Jak utíká čas prvňákům

Na poličce v kuchyni, stojí poklad rodinný,

a v něm ručka ručku honí, malá velkou nedohoní.
Velká každou hodinu, schová malou do stínu…


Celý minulý týden pronásledovaly prvňáky dvě ručičky z ciferníku. Hodiny nám tikaly při učení slabik di-ti-ni a dy-ty-ny, nechyběly ani v matematice, prvouce či tělocviku. A samozřejmě ani ve výtvarné výchově. Odhadovali jsme, jak dlouho trvá jedna minuta, určovali, kdo je starší a kdo mladší a také hádali, kolik let je té naší škole. Představte si, že až budou prvňáci v osmé třídě, bude slavit už 100 let! Aby se jí zatím po dětech tak nestýskalo, pokusili se ji prvňáci vyrobit, nalepit nebo nakreslit.

Michaela Pavlíková a prvňáci


Adam Houdek, 1. třída
Adéla Marková, 1. třída
Adéla Marková, 1. třída
Aneta Svobodová, 1. třída
Sára Piňosová, 1. třída
Tereza Saiverová, 1. třída
Adéla Marková - režim dne
Laura Fousková - režim dne
Vojtěch Dvořák - režim dne
Adéla Marková
Adéla Marková
Adéla Marková
Aneta Svobodová
Laura Fousková
Natálie Trnková
Rubrika: