Matematika 5

Matematika

19. - 23.10. - distanční výuka

Sčítáme a odčítáme dvou a trojciferná čísla. Zapisujeme a čteme čísla do řádu milionů, čteme rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě. Řešíme slovní úlohy.

Pondělí 19.10. - dokonči úlohy PS s. 15/6., 7., 8. a procvičuj online:

na matika.in - Pyramidy 4 úrovně (sčítání), Odčítací pyramidy 4 úrovně (dvě čísla vedle sebe = větší mínus menší a výsledek napiš nad ně) https://www.matika.in/cs/#5

na onlinecviceni.cz - Zápis číslahttps://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=05.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+p%C5%99es+milion&topic=01.+Z%C3%A1pis+%C4%8D%C3%ADsel#selid

Úterý 20.10. - online na Teamsech od 9:40 do 10:20 - kontrola PS s. 15 a vysvětlení rozvinutého zápisu čísel

Středa 21.10. - PS s. 16/10., 11., 12. a procvičuj online: 

na onlinecviceni.cz - Zápis čísla (A), Zápis čísla (B)

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=05.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+p%C5%99es+milion&topic=01.+Z%C3%A1pis+%C4%8D%C3%ADsel#selid

Čtvrtek 22.10. - online na Teamsech od 10:30 do 11:10 - kontrola PS s. 16

14. - 16.10. - distanční výuka

Využíváme sčítání a odčítání dvou a víceciferných čísel k řešení úloh, zapisujeme a čteme čísla do řádu milionů:

Spočítej příklady z PS do hodiny online výuky do čtvrtka 15.10. - od 10:30 do 11:10

s.15/cv. 4 první příklad (jak vyřešit 2. a 3. si budeme vysvětlovat na onlinech, ale třeba někdo objeví řešení sám)

s.15/5.

s.15/6. rozdíl znamená odčítání; Existuje více řešení?

s.15/7. součet je sčítání :-)

s. 15/8. nezapomeň si držet jedničku

Pokud na něco nepřijdeš, nevadí. Na online hodině si budeme říkat, jak na to a kontrolovat výsledky.

Kdo chce procvičovat sčítání a odčítání na počítači, může např.

zde: https://www.umimematiku.cz/cviceni-scitani-odcitani-nad20

nebo zde:

sčítání: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=05.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+p%C5%99es+milion&topic=08.+P%C3%ADsemn%C3%A9+s%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+%28A%29#selid

odčítání: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=05.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+p%C5%99es+milion&topic=09.+P%C3%ADsemn%C3%A9+od%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+%28A%29#selid

5. - 9.10.2020

Tento týden opakujeme a učíme se:

- stavba z krychlí (rozvoj prostorové představivosti) - uč. s.17/64. - do ŠS čtverečkového - dokončit za DÚ na 6.10.

- vývojový diagram (čteme schémata) - uč. s. 18/68.

- řada čísel (sčítání a odčítání dvojciferných čísel) - uč. s. 18/71.

římské číslice - uč. s. 19/75., 76.

- DÚ na čt 8.10. - PS: s. 12/30., 31.   s. 13/33b) 36b) (ostatní písmena kdo chce)

- ve čt - TEST - Počítáme s penězi - slovní úloha, využití zlomků, využití násobení čísel (příprava např. PS s.4, s.9/20.)

29.9. - 2.10.2020

Tento týden opakujeme a učíme se:

- lichoběžník, trojúhelník a jejich vlastnosti, obvod v cm, obsah v cm2 ve čtvercové síti

- obvody a obsahy čtverce a obdélníka bez čtvercové sítě

- počítání s penězi - zápis dat do tabulky

- rýsujeme kolmice - využití pro narýsování čtverce, když jsou zadané 2 protilehlé vrcholy

- DÚ na čt 1.10.: PS s. 10/24., 26.

21. - 25.9.2020

Tento týden opakujeme a učíme se toto:

- část celku, zlomky (na čtvercové mřížce, na hodinách, ve slovních úlohách)

- počítání s penězi, nákupy (využití ve slovních úlohách)

- 22.9. Test - nakupování

- rýsujeme čtverec a počítáme jeho obvod a obsah

- rýsujeme do centimetrové sítě a počítáme obvod a obsah obrazců

DÚ na čtvrtek 14.9.: PS1 s. 8/15., 17., 18., 19. a 9/20., 22., 23.

Kdo nechodí do školy:

do ŠS bez linek - uč. str.

Po s. 11/32. (ústně), 12/35., 36., 37. 

Út s.12/41. (ústně), 13/42., 43., 45.

St s.13/48. (nakresli si obrázek), 49. (rýsuj obyč. tužkou č. 2 s pomocí pravítka s ryskou)

Čt s.15/54.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. - 18.9.2020

Tento týden opakujeme a učíme se toto:

- číselná řada (jak jdou čísla do 1 000 000 za sebou)

- zápis čísel (statisíce, desetitisíce, ..., jednotky)

- násobilkové obdélníky, šipkové grafy

- krokování - šipkový zápis, číselný zápis, zápis pomocí závorky

- řešení rovnic pomocí zvířátek dědy Lesoně, zápis rovnic pomocí čísel

DÚ na čtvrtek 17.9.: PS1 s. 6 a 7 (s.6/6. je dobrovolné)

Kdo nechodí do školy:

do ŠS bez linek spočítej tyto úlohy z učebnice:

Po s.6/8.

Út s.7/12., s.9/19.

St s.9/20., s.10/27.

Čt s.7/11., s.8/18., s.9/23.

Dále doma spočítej domácí úkol. Podobné příklady jako v domácím úkolu počítáme společně ve škole a vysvětlujeme si postupy. Ty to zkus sám, nebo se spoj se spolužáky.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. - 11.9.2020

Budeme opakovat sčítání a odčítání čísel pod sebou.

Dále písemné násobení. Lze procvičovat na matika.in - 5. ročník - Písemné násobení, Indické násobení; nebo si psát libovolné příklady na papír - indické a normální násobení 1ciferným a 2ciferným číslem.

Opakujeme rovnoběžky a kolmice, učíme se je rýsovat.

DÚ na čtvrtek 10.9.: PS1 s. 4 a 5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------