Matematika 5

Matematika

7.9. - 10.9.2021

Seznámením s obsahem a cíli učiva matematiky, kritérii hodnocení

Kontrola požadovaných pomůcek

Opakování učiva - násobilka, násobky, tabulka násobků

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------