Informace

Stěhování MŠ

Od 25.10. do 1.11.2019 proběhne postupné stěhování mateřské školy do nové budovy v areálu ZŠ. Pokud jste ochotni pomoci zaměstnancům ZŠ a MŠ, rádi vás přivítáme v těchto dnech. Budeme balit materiál, část nábytku a vybavení ve staré budově a převážet do nové. Zde se vše bude vybalovat a ukládat do nových úložných prostor.

(info k stěhování podá H.Kerhartová - tel.739427497)

4.11.2019 bude provoz MŠ obnoven v nové budově v obvyklých časech. Pokud pojedete autem, parkujte na parkovišti u kontejnerů proti škole, u bývalého obecního úřadu, pro rychlý výstup a nástup lze zastavit podél chodníku u školy. Do oploceného areálu školy nezajíždějte.

PORUCHY CHOVÁNÍ ANEB DĚTI NEKLIDNÉ, ZLOBIVÉ A ZLÉ

Realizační tým Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II vORP Chrudim si Vás dovoluje pozvat na besedu s Ph

Další zapojení školy do projektu OP VV Šablony II

https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

 

Od 1.září 2019 realizujeme další projekt z OP VV - Šablony II. Díky němu na škole pracují školní asistentky v MŠ a ŠD, kariérová poradkyně pomáhá žákům při výběru a směřování k dalšímu vzdělání. Mnoho pedagogů nabídlo potřebným možnosti doučování, připravíme i několik projektových dnů ve škole a mimo ni. Několik pedagogických pracovníků si vyzkouší spolupráci v tandemu.

Vyhlášení ředitelského volna

Podle § 24, odst.2., zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji pro žáky ZŠ na dny 31.10. – 1.11.2019 mimořádné volno. Důvodem jsou technické a provozní důvody. Školní jídelna v tyto dny nevaří. Školní družina nebude v provozu

Nepůjde elektřina

Dne 18.10.2019 nepůjde po celý den elektřina. Výuka bude probíhat dle rozvrhu, prosíme rodiče, aby dětem v případě nízkých venkovních teplot připravili více vrstev oblečení. Zvažte, prosím, délku pobytu Vašich dětí ve školní družině.

Zrušení autobusové zastávky

Zdůvodu bourání mostu u mateřské školy nebude od 9.10. do 10.11. 2019 obsluhována zastávka u školy. Náhradní zastávkou je Rosice, pošta. Pro případné dřívější uvolňování z koncových hodin je třeba na tuto dobu předložit žádost třídní učitelce.

Projekt Ovoce do škol, mléko do škol

I v letošním školním roce jsme zapojeni do celostátního projektu Ovoce do škol , Mléko do škol. Všichni žáci školy dostávají po celý školní rok zdarma ovoce, zeleninu a mléčné výrobky. Cílem je naučit děti správným stravovacím návykům, konzumaci ovoce, zeleniny a neslazených mléčných výrobků. Závozovým dnem dodavatelské firmy Bovys na naší škole je čtvrtek.

Změna termínu LV

Vzhledem k tomu, že se uvolnil lednový termín pro lyžařský výcvik  ("náš tradiční"), dochází ke změně: LV naší školy se uskuteční od 25.1.2020 do 30.1.2020. Pokud máte dodatečný zájem, můžete vaše děti přihlašovat do 23.9.2019 u ředitelky školy.

O škole v celostátním tisku

O aktivitách naší školy, ale i o zajímavostech Rosic jste se mohli dočíst v Učitelských novinách 28/2019 na str. 27.

Odhlášení obědů

Z důvodu odstřižení kabelu pevné linky ve školní jídelně, používejte pro odhlášení obědů                     mobilní telefonní číslo 739 282 152

Stránky

Subscribe to RSS - Informace