 na 11.9.2020 - žáci dostávají lístek s úkolem ve škole a vlepí si do domácího sešitu, výpočty píší pod lístek; pro chybějící žáky jsou lístky s domácími úkoly ve fólii ve třídě u umyvadla - po návratu do školy si vezmou a doplní do domácího sešitu, případně je úkol ke stáhnutí a vytištění (nebo přepsání) DOLE V PŘÍLOHÁCH
 • v PS řešíme tento týden úlohy na s. 2 - 5, kdo chodí do školy - počítáme ve škole (doma je možné DOBROVOLNĚ dopočítávat cvičení, která jsme počítali ve škole); kdo je doma - počítá průběžně doma
P. Brožková