Matematika 6

VÝUKA V DOBĚ MIMOŘÁDNÉHO VOLNA

Zde budou průběžně doplňovány úkoly, veškeré úkoly v pracovních sešitech a zápisy ve školních sešitech budou po návratu do školy kontrolovány a hodnoceny. Pozor na dodržení termínu u prací, které budu chtít poslat na e-mail.


Pravidelně každé úterý v čase od 10:00 až do 10:45 bude probíhat on-line výuka přes aplikaci MS Teams, dovysvětlíme učivo, zodpovíme dotazy.


15. - 19. 6. 2020

Opakování

 • učebnice - str. 89/cv. 1; str. 91/cv. 10, 11; str. 92/cv. 12, 13, 14, 15, str. 100 - do PS netištěného
 • pracovní sešit - str. 123/cv. 2, 3, 4; str. 124/cv. 6, 7, 8


8. - 12. 6. 2020

Převody jednotek objemu

 • přečíst v učebnici cvičení A a B na stranách 81 a 82
 • do školního sešitu si napiš nadpis "Převody jednotek objemu" a opiš si pod něj poučku ze cvičení D ze str. 82 v učebnici - poučku si zapamatuj, můžeš ji přidat k ostatním jednotkám na deskách sešitu
 • učebnice - str. 83/cv. 2, 4 a 5 - do PS netištěného (kontroluj si výsledky)
 • pracovní sešit - str. 119/cv. 1, 3 a 4; str. 120/cv. 6 a 8
 • do školního sešitu si napiš poučku ze cvičení F na straně 86 v učebnici, do rámečku si zapiš, že 1dm3 = 1 l a 1 cm3 = 1 ml - poučky si zapamatuj, opět je můžeš připsat na desky sešitu
 • učebnice - str. 87/cv. 6 a 7 - do PS netištěného (kontroluj si výsledky)
 • pracovní sešit - celá str. 121, str. 122/cv. 8


1. - 5. 6. 2020

Do pátku 5. 6. vyplňte test na povrch krychle a kvádru: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3X6IHh3vIUyKX_XBryzphyHhERfwDdJOv-bxpSni6DVUQTFPUEVXSkJNT1pBRk05R1RUR1pXMFdJWC4u

Objem krychle a kvádru

 • přečíst v učebnici str. 76 a vyřešit cvičení 1 a 2 na str. 77 - do PS netištěného (kontroluj si výsledky)
 • přečíst v učebnici cvičení C na str. 77
 • do školního sešitu si napiš nadpis "Objem krychle a kvádru", pod to si opiš první rámeček ze str. 76 a oba rámečky ze str. 78 - vzorečky si zvýrazni a zapamatuj
 • učebnice - str. 79/cv. 3, 4 a 7; str. 80/cv. 14 - do PS netištěného
 • pracovní sešit - str. 116/cv. 1, 3 a 4; str. 118/cv. 12 - hotová cvičení vyfoť a pošli mi na e-mail do 7. 6. 2020
Práci splnili: Lucka, Nela, Laura, Jirka, Esterka, Ríša, Anetka, Honza, Kryštof, Sofča, Terka, Zuzka, Ondra
Práci nesplnili: Amča (zatím neopraveno), David, Kája (zatím neopraveno)

Test splnili: Lucka, Nela, Laura, Jirka, Ester, Ríša, Anetka, Honza, Kryštof, Kája, Sofča, Terka, Zuzka, Ondra, Amča
Test nesplnili: David


25. - 29. 5. 2020

Povrch kvádru

 • do školního sešitu si napiš nadpis "Povrch kvádru" a opiš si vše, co vidíš ve videu, napiš si obě varianty vzorečku, ale nauč se tu, která ti více vyhovuje
 • příklad z videa si také opiš do školního sešitu (můžeš počítat s desetinnými čísly, už to umíš)
 • učebnice - str. 74/cv. 8 - do PS netištěného, pozor na jednotky!
 • učebnice - str. 75/cv. 11 a 12 - do PS netištěného (dělej si náčrtky)
 • pracovní sešit - str. 113/cv. 2 a 3, str. 114/cv. 7 a 8 - tato cvičení vyfoť a pošli mi na e-mail do 31. 5. 2020
 • Na on-line výuku si připrav školní sešit, budeme do něj psát
Práci již splnili: Lucka, Laura, Jirka, Esterka, Honza, Sofča, Terka, Zuzka, Ondra, Aneta, Kryštof, Kája (bez opravy), Ríša (částečně), Nela
Práci nesplnili: Amča, David


18. - 22. 5. 2020

Síť krychle a kvádru

 • přečíst v učebnici cvičení A na straně 70 (pokud si nejsi jistý/á, překresli si danu síť na papír, vystřihni a zkus složit kvádr)
 • do školního sešitu si opiš oba rámečky ze stran 70 a 71
 • učebnice - str. 71/cv. 1 - do PS netištěného
Povrch krychle
 • připomeň si vzorečky pro výpočet obsahu čtverce a obdélníka (pokud si nevzpomínáš, najdeš je v učebnici na stranách 72 a 73 vždy v horním rámečku)
 • do školního sešitu si napiš nadpis "Povrch krychle"
 • učebnice - str. 73/cv. 6 - do PS netištěného (kontroluj si výsledky)
 • pracovní sešit - str. 114/cv. 5, 6, str. 115/ cv. 9 - tato cvičení vyfoť a pošli mi na e-mail do 24. 5. 2020
 • když budeš mít čas a chuť: zkus sám/sama nebo s pomocí internetu najít, kolik existuje sítí krychle a jak vypadají
Práci již splnili: Lucka, Laura, Jirka, Esterka, Ríša, Honza, Kryštof, Terka, Zuzka, Ondra, Kája (zatím neopraveno), Nela, Sofča, David, Aneta, Amča


11. - 15. 5. 2020

 • pracovní sešit - str. 110/cv. 5
 • učebnice - str. 64/cv. 11 a 12 - do PS netištěného
Krychle a kvádr
 • učebnice - str. 66/cv. B, str. 67/cv. D - přečíst a odpovědět na otázky
 • do školního sešitu si napiš velký nadpis "Krychle" a podle návodu v rámečku na straně 66 v učebnici narýsuj krychli, můžeš také využít návod ve videu; potom si podle zápisu dole v příloze (soubor Krychle a kvádr) dorýsuj do své krychle stěnovou a tělesovou úhlopříčku a dopiš si zápis (zatím pouze krychli)
 • dále si do školního sešitu napiš nadpis "Kvádr" a podle návodu na str. 67 v učebnici si narýsuj kvádr nebo můžeš opět využít návod ve videu; doplň si druhou část zápisu
 • do školního sešitu si ještě opiš rámeček ze str. 69 (bez obrázku)
 • učebnice - str. 68/cv. 3, 4 a E, str. 69/cv. 8 - do PS netištěného
 • pracovní sešit - str. 112 - hotovou stranu vyfoť a pošli mi na e-mail do 17. 5. 2020
 • když budeš mít čas a chuť: učebnice - str. 65/cv. 19, pracovní sešit - str. 111
Práci již splnili: Lucka, Laura, Jirka, David, Ester, Ríša, Honza, Sofča, Terka, Zuzka, Ondra, Nela, Kryštof, Kája, Aneta, Amča
 

4. - 7. 5. 2020

Kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku

 • přečíst v učebnici str. 56/cv. A a zkusit narýsovat, dále str. 57/cv. B - do PS netištěného
 • do školního sešitu napiš nadpis "Kružnice trojúhelníku opsaná" a opiš si rámeček z učebnice ze str. 57 (ten s nadpisem Kružnice opsaná trojúhelníku), obrázek narýsuj podle postupu z videa
 • učebnice - str. 58/cv. 2 - odpověď si zapiš do PS netištěného
 • přečíst v učebnici str. 58/cv. C a zkusit narýsovat, dále str. 59/cv. D - do PS netištěného
 • do školního sešitu si napiš nadpis "Kružnice trojúhelníku vepsaná" a opiš si rámeček z učebnice ze str. 59 (ten poslední), obrázek opět narýsuj podle videa
 • pracovní sešit - celá str. 107 (trojúhelník XYZ v prvním cvičení si přerýsuj do PS netištěného, abys měl/a dostatek místa na rýsování, str. 108/cv. 5 - všechna tato cvičení vyfoť a pošli mi na e-mail do 10. 5. 2020
 • když budeš mít čas a chuť: učebnice - str. 60/ cv. 7 a 10, pracovní sešit - str. 110/cv. 5
Práci splnili: Lucka, Nela, Laura, Ester, Ríša, Aneta, Honza, Sofča, Terka, Zuzka, Ondra, Kája, Jirka, Kryštof, David, Amča


27. - 30. 4. 2020

Výšky, těžnice, střední příčky v trojúhelníku

 • minulý týden jsme se již seznámili s výškami trojúhelníku, můžeš si znovu připomenout ve videu: https://www.youtube.com/watch?v=XbV6_wp-OHQ (měl/a bys mít z minulého týdne v PS narýsované všechny tři příklady)
 • pracovní sešit - str. 102/cv. 2 (tupoúhlé trojúhelníky STU a PQR si přerýsuj do PS netištěného, průsečík výšek vychází mimo trojúhelník a v PS je na to málo místa); str. 103/cv. 4 a 5
 • do školního sešitu si napiš nadpis "Výšky trojúhelníku" a opiš si nebo vytiskni a nalep zápis, který najdeš dole v příloze (soubor Výšky v trojúhelníku - zápis) - pokud zápis opisuješ, trojúhelníky do sešitu rýsuj
 • přečti si v učebnici na str. 53 cvičení A (pokračuje na další straně), pak si vezmi pravítko trojúhelník s ryskou a zkus najít jeho těžiště - prst umísti tak, aby na něm pravítko drželo a nespadlo
 • zhlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=Trm323gwnHs , potom si do školního sešitu napiš nadpis "Těžnice trojúhelníku" a opiš si a narýsuj vše podle videa, pod to si ještě opiš rámeček ze str. 55 v učebnici
 • pracovní sešit - str. 105 - hotovou stranu vyfoť a pošli mi na e-mail do 3. 5. 2020
 • zhlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=nEX23DofjB0 a do školního sešitu si napiš nadpis "Střední příčky trojúhelníku" a opět si opiš a narýsuj vše, co je ve videu (středy stran trojúhelníku rýsuj pomocí kružítka tak, jak jsme se učili ve škole)
 • když budeš mít čas a chuť: pracovní sešit - str. 110/cv. 6 a 7
Práci již splnili: Lucka, Laura, Jirka, Ester, Ríša, Honza, Kryštof, Kája, Sofča, Zuzka, Terka, Ondra, David, Aneta, Nela, Amča


20. - 24. 4. 2020

 • do školního sešitu si opiš nebo vytiskni a nalep zápis, který najdeš dole v příloze "Rozdělení trojúhelníků podle velikosti stran", informace v něm uvedené se nauč, budeme s nimi dále pracovat
 • učebnice - str. 45/cv. A - do PS netištěného narýsuj (nestačí črtat) trojúhelník podle nápovědného filmu v učebnici; konstrukci trojúhelníku, který má zadané všechny strany, bys měl znát z minulých ročníků, pokud si nepamatuješ, připomeň si ve videu: https://www.youtube.com/watch?v=dTQ4h3jFhWw
 • učebnice - str. 46/cv. 1 - do PS netištěného
 • přečti si v učebnici na str. 46 cvičení B a rámeček hned pod ním, vyřeš cvičení C
 • do školního sešitu si opiš nebo vytiskni a nalep zápis Trojúhelníková nerovnost (opět najdeš dole v příloze)
 • učebnice - str. 47/cv. 3, 4; str. 48/cv. 5, 7 - do PS netištěného
 • pracovní sešit - str. 100/cv. 2, 3, 4 (u tohoto cvičení si uvědom, co platí pro úhly při základně v rovnoramenném trojúhelníku - viz zápis); str. 101/cv. 5; str. 102/cv. 7 (osy stran trojúhelníka jsou vlastně osy úseček AB, BC, CA - jak se rýsuje osa úsečky si můžeš připomenout ve školním sešitě) - všechna tato cvičení (z PS) vyfoť a pošli mi na e-mail do 27. 4. 2020
 • přečti si v učebnici na str. 50 cvičení A a zkus odpovědět na otázky
Práci už odevzdali: Lucka, Nela, Laura, Jirka, David, Esterka, Ríša, Anetka, Honza, Kryštof, Kája, Sofča, Terka, Zuzka, Ondra, Amča


14. - 17. 4. 2020

Trojúhelník

 • připomeň si z minulých ročníků vše, co víš o trojúhelníku - jak značíme vrcholy a strany; jak rýsujeme jednoduchý trojúhelník, u kterého známe všechny tři strany - můžeš si připomenout ve školním sešitě nebo v učebnici s žlutým pruhem (str. 50-51); spolu ve škole jsme také naťukli vnitřní a vnější úhly v trojúhelníku - můžeš si připomenout s pracovním listem, který jsme vkládali do PS
 • do školního sešitu si napiš velký nadpis "Trojúhelník" a opiš si rámeček ze str. 40 v učebnici (se zeleným pruhem) a horní rámeček ze str. 42; dále si ještě opiš nebo vytiskni a nalep soubor "Vnitřní a vnější úhly v trojúhelníku - zápis", který najdeš dole v příloze
 • učebnice - str. 40/ cv. 1 - do PS netištěného (výsledky si kontroluj s řešením vzadu v učebnici)
 • pracovní sešit - str. 98/cv. 1, 2 (nezapomínej, že součet vnitřních úhlů se vždy rovná 180°); str. 99/cv. 5, 6 (využij vše, co znáš - součet vnitřních úhlů v trojúhelníku, přímé úhly, vrcholové úhly, atd.)
 • do školního sešitu si napiš menší podnadpis "Dělení trojúhelníků podle velikosti vnitřních úhlů" a opiš si horní rámeček ze str. 43 v učebnici
 • přečti si v učebnici str. 42/cv. F a G a odpověz na otázky
 • pracovní sešit - str. 99/ cv. 4, 7 - až budeš mít hotovou celou stranu 99, vyfoť ji a pošli mi na e-mail do 20. 4. 2020
Práci už odevzdali: Lucka, Nela, Laura, David, Esterka, Ríša, Anetka, Honza, Kryštof, Sofča, Terka, Zuzka, Ondra, Kája, Jirka, Amča


6. - 8. 4. 2020 (9. a 10. 4. - velikonoční prázdniny)

 • pracovní sešit - str. 93/cv. 4 - sestroj, potom vyfoť a pošli mi na e-mail do 14. 4. 2020
  Práci odevzdali: Lucka, Nela, Laura, Jirka, Ester, Ríša, Honza, Kryštof, Kája, Sofča, Terka, Zuzka, Ondra, Anetka, David

 Práci nesplnili: Amálka

Osově souměrné útvary

 • do školního sešitu si napiš nadpis "Osově souměrné útvary" a opiš si rámeček ze str. 36 v učebnici
 • pracovní sešit - str. 92/cv. 2 (nezapomeň, že strany čtverce musí svírat pravý úhel); str. 93/cv. 7 a 8
 • když budeš mít čas a chuť: učebnice - str. 38/cv. 7 do PS netištěného


30. 3. - 3. 4. 2020

Osová souměrnost

 • po shlédnutí si pusť video ještě jednou, video si postupně zastavuj a zkus krok po kroku narýsovat uvedené příklady (trojúhelník, přímku a kružnici) do pracovního sešitu, ke každému příkladu si opiš vždy i zadání --> pokud máš možnost, své výtvory vyfoť nebo naskenuj a pošli mi na e-mail (kdyby jsi narazil/a na nějaký problém při rýsování, něco ti nešlo, ozvi se také)
Splnili: Lucka, Nela, Laura, Jirka, Esterka, Ríša, Anetka, Kája, Sofča, Terka, Zuzka, Ondra
 • do školního sešitu si napiš nadpis "Osová souměrnost" a opiš si z učebnice rámeček ze str. 32 (ten uprostřed s nadpisem Osová souměrnost) a ještě rámeček ze str. 33 (ten s nadpisem Samodružné body)
 • on-line procvičování: na stránce https://www.umimematiku.cz/cviceni-osova-soumernost klikni na tlačítko Mřížkovaná, dále klikni na šedé tlačítko pod nadpisem Osová souměrnost (např. Úsečka osově) - do mřížky musíš naklikat body tak, aby útvar byl osově souměrný a body ještě pospojovat; vynech příklady, kde musíš hledat osy útvaru (např. srdce nebo hvězdy), ale můžeš si také vyzkoušet - kdyby ti vypršel denní limit, proveď registraci zdarma
 • učebnice - str. 33, cv. 1; str. 34/cv. 5 (zde nemusíš rýsovat, zkus jen vyluštit, co je tam napsáno a odpovědi si napiš do sešitu); str. 35/cv.6 - do PS netištěného
 • když budeš mít čas a chuť, narýsuj si do PS motýla - učebnice str. 32/cv. C


23. - 27. 3. 2020

 • pokud jsi nestihl/a minulý týden, dodělej si:
 • osová souměrnost - shodné útvary: učebnice str. 28 - 29, str. 30/cv. 3 a 4 do pracovního sešitu netištěného
 • pracovní sešit - str. 89
 • zápis do školního sešitu: nadpis "Shodné útvary" + opsat rámeček ze str. 29 v učebnici
 • učebnice - str. 30/cv. 5 do pracovního sešitu netištěného (své odpovědi si zkontroluj podle výsledků vzadu v učebnici)


16. - 20. 3. 2020

 • procvičování úhlů vedlejších, vrcholových, souhlasných a střídavých: jdi na stránky www.2pir.eu --> klikni na modrý pracovní sešit (6. ročník) --> naklikej postupně vždy číslo strany a číslo příkladu (viz níže), vypracuj do pracovního sešitu netištěného (pokud je potřeba něco zvýraznit, dokreslit, příklad si buď vytiskni a nalep nebo přibližně přerýsuj do sešitu)
  • str. 144, cv. 3, 4, 5
  • str. 145, cv. 7, 8, 9
  • str. 146, cv. 11
  • str. 162, cv. 5
  • str. 163, cv. 9
 • osová souměrnost - shodné útvary: učebnice str. 28 - 29, str. 30/cv. 3 a 4 do pracovního sešitu netištěného
 • pracovní sešit - str. 89
 • zápis do školního sešitu: nadpis "Shodné útvary" + opsat rámeček ze str. 29 v učebnici
 

12. - 13. 3. 2020

 • 13. 3. 2020 jsme měli psát test na Vedlejší a vrcholové úhly, počítejte s ním po návratu do školy (termín bude upřesněn)
 • učebnice (zelený pruh) - str. 24/cv.9 do pracovního sešitu netištěného
 • do školního sešitu opsat nebo vytisknout a nalepit zápis Úhly souhlasné a střídavé (soubor dole pod článkem)
 • zhlédnout video: https://www.youtube.com/watch?v=qbkwZEQvxPI (na začátku opakování vedlejších a vrcholových úhlů, dále vysvětlení látky souhlasných a střídavých úhlů + příklady na procvičení)
 • pracovní sešit - str. 83/cv.9; str. 86/cv.9; str. 88/cv.9


11. 3. 2020

 • procvičování vedlejších a vrcholových úhlů (po návratu do školy budu kontrolovat!!)
  • pracovní sešit - str. 83/cv.8; str. 85/cv.8; str. 87/cv.3 a 4
  • sbírka úloh (učebnice s růžovým pruhem) - str. 144/cv.2; str.145/cv.5 do pracovního sešitu netištěného