Matematika 4

Týden 1.9. - 4.9.2020

 • Pomůcky na matematiku: sešit 424 - 1x, sešit 524 - 1x, pravítko, trojúhelník s ryskou, kružítko, 2 ořezané tužky, stíratelnou tabulku + fixu na tabulku, barevné centropeny - 4 barvy, pastelky, nůžky, lepidlo


Týden 7.9. - 11.9.2020

 • Kontrola všech sešitů a pomůcek, linkování okrajů v sešitech - okraj 1 cm (tužkou), pokud jsou okraje v sešitech již po zakoupení, ponechat tento okraj
 • Opakování učiva z předcházejících ročníků: číselná řada, doplňování čísel do číselné řady (100 - 200), zásady násobilky (opakované sčítání:  3 +3 + 3 + 3 = 4 .3 = 12), násobilka

14.9. - 24.9.2020

 • Násobky čísel 2,3,4 (opakování), záměna činitelů: 2 . 6 = 12; 6 . 2 = 12
 • Číselné řady 900 - 1000, doplňování čísel do číselných řad
 • Čísla před, za, hned před, hned za číslem
 • Porovnávání čísel do 1000
 • Matematické hádanky (myslím si číslo..., aj.)
 • Pracovní sešit strana 5, cičení 2, 4; strana 6, cvičení 6, 7, 8

6.10.  - 13.10.2020

 • Násobky čísel 5, 6, 7, záměna činitelů
 • Tabulka násobků, doplnění součinů
 • Pořadí výpočtů
 • Využití násobilky při násobení a dělení s nulou
 • Využití násobilky při výpočtech velké násobilky (příklady typu 12 . 6 =)

14.10.  - 16.10.2020 (distanční výuka)

 • Do školního sešitu doplnit násobky čísla 8 (obvyklým způsobem)
 • V pracovním sešitu vypracovat cvičení: strana 6, cvičení 5, 9
 • Pracovat na opakování násobilky - vybarvovací obrázek
 • Výuka online - Teams - ve čtvrtek 15.10., 9:50 - 10:30 hodin, zkontrolujeme práci v PS a ŠS

19.10.  - 23.10.2020 (distanční výuka)

 • Do školního sešitu doplnit násobky čísla 9, 10 (obvyklým způsobem), doplnit tabulku násobků v ŠS
 • V pracovním sešitu vypracovat cvičení: strana 7, cvičení 11, 13, 14; strana 8, cvičení 15, 16, 19; strana 9, cvičení 21; zadání bude blíže vysvětleno v úterý  
 • Pracovat na opakování násobilky - vybarvovací obrázky, doplnit tabulky - pracovní list
 • Výuka online - Teams - v úterý 20.10., 8:50 - 9:35 hodin, ve čtvrtek 22.10., 9:40 - 10:25 hodin, zkontrolujeme práci v PS a ŠS
 • Konzultační hodina matematiky - čtvrtek 22.10., 10:30 - 11:15 hodin, v tomto čase budou probíhat individuální konzultace s žáky, kteří potřebují něco vysvětlit z matematiky, nerozumí zadání některého z úkolů apod.

 

Procvičování:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&search_mode=chapter&class=3&subject=Matematika&search1=10.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+0-10#selid

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?id=14528&action=show#selid