Matematika 5

Matematika

25. - 28.1. - distanční výuka:

V pondělí - samostatná práce:

PS s. 32/10., 11. - opakování, procvičování

uč. s. 38/20., 21., 22. - slovní úlohy - piš do ŠS bez čtverečků - pokud nebudeš vědět, nevadí, toto si budeme vysvětlovat v úterý při hodině

V úterý - udělali jsme kontrolu PS s.32/10., 11. (to je už opakování)

- vysvětlili jsme si příklady z uč. s.38/20. a 21. - co ti chybí, si doplň

PROCVIČOVÁNÍ - počítání s desetinnými čísly (cokoliv z nabídky, NE násobení a dělení):

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=10.+Desetinn%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla#selid

Ve středu - vysvětlíme si příklad z uč. s. 38/22.

a budeme počítat rovnice.

DÚ na čtvrtek - do ŠS vypočítej příklad z uč. s.44/2a - jako Kamil (tedy nějakým svým postupem) a také jako Vanda (tedy pomocí rovnice = s využitím x)

Ve čtvrtek - online hodina: rovnice

V pátek - výuka není - jsou pololetní prázdniny


18. - 22.1. - distanční výuka:

V pondělí a v úterý (jsem u lékaře) - samostatná práce:

online procvičování Znázornění desetinných čísel na číselné ose:

https://www.umimematiku.cz/presouvani-ciselna-osa-desetinna-cisla-1/336

online procvičování Sčítání a odčítání desetinných čísel:

https://www.umimematiku.cz/pocitani-desetinna-scitani-odcitani-1-uroven/5390

PS s. 28/6., 7., 8.    

PS s. 29/ vše

u cv. 9 pouze co zvládneš

nápověda: cv. 12 můžeš řešit pomocí rozdělování koláče; na kolik dílků ho musíš rozdělit?

u cv. 13 stačí a) b); c) d) e) dobrovolně

Obě stránky z PS mi pošli nejpozději v úterý 19.1. přes Teamsy nebo mailem.

Ve středu - online hodina

DÚ na čtvrtek: uč. s. 37/13. třetí a čtvrtá pyramida

DÚ na pátek: uč. s. 38/16b, 17., 18. zbylá čísla do ŠS. Prosím ve čtvrtek poslat přes Teamsy.

V pátek budu říkat známky z M na vysvědčení.

 

11. - 15.1. - distanční výuka: Zlomky a desetinné číslo

V pondělí vypočítej příklady z PS s. 27 a pošli mi mailem nebo na Teamsy během pondělí 11.1.

V úterý si uděláme společnou kontrolu. Na úterní online hodinu si připrav PS, učebnici a ŠS bez čtverečků.

Zadání na další den sem napíšu vždy po online hodině.

Ve středu - online: společně z uč. s. 37/10., 11., 12. řešíme do ŠS

Ve čtvrtek - online


4. - 8.1. - distanční výuka: Dělitelnost, zlomek, desetinné číslo

V pondělí se pokuste sami spočítat tyto příklady, nebo jejich řešení vymyslet:

PS s. 23/2., 3., 4. 

PS s. 24/6.

V úterý uděláme společně kontrolu a bude zadán DÚ na středu.

Na středu je za DÚ - vyřešit příklady z PS s.24/6. dělení do družstev - řekli jsme si, že doplním PSA (je za 4 myši) a KRÁVU (je za 10 myší) - vymysli, jak rozdělit zvířátka na 2 stejně silná družstva a na 3 stejně silná družstva

A ještě vyřeš příklad 25/9. - na ten budeme ve středu navazovat společně dalšími příklady. 

Na čtvrtek - online: dokonči z PS s. 25/10. a připrav si učebnici, ŠS a psací potřeby

Do pátku: samostatně - PS s. 26 vyřeš a pošli mailem nebo přes Teamsy. Budu známkovat. Bude to velká známka jako z testu.

a v pátek jsou také online hodina od 8:10 do 8:30, připrav si ŠS bez čtverečků, psací potřeby (obyčejnou tužku, pastelky, pravítko a kružítko nebo něco podle čeho se dají dělat kolečka velikosti asi 5 cm "široké")

Každý den zde bude dopsáno, co se daný den má z M dělat.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.11. - 4.12. - prezenční výuka

Pondělí:

PS s. 21/4. rýsování v cifernících - trojúhelníky dané vlastnosti, čtverce, obdélníky, lichoběžníky, n-úhelníky

Příklad - Narýsuj čtyúhelník ABCD - zadání viz uč. s.30/24. - žáci mají ve ŠS napsané zadání a udělaný náčrtek. Za DÚ na úterý 1.12.: Narýsuj do ŠS tento čtyúhelník. Nápověda: Nejprve narýsuj trojúhelník ABC (pomocí kružítka). Pak ke straně AC dorýsuj vrchol D, tedy pomocí kružítka další dvě strany trojúhelníku - AC je první strana, ta už je narýsovaná a dorýsuj strany AD a CD. 

23. - 27.11. - distanční výuka

Pondělí: 

Dělení dvojciferným číslem se zbytkem - uč. s. 31/29. do ŠS bez čtverečků

Obvod a obsah obdélníku - uč. s. 31/30. do ŠS bez čtverečků

Úterý: online - kontrola příkladů z pondělí, kontrola příkladů z PS s. 20/3., 21/5., vysvětlení nekonvexních pětiúhelníků a rýsování nekonvexních čtyřúhelníků a pětiúhelníků do PS s. 22

Středa: 

Dělitelnost čísel - uč. s. 32/3., 5. do ŠS se čtverečky

Čtvrtek: online - kontrola příkladů ze středy; dále tvorba grafu dělitelů do ŠS bez čtverečků

18. - 20.11. - distanční výuka

Středa:

Dělení čísel - opakování: pokud nemáš, dokonči - PS s. 18 a s. 19/6., 7., 8.

Rýsování:

PS s. 22/6 a) Narýsuj obdélník - už jsme se učili ve škole. Jak na to - Připomenutí: Narýsuj úsečku AB délky 66 mm. V bodě B udělej kolmici pomocí trojúhelníku s ryskou. Na kolmici odměř od B vzdálenost 46 mm. Tam je bod C. Pak udělej kolmici v bodě A. Na kolmici odměř od A vzdálenost 46 mm. Tam je bod D. Spoj body D a C. Získáš obdélník ABCD.

22/6 b) Vzpomeň si, co jsou úhlopříčky :-).

22/6 c) Využíváš body A,B,C,D,E, které jsi narýsoval/a. Co znamená NEKONVEXNÍ si přečti v učebnici na s. 30. Mnohoúhelník = má mnoho úhlů, nevíme přesně kolik, je to obecné pojmenování. Pětiúhelník má 5 úhlů a tedy i 5 rohů (vrcholů) a 5 stran.

22/7. Kdo chce.

Čtvrtek - online od10:30 - budeme potřebovat PS a psací a rýsovací potřeby, budeme společně řešit úlohy na s. 20 a 21.

Pátek - samostatné dokončení úloh z PS s. 20 a 21.

9. - 13.11. - distanční výuka

Pondělí:

Násobení čísel - opakuj online: Písemné násobení https://www.matika.in/cs/#5

Dělení jednociferným číslem - opakuj: uč. s.25/9, 25/10. 1. řádek do ŠS

Úterý: na online hodině si vysvětlíme Dělení dvoumístným (dvojciferným) číslem - uč. s.24

Středa: PS s. 18/4. první 3 řádky (9 příkladů), s.19/6., 7., 8.

Čtvrtek: Mnohoúhelníky - měj připravený ŠS se čtverečky a v něm přerýsovaný obrázek z uč. s. 28/1. a změřené délky úseček AB, BE a CE. Dále změř délky úseček určených body A, B, C, D, E. Kolik takových úseček je? 

Na online hodině budeme k této úloze řešit další úkoly.

Pátek: PS s. 18/4. poslední 3 řádky (9 příkladů)

dělení dvojciferným číslem lze procvičovat online: 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=06.+P%C3%ADsemn%C3%A9+d%C4%9Blen%C3%AD#selid

2. - 6.11. - distanční výuka

Téma tohoto týdne: Násobení a dělení

Násobení - dvojciferným a víceciferným číslem písemně pod sebou; Dělení - jednociferným číslem (opakování) a dvojciferným číslem (nové učivo)

Pondělí 2.11. - uč. s.24/1., 24/2., PS s.17/1.

Úterý 3.11. - online - kontrola úloh z pondělí, dále společně z PS s. 17/2.

samostatně: online procvičování na www.matika.in  5. ročník Písemné násobení

DOLE V PŘÍLOZE máte ŘEŠENÍ úloh z pondělí a úterý

Středa 4.11. - uč. s.24/3. použij KALKULAČKU, s.24/4., s.24/8. tyto 3 cvičení řeš do ŠS bez čtverečků

Čtvrtek 5.11. - online - kontrola úloh ze středy, dále společně uč. s.25/9., 10. jen některá cvičení, výklad Dělení dvoumístním číslem - NESTIHLI JSME - budeme počítat příští týden

Pátek 6.11. od 8:00 do 8:30 test přes Teams (násobení čísel, slovní úlohy) - bude vysvětleno ve čt na onlinech

Pátek 6.11. - ZMĚNA: pouze uč. s.25/10. - 2. řádek písemně do ŠS bez čtverečků

24.10. - 1.11. - podzimní prázdniny

Páťáci, užijte si krásně podzimní prázdniny, odpočiňte si, věnujte se tomu, co máte rádi a kdybyste měli dlouhou chvíli a chtěli se zlepšovat v matematice, klikněte sem:

https://www.umimematiku.cz/matematika-detail-5-trida

Vyberte si druh CVIČENÍ - např. přesouvání, rozhodovačka, pexeso, slovní úlohy atd.

Potom volte hlavně sčítání, odčítání a slovní úlohy. Ale můžete i cokoliv jiného :-).

19. - 23.10. - distanční výuka

Sčítáme a odčítáme dvou a trojciferná čísla. Zapisujeme a čteme čísla do řádu milionů, čteme rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě. Řešíme slovní úlohy.

Pondělí 19.10. - dokonči úlohy PS s. 15/6., 7., 8. a procvičuj online:

na matika.in - Pyramidy 4 úrovně (sčítání), Odčítací pyramidy 4 úrovně (dvě čísla vedle sebe = větší mínus menší a výsledek napiš nad ně) https://www.matika.in/cs/#5

na onlinecviceni.cz - Zápis číslahttps://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=05.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+p%C5%99es+milion&topic=01.+Z%C3%A1pis+%C4%8D%C3%ADsel#selid

Úterý 20.10. - online na Teamsech od 9:40 do 10:20 - kontrola PS s. 15 a vysvětlení rozvinutého zápisu čísel

Středa 21.10. - PS s. 16/10., 11., 12. a procvičuj online: 

na onlinecviceni.cz - Zápis čísla (A), Zápis čísla (B)

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=05.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+p%C5%99es+milion&topic=01.+Z%C3%A1pis+%C4%8D%C3%ADsel#selid

Čtvrtek 22.10. - online na Teamsech od 10:30 do 11:10 - kontrola PS s. 16

14. - 16.10. - distanční výuka

Využíváme sčítání a odčítání dvou a víceciferných čísel k řešení úloh, zapisujeme a čteme čísla do řádu milionů:

Spočítej příklady z PS do hodiny online výuky do čtvrtka 15.10. - od 10:30 do 11:10

s.15/cv. 4 první příklad (jak vyřešit 2. a 3. si budeme vysvětlovat na onlinech, ale třeba někdo objeví řešení sám)

s.15/5.

s.15/6. rozdíl znamená odčítání; Existuje více řešení?

s.15/7. součet je sčítání :-)

s. 15/8. nezapomeň si držet jedničku

Pokud na něco nepřijdeš, nevadí. Na online hodině si budeme říkat, jak na to a kontrolovat výsledky.

Kdo chce procvičovat sčítání a odčítání na počítači, může např.

zde: https://www.umimematiku.cz/cviceni-scitani-odcitani-nad20

nebo zde:

sčítání: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=05.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+p%C5%99es+milion&topic=08.+P%C3%ADsemn%C3%A9+s%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+%28A%29#selid

odčítání: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=05.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+p%C5%99es+milion&topic=09.+P%C3%ADsemn%C3%A9+od%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+%28A%29#selid

5. - 9.10.2020

Tento týden opakujeme a učíme se:

- stavba z krychlí (rozvoj prostorové představivosti) - uč. s.17/64. - do ŠS čtverečkového - dokončit za DÚ na 6.10.

- vývojový diagram (čteme schémata) - uč. s. 18/68.

- řada čísel (sčítání a odčítání dvojciferných čísel) - uč. s. 18/71.

římské číslice - uč. s. 19/75., 76.

- DÚ na čt 8.10. - PS: s. 12/30., 31.   s. 13/33b) 36b) (ostatní písmena kdo chce)

- ve čt - TEST - Počítáme s penězi - slovní úloha, využití zlomků, využití násobení čísel (příprava např. PS s.4, s.9/20.)

29.9. - 2.10.2020

Tento týden opakujeme a učíme se:

- lichoběžník, trojúhelník a jejich vlastnosti, obvod v cm, obsah v cm2 ve čtvercové síti

- obvody a obsahy čtverce a obdélníka bez čtvercové sítě

- počítání s penězi - zápis dat do tabulky

- rýsujeme kolmice - využití pro narýsování čtverce, když jsou zadané 2 protilehlé vrcholy

- DÚ na čt 1.10.: PS s. 10/24., 26.

21. - 25.9.2020

Tento týden opakujeme a učíme se toto:

- část celku, zlomky (na čtvercové mřížce, na hodinách, ve slovních úlohách)

- počítání s penězi, nákupy (využití ve slovních úlohách)

- 22.9. Test - nakupování

- rýsujeme čtverec a počítáme jeho obvod a obsah

- rýsujeme do centimetrové sítě a počítáme obvod a obsah obrazců

DÚ na čtvrtek 14.9.: PS1 s. 8/15., 17., 18., 19. a 9/20., 22., 23.

Kdo nechodí do školy:

do ŠS bez linek - uč. str.

Po s. 11/32. (ústně), 12/35., 36., 37. 

Út s.12/41. (ústně), 13/42., 43., 45.

St s.13/48. (nakresli si obrázek), 49. (rýsuj obyč. tužkou č. 2 s pomocí pravítka s ryskou)

Čt s.15/54.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. - 18.9.2020

Tento týden opakujeme a učíme se toto:

- číselná řada (jak jdou čísla do 1 000 000 za sebou)

- zápis čísel (statisíce, desetitisíce, ..., jednotky)

- násobilkové obdélníky, šipkové grafy

- krokování - šipkový zápis, číselný zápis, zápis pomocí závorky

- řešení rovnic pomocí zvířátek dědy Lesoně, zápis rovnic pomocí čísel

DÚ na čtvrtek 17.9.: PS1 s. 6 a 7 (s.6/6. je dobrovolné)

Kdo nechodí do školy:

do ŠS bez linek spočítej tyto úlohy z učebnice:

Po s.6/8.

Út s.7/12., s.9/19.

St s.9/20., s.10/27.

Čt s.7/11., s.8/18., s.9/23.

Dále doma spočítej domácí úkol. Podobné příklady jako v domácím úkolu počítáme společně ve škole a vysvětlujeme si postupy. Ty to zkus sám, nebo se spoj se spolužáky.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. - 11.9.2020

Budeme opakovat sčítání a odčítání čísel pod sebou.

Dále písemné násobení. Lze procvičovat na matika.in - 5. ročník - Písemné násobení, Indické násobení; nebo si psát libovolné příklady na papír - indické a normální násobení 1ciferným a 2ciferným číslem.

Opakujeme rovnoběžky a kolmice, učíme se je rýsovat.

DÚ na čtvrtek 10.9.: PS1 s. 4 a 5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------