Informace pro rodiče 1

 

Domácí úkoly 22. 1. 2021

Písanka - strana 21 druhá polovina strany 

__________________________________________________________________________________________

Domácí úkoly 21. 1.  2021

Matematika - pracovní list polovinu strany (až na pondělí)

Český jazyk - Slabikář strana 47, cvičení 5 (kreslení obrázku podle zadání)

Prosím o každodenní čtení kdekoli ve slabikáři, co už jsme se učili.

__________________________________________________________________________________________

Domácí úkoly 19. 1. 2021

Matematika - učebnice strana 57, cvičení 1

Český jazyk - Slabikář strana 46  - čtení slov v lište pod písmenem R + práce se slovy (pokyny dole)

_____________________________________________________________________________________________

Domácí úkoly 18. 1. 2021

Český jazyk - Slabikář strana 45  - čtení textu "Rok"

__________________________________________________________________

Domácí úkoly 15. 1. 2021

Písanka - strana 18 první polovina strany (opis vět, přepis jmen)

___________________________________________________________________________________________

Domácí úkoly 14. 1. 2021

 Matematika - učebnice strana 55 cvičení 4,5 (sčítání a odčítání v oboru do 7)

_________________________________________________________________

Domácí úkoly 13. 1. 2021

Český jazyk - Slabikář strana 42 - čtení slov v liště pod písmenem V + podtrhávání zvířátek  

_________________________________________________________________________________________________

Domácí úkoly 12. 1. 2021

Matematika - pracovní list (sčítání a odčítání v oboru do 6)

_____________________________________________________________________________________________ 

Projektový den mimo školu

 

Dne 20. 1. 2021 v první a druhé třídě proběhne „Projektový den mimo školu“. Jde o projektovou výuku (Tv, Pr, M, Sp), která se uskuteční v přírodě v Proseči.  Odjezd bude ze školy v 8:00 hodin a příjezd je plánovaný na 11:15 – 11:30 hodin. Do školy děti přijdou tak, jako v běžné školní dny, akorát výuka bude probíhat mimo školu. Děti si s sebou vezmou: batůžek se svačinou, pití, papírové kapesníčky, 2x roušku, tužku na psaní, boby nebo kluzák, rukavice, teplé zimní oblečení a boty vhodné na bobování, do lesa.

________________________________________________________________

Domácí úkoly 11. 1. 2021

Český jazyk - Slabikář strana 40 - čtení textu s obrázky 

 ____________________________________________________________

Domácí úkoly 8. 1. 2021

Český jazyk - Slabikář strana 39 - čtení slov ve sloupci pod písmenem K + práce s těmito slovy (pokyny napsány na stránce dole)

________________________________________________________________

Domácí úkoly 7. 1. 2021

Český jazyk - Písanka strana 24 (druhá polovina strany)

Matematika - pracovní list (úkol na 11. 1.)

________________________________________________________________

Domácí úkoly 6. 1. 2021

Český jazyk - Slabikář strana 38 - čtení slov v liště pod písmenem K

Prvouka - učebnice strana 35, cvičení 1, 2 - vypravování, napsat nebo nakreslit do seznamu, co koupit na snídani, večeři (úkol je do 13. 1. -  další hodiny prvouky)

 _________________________________________________________________

Domácí úkoly 5. 1. 2021

Český jazyk - Slabikář strana 37 - čtení slov v liště pod písmenem K

_________________________________________________________________________

 

Domácí úkoly 4. 1. 2021

 

Český jazyk - Slabikář strana 36 - čtení textu


___________________________________________________________________________________________

Přehled učiva – pátek 18. 12. 2020

 

Doplnění učiva:

Matematika – pracovní list v příloze (vytisknout a vyplnit). Pokud nemáte tiskárnu, děti přepíší na papír. Pracovní list můžete vypracovat až během vánočních prázdnin. Děti přinesou vypracované do školy.

Během prázdnin prosím o procvičování sčítání a odčítání do 6 – pamětně (dětem říkejte příklady a děti Vám říkají výsledky).

 

Český jazyk

Písanka str. 25 (1/2 strany) – písmeno d – správný tvar a tah

Během prázdnin prosím s dětmi o čtení kdekoli ve Slabikáři (co jsme již četli), o diktování písmen (velkých i malých) a slabik – děti píší na stírací tabulku do lineatury podle Vašeho diktátu písmem Comenia Script (písmo z písanky) – děláme ve škole, měly by vědět, kam na tabulce psát.

 

Děti vymyslí, co by popřály svým blízkým a všem lidem k Vánocům a na nový rok. Toto přání mi prosím pošlete mailem (jednu nebo dvě věty) spolu s fotografií vánočního stromečku, který děti vyráběly nejdéle do neděle 20. 12. do 17:00 hodin. Tato přání spolu s fotografiemi budou umístěny na webových stránkách školy v sekci aktuality.

 

 

Přeji Vám krásné prožití vánočních svátků, klid a pohodu. Do nového roku hodně zdravíčka, lásky a radosti ze života.

Staňková

___________________________________________________________________________________________

Přehled učiva – čtvrtek 17. 12. 2020

 

Matematika - online výuka

 • Učebnice str. 48 - téma „Sčítání a odčítání v oboru do 6 “
  • Cvičení 1. – zápis sčítání podle obrázku.
  • Cvičení 3. – vybarvování čtverečků podle zadání, zápis příkladů.
  • Cvičení 4. fialové – tvoření příkladů podle obrázku.
  • Cvičení 4. žluté – řešení slovní úlohy.
  • Cvičení 2. – sčítání a odčítání - výsledky na tabulku s fixem.

 

Český jazyk – online výuka

 • Slabikář str. 35

             - Cvičení 4. – vyhledávání a čtení slov podle zadání. Skládání slov z ABECEDY.

             - Cvičení 5. – čtení vět.

             - Cvičení 6. – čtení vět, malování na tabulku podle zadání (obsahu vět).

 • Ukázka psaní písmene d – správný tvar a tah, psaní na stírací tabulku.

 

Doplnění učiva:

Matematika – pracovní list 2/2 (vytištěný z předešlého dne).

Český jazyk

 • Slabikář str. 35
 •   - Cvičení 7. – čtení slov, vyznačování délek slabik.

          - Červený puntík – rozdělování řady písmen na slova.

          - Vybarvení datla podle předlohy.

Tělesná výchova

Můžete využít odkaz níže, jak s dětmi cvičit doma.

https://vimeo.com/310498344/bdb420ff74

https://www.youtube.com/watch?v=qTYY1OPtudA

https://www.youtube.com/watch?v=WSp6recDYVM

 

Přeji pěkný a klidný den.

Staňková

____________________________________________________________________________________________

Přehled učiva – středa 16. 12. 2020

 

Matematika - online výuka

 

 • Učebnice str. 47 - téma „Sčítání a odčítání v oboru do 6 “
  • Cvičení 3. – doplňování čísel do rámečků - dočítání.
  • Cvičení 4. – doplňování čísel do rámečků.

 

            Učebnice str. 48 - téma „Sčítání a odčítání v oboru do 6 “

 

 • Cvičení 5. – doplňování čísel do rámečků.

 

Český jazyk – online výuka

 

 • Slabikář str. 33 – čtení slov s předložkou
 • Slabikář str. 34

 

             - Cvičení 2. – vybarvování ozdob se stejným slovem, skládání slov z ABECEDY,                         tvoření  vět.

 

             - Cvičení 3. – doplňování předložek, čtení vět s obrázky.

 

 

Doplnění učiva:

 

Matematika – pracovní list ½ (k vytištění v příloze). Pokud nemáte tiskárnu, děti píší výsledky na papír.

 

Český jazyk

 

 • Slabikář str. 34

 

- Cvičení 1.  - čtení vět a odpovídání podle textu „Dopis“ na str. 33.

 

- Červený puntík – rozdělování řady písmen na slova.

 

Prvouka

Rozhovory s dětmi o Vánocích – zvyky a tradice (minulost a současnost), vánoční svátky.

 

Přeji pěkný den.

 

Staňková


________________________________________________________________

Přehled učiva – úterý  15. 12. 2020

 

Matematika - online výuka

 • Učebnice str. 47 - téma „Číslice 6 “ – rozklad čísla, slovní úlohy
  • Cvičení 1. – zápis rozkladu čísla podle obrázku (kostek domina).
  • Cvičení 2. – rozklad čísla 6 – různé varianty.
  • Cvičení 5. – zapisování příkladů podle názorných obrázků, vymýšlení slovních úloh.
  • Cvičení 6. – porovnávání čísel – doplnění čísel ke znaménku rovnosti a nerovnosti tak, aby zápis byl pravdivý.

 

Český jazyk – online výuka

 • Slabikář str. 33 – „Hláska a písmeno D“
 • Čtení slov, určování počtu slabik ve slově, tvoření vět s daným slovem.
 • Skládání slov podle předlohy s hrou ABECEDA.

 

Doplnění učiva:

Český jazyk

 • Slabikář str. 33 – výroba vánočního stromečku z barevného papíru podle popisu (tento úkol je do hodiny Sp, lze tedy vyrobit v pátek 18. 12.)
 • Písanka str. 31 – číslice 6

 

Přeji pěkný zbytek dne.

Staňková

________________________________________________________________________________________________

Přehled učiva – pondělí  14. 12. 2020

 

Matematika - online výuka

 • Učebnice str. 46 - téma „Číslice 6 “ – porovnávání čísel, číselná řada
  • Cvičení 1. – zapisování počtu obrázků číslicí.
  • Cvičení 2. – porovnávání čísel pomocí znamének větší, menší, rovná se.
  • Cvičení 3. – doplňování číselné řady (sestupně, vzestupně).
  • Cvičení 4. – porovnávání čísel – kroužkování správných řešení.

Český jazyk – online výuka

 • Slabikář str. 32 – hláska a písmeno D – vyvození s pohádkou
 • Vyhledávání písmene D v říkance.
 • Čtení slabik s písmenem D – vymýšlení slov s danou slabikou.
 • Čtení slov, vyznačování slabik, vymýšlení vět s daným slovem.

 

Doplnění učiva:

Matematika

 • Učebnice str. 46  - tabulka nahoře – psaní číslic podle vzoru.

Český jazyk

 • Slabikář str. 32 – čtení textu „Dopis“

-        v dopise kroužkování všech slov, která začínají písmenem D, d

-        podtrhávání jmen osob

-        kresba obrázku k dopisu (jaké budou Vánoce u tety Dany)

 

Přeji pěkný zbytek dne.

Staňková

__________________________________________________________________________________________

Domácí úkoly 9. 12.

Písanka str. 13 (druhá polovina strany - písmeno N)

Slabikář str. 29 - čtení slov ve sloupci pod písmenem N

________________________________________________________________________________________ 

Domácí úkoly 8. 12.

Písanka str. 13 (první polovina strany)

__________________________________________________________________________________________

Domácí úkoly 7. 12.

Matematika str. 43 cv. 5 (sčítání a odčítání v oboru do 5 - dokončit 3 sloupce)

Písanka str. 11 (druhá polovina strany)

_____________________________________________________________________________________________

Domácí úkoly 4. 12.

Slabikář str. 23 - čtení slov ve sloupci pod písmenem J

___________________________________________________________________________________________

Domácí úkoly 3. 12.

Písanka str. 12 (druhá polovina strany)

__________________________________________________________________________________________

Domácí úkoly 2. 12.

 Písanka str. 8 (druhá polovina strany)

Slabikář str. 21 - čtení slov ve sloupci pod písmenem T

Prvouka - učebnice str. 33 (kreslení rodiny nebo lepení fotografie do prázdného rámečku) - úkol je na 9. 12. 2020

______________________________________________________________________

Domácí úkoly 1. 12.

Písanka str. 7 (písmeno t - slabiky - druhá polovina strany)

______________________________________________________________________

Domácí úkoly 30. 11.

Matematika str. 39 (sčítání a odčítání v oboru do 5 - sloupec příkladů)

Písanka str. 30 (číslice 4)

______________________________________________________________________

Domácí úkoly 27. 11.

Slabikář str. 18 - čtení slov v zeleném sloupci 

Písanka str. 30 (číslice 3)

_______________________________________________________________________

Domácí úkoly 26. 11.

Písanka str. 10 (písmeno p - druhá polovina strany)

______________________________________________________________________

Domácí úkoly 25. 11.

Písanka str. 9 (písmeno s - druhá polovina strany)

Prvouka - učebnice str. 21 - kresba obrázku - plodu (úkol je na středu 2. 12.)

________________________________________________________________________________________________ 

Domácí úkoly 24. 11.

Písanka str. 6 (druhá polovina strany)

Slabikář str. 15 - čtení slov ve sloupci pod písmenem L

_______________________________________________________________________________________________

Domácí úkoly 23. 11.

Písanka str. 5 (druhá polovina strany)

Matematika - str. 36 cv. 4 (poslední dva sloupečky)

Prosím o podpis žákovské knížky str. 27 - průběžné hodnocení  za 1. čtvrtletí a str. 28 třídní schůzky (kdo ještě nepodepsal).

_____________________________________________________________________________________________

Domácí úkoly 20. 11.

 

Písanka str. 4 (celá strana, ke kytičkám děti nic nepíší)

Slabikář - str. 13 cv. 4 (čtení, kroužkování zadaných slabik)

Prosím o podpis žákovské knížky str. 27 - průběžné hodnocení  za 1. čtvrtletí a str.28 třídní schůzky.

_______________________________________________________________________

Domácí úkoly 19. 11.

Písanka str. 3 (druhá polovina strany)

Prvouka - učebnice str. 19 cv. 2 (kreslení rostlin, které se jedí) - tento úkol je na středu 25. 11. 

 ________________________________________________________________________________________________

Milí rodiče,

 
píši vám pár pokynů na tento týden 18. 11. - 20. 11. :
 
Středa - děti si do školy přinesou hru ABECEDA, stírací tabulku s fixem, výkres "Moje obec" a "Přechod pro chodce" (bylo zadáváno na distanční výuce). Výuka je dle rozvrhu, akorát máme o hodinu méně prvouky.
 
Čtvrtek - místo Tv budeme mít o hodinu více Čj a Pr - vzít si učebnici prvouky!
 
Pátek - děti si přinesou výkresy a výtvory ze Sp a Vv (Můj vysněný dům - z krabiček nebo vystřižený, Podzimní strom, Ovoce).

S pozdravem,

Staňková

_______________________________________________________________________________________________

Přehled učiva – pátek  13. 11. 2020

 

Český jazyk – online výuka

 • Slabikář str. 10 – „Procvičování slabik“
 • Čtení slabik v jablíčkách a jejich vybarvování. Vymýšlení slov.
 • Skládání slov ze slabik (trojúhelníky) s hrou ABECEDA.
 • Čtení slabik (bedýnky).
 • Rozhovor o tom, jaké ovoce se sklízí na podzim.

 

Doplnění učiva:

Český jazyk

 • Písanka str. 2 – psaní písmene malého e.

(Dbáme na správný úchop tužky, sezení při psaní a správný postup tahů při psaní písmene – orientace pomocí šipek. Před psaním do písanky si děti píší (nacvičují) písmeno na stírací tabulku).

 

Výtvarná výchova a Svět práce

 • Téma „Ovoce“ – děti si kreslí (pastelkami, voskovkami, fixem,..) různé druhy ovoce, které poté vystřihnou. Na čtvrtku (pokud nemají, tak na papír) si nakreslí mísu a dokreslí si jednobarevné pozadí (pastelkami nebo vodovkami). Vystřižené ovoce pak nalepují na nakreslenou mísu. Ovoce se může z části překrývat. Hotový výkres si děti přinesou do školy společně s dalšími výtvory z období distanční výuky (Dům mých snů - z krabiček nebo vystřižený, Podzimní strom) v pátek 20. 11.
 • Fotografie připravené tabule můžete posílat do 17. 11. na můj školní mail veronika.stankova@skola-rosice.net

 

Úkoly na pondělí 16. 11.

Český jazyk

 • Slabikář str. 11 – „Procvičování slabik“
 • Čtení slabik v hruškách. Vybarvování hrušek podle zadání pod obrázkem.
 • Spojování slabik tak, aby vznikla slova (žebříky). Skládejte pomocí hry ABECEDA.
 • Písanka str. 29 – číslice 1, 2

 

Přeji pěkný zbytek dne.

Staňková

_________________________________________________________________________________________________

Přehled učiva – čtvrtek  12. 11. 2020

 

Český jazyk – online výuka

 • Slabikář str. 8,9 – samohlásky a souhlásky m, l, p, s
 • Čtení, vybarvování a přiřazování písmen k obrázkům. Vymýšlení vět se slovy.

Tvoření slabik podle diktátu s hrou ABECEDA. Vymýšlení slov s danou slabikou.

 

Matematika- online výuka

 • Učebnice str. 34 – sčítání v oboru do 5
 • Cvičení 2. – řešení příkladu pomocí názoru.
 • Cvičení 3. – zápis příkladů pomocí obrazového materiálu.

Řešení příkladů na sčítání v oboru do 5.

 

Doplnění učiva:

Český jazyk

 • Písanka str. 2 – psaní písmene malého u.
 • Písanka str. 15 – psaní písmene velkého U – děti píší pouze písmeno U, dále nepíší.

(Dbáme na správný úchop tužky, sezení při psaní a správný postup tahů při psaní písmene – orientace pomocí šipek. Před psaním do písanky si děti píší (nacvičují) písmeno na stírací tabulku).

 

Matematika

 • Učebnice str. 33 – stříhání geometrických tvarů, skládání obrázků. Překreslení obrázků z geometrických tvarů učebnice.

 

Tělesná výchova

Děti si mohou pustit Pigy cvičení s Hankou Kynychovou: s míčkem (viz odkaz níže).

https://www.youtube.com/watch?v=Mf8FYm9NnVM

 

Přeji pěkný den.

Staňková

________________________________________________________________________________________________

Přehled učiva – středa 11. 11. 2020

 

 

 

Matematika - online výuka

 

 • Učebnice str. 32 - téma „Sčítání v oboru do 5“
 • Cvičení 3. – sčítání pomocí názorného příkladu, sčítání s nulou.
 • Učebnice str. 34 cv. 1 – zápis sčítání podle vzoru.

 

Sčítání s názornou ukázkou, znázornění sčítání, zápis (práce s kostkami, pastelkami, stírací tabulkou).

 

 

 

Prvouka – online výuka

 

 • Učebnice str. 28 – téma „Přecházíme vozovku“
 • Cvičení 1., 2. – číslování obrázků podle správného pořadí (správný postup při přecházení vozovky na přechodu bez světelného značení.
 • Cvičení 3. – světelné signály, vybarvování světel na semaforu podle odpovídající situace.

 

 

 

Děti na online výuku budou potřebovat figurky (např. ze hry "Člověče nezlob se“, z jiné hry) nebo knoflíky,...Postačí 5 kusů. 

 

 

 

Doplnění učiva:

 

Český jazyk

 

 • Písanka str. 1 – psaní písmene malého o
 • Písanka str. 14 - psaní písmene velkého O (píší pouze řádek s písmenem O, Ó, dále děti nepíší).

 

(Dbáme na správný úchop tužky, sezení při psaní a správný postup tahů při psaní písmene – orientace pomocí šipek. Před psaním do písanky si děti píší (nacvičují) písmeno na stírací tabulku).

 

 

 

Ze hry ABECEDA děti tvoří slabiky podle diktátu (pouze z písmen, které jsme se učili). Z vytvořených slabik tvoří jednoduchá slova. Z vytvořených slov ústně tvoří věty.

 

 

 

Prvouka – děti nakreslí pastelkami obrázek správného přecházení na přechodu pro chodce (chodce na přechodu). Hotovou práci budou ukazovat při online výuce prvouky dne 18. 11.

 

 

 

Přeji pěkný zbytek dne.

 

Staňková


__________________________________________________________________

Přehled učiva – úterý  10. 11. 2020

 

Český jazyk – online výuka

 • Slabikář str. 7 – práce s básní, rozbor básně, tvoření rýmů.
 • Čtení písmen.
 • Vyhledávání a označování zakroužkovaných písmen v textu.

 

Doplnění učiva:

Český jazyk

 • Písanka str. 17 – psaní písmene velkého I včetně řádku I i, dále děti nepíší (dbáme na správný úchop tužky, sezení při psaní a správný postup tahů při psaní písmene – orientace pomocí šipek). Před psaním do písanky si děti píší (nacvičují) písmeno na stírací tabulku.

Ze hry ABECEDA děti tvoří slabiky podle diktátu (pouze z písmen, které jsme se učili). Z vytvořených slabik mohou dále vytvářet jednoduchá dvojslabičná slova (např. PUSA, MELE,..).

 • Slabikář str. 7 – nácvik textu básně (na středu 18. 11., kdy děti budou básničku „přednášet“ při online výuce.

 

Matematika

 • Pracovní list (viz příloha níže) – pokud máte možnost si ho vytisknout, děti doplní cvičení 1. a 2.. Pokud nemáte možnost tisku, stačí s listem pracovat přes obrazovku, kdy děti píší řešení na stírací tabulku nebo papír.

Hudební výchova

 • Učebnice str. 21 – „Notová osnova“ – počítání linek a mezer notové osnovy, vystřihování a vlepování not z přílohy (uprostřed učebnice označeno str. 21) do notové osnovy – podle pokynu napsaného pod notovou osnovou a označeného černou notou.

 

Přeji pěkný den.

Staňková

_________________________________________________________________________________________________ 

Přehled učiva – pondělí  9. 11. 2020

 

Matematika - online výuka

 • Učebnice str. 32 - téma „Sčítání v oboru do 5“ – sčítání s názornou ukázkou, znázornění a zápis sčítání (úvod do sčítání pomocí obrázku, kostek, pastelek).
 • Cvičení 2. – čtení zápisu sčítání.

 

Český jazyk – online výuka

 • Slabikář str. 5 – seznámení se slabikářem
 • Strana 6 – děti si vybarvují písmena která znají, která se ještě musí naučit.

Čtení slabik – prověřování dosažených dovedností.

 

Doplnění učiva:

Matematika

 • Učebnice str. 32 cv. 1 – psaní znaménka + a znamének nerovnosti.

 

Český jazyk

 • Písanka str. 1 – psaní písmene malého i (dbáme na správný úchop tužky, sezení při psaní a správný postup tahů při psaní písmene – orientace pomocí šipek).

Před psaním do písanky si děti píší (nacvičují) písmeno na stírací tabulku.

Tvoření slabik podle diktátu s hrou ABECEDA (pouze z písmen, které jsme se učili). Vymýšlení slov s vytvořenou slabikou.

 

Přeji pěkný zbytek neděle.

Staňková

_________________________________________________________________________________________________

Přehled učiva – pátek 6. 11. 2020

 

Český jazyk – online výuka

 • Živá abeceda str. 80 – „Kde se potkáme s písmenky“
 • Zelený puntík – popis obrázku, pojmenování obchodů, co se v nich prodává.
 • Červený puntík – co představují obrázky.
 • Živá abeceda str. 88 – psaní číslic.

Čtení slabik podle předlohy.

Hodnocení prací dětí – domečku.

 

Doplnění učiva:

Český jazyk

 • Písanka str. 32 – kaktus -  šikmé tahy – (děti píší po směru šipek).
 • Písanka str. 39 – šaty, korále – kulaté tvary.

Prosím o doplnění písanky (str. 32, 39) po skončení online výuky, abyste mohli písanku spolu s Živou abecedou odevzdat v 15:00 – 16:30 hodin do školy a zároveň si vyzvednout nové učebnice (Slabikář, písanku)! Vyzvedněte si i hru ABECEDA, se kterou mohou děti po celou dobu distanční výuky pracovat.

 

Svět práce – připravení tabule pro jednoduché stolování, vhodné chování při stolování. Prosím o pořízení fotografie, kterou příští týden budete spolu s vypracovanými úkoly posílat e-mailem ke kontrole.

Výtvarná výchova téma „Podzimní strom“ – malba vodovými barvami na čtvrtku - pokud máte vodové barvy doma (listy tupujeme pomocí vatových tyček do uší, viz obrázek níže). Pokud barvy nemáte, kresba pastelkami (lze i na obyčejný papír). Výkres děti přinesou až po distanční výuce do školy.

 

Přeji pěkný zbytek dne a klidný víkend.

Staňková

_________________________________________________________________________________________________

Přehled učiva – čtvrtek 5. 11. 2020

 

Český jazyk – online výuka

 • Živá abeceda str. 81 – „Hádanky a křížovky“
 • Zelený puntík – čtení slov pod tabulkou, vyhledávání a vyškrtávání slov v tabulce. Kroužkování zbylých písmen – tajenka.
 • Modrý puntík – čtení slov, zapisování slov do křížovky.
 • Červený puntík – čtení slabik, tvoření slov, vět se slovy, dopisování slabik.
 • Žlutý puntík – čtení vět, kroužkování jmen dětí, přepis jmen do rámečku.

 

Matematika – online výuka

 • Učebnice str. 30  - téma „Trojúhelník“ – rozlišení trojúhelníku.
 • Cvičení 1. a 2. – vybarvování trojúhelníků, určení jejich počtu.
 • Cvičení 4. – pojmenování a vybarvování geometrických tvarů podle vzoru.

 

Doplnění učiva:

Český jazyk

 • Živá abeceda str. 85 – psaní slabik (SA, ME, SI, PO, LU, MY).
 • Písanka str. 37 – had -  klikatá čára – (děti píší po směru šipek).
 • Písanka str. 49 – procvičování grafomotorických cviků – (děti píší po směru šipek).

 

Matematika  

 • Učebnice str. 30  cv. 3 – psaní a vybarvování trojúhelníků podle vzoru.

 

Tělesná výchova

Děti si mohou cvičit doma podle následujícího videa (viz odkaz níže).

https://www.youtube.com/watch?v=MUqcYwr92SI

https://www.youtube.com/watch?v=LfCv7L5eJXs

 

Děti si na páteční online výuku připraví domečky, které vyráběly. Budeme si je ukazovat, popisovat a hodnotit.

 

Přeji klidný zbytek dne.

Staňková

_______________________________________________________________________________________________

Přehled učiva – středa  4. 11. 2020

 

Matematika - online výuka

 • Učebnice str. 29 - téma „Rozklad čísel“ – zápis rozkladu čísel.
  • Cvičení 2. – rozklad čísel pomocí manipulačních činností s pastelkami, kostkami. Zápis rozkladu.
  • Cvičení 3. – zápis rozkladu čísla pomocí znázornění (kolečka).

 

Prvouka - online výuka

 • Učebnice str. 26 - téma „Okolí školy“ – bezpečnost silničního provozu - rozpoznávání a popis rizikového chování chodců, rizikových míst. Používání reflexních prvků.
 • Učebnice str. 27 - téma „Na chodníku“ – základní pravidla pro chůzi na chodníku.

 

Doplnění učiva:

Matematika 

 • Učebnice str. 29 cv. 4 – porovnávání čísel (zapisování znamének rovnosti a nerovnosti).

Český jazyk

 • Živá abeceda str. 78 – 79 – „hra Slabikovaná“ – pravidla hry jsou napsaná pod obrázkem. Lze i všechny slabiky jen číst.
 • Písanka str. 27 – traktor oře - rovné tahy (děti píší po směru šipek).
 • Písanka str. 31 – zalévání květin - šikmé tahy (děti píší po směru šipek).

 

Přeji pěkný zbytek dne.

Staňková

________________________________________________________________________________________________

Přehled učiva – úterý  3. 11. 2020

 

Český jazyk – online výuka

 • Živá abeceda str. 76 – čtení a psaní písmen, slabik.
 • Zelený puntík – psaní velkých tiskacích písmen k malým písmenům.

Čtení písmen, slabik – korálky.

 • Žlutý puntík – čtení věty, oddělování jednotlivých slov.
 • Modrý puntík – čtení slabik, vymýšlení vlastních jmen, přiřazování erbu k princezně, psaní slabik.
 • Živá abeceda str. 77 – ukázka postupu psaní tvarového prvku písmene malého y.

 

Doplnění učiva:

Český jazyk

 • Živá abeceda str. 76 – červený puntík – vybarvování korunky podle princezen.
 • Písanka str. 38 – vlny – horní a dolní oblouk (děti píší po směru šipek).
 • Živá abeceda str. 77 – psaní tvarového prvku písmene malého y (dbáme na správný úchop tužky, sezení při psaní a správný postup tahů při psaní písmene – orientace pomocí šipek).
 • Živá abeceda str. 87 – čtení slabik s písmeny (S, M, A, L, P, O, U, E, I, Y).

 

Matematika

 • Učebnice str. 29 cv. 1 - téma „Rozklad čísel“ – rozdělování  řad obrázků (mýdel) pomocí tužky. Čtení rozkladu.

 

Hudební výchova

Děti si mohou pustit píseň „Hop, hop, můj koníčku“ (viz odkaz níže) a společně zpívají, mohou u toho tančit, rytmizovat pomocí tleskání, pleskání, dupání.

https://www.youtube.com/watch?v=HBxKeL_wc1Q&list=RDHBxKeL_wc1Q&start_radio=1

 

Přeji pěkný zbytek dne.

Staňková

_______________________________________________________________________________________________ 

Přehled učiva – pondělí  2. 11. 2020

 

Matematika - online výuka

 • Učebnice str. 28 - téma „Rozklad čísel“ – rozdělování různě početných řad obrázků, prvků.
  • Cvičení 1. – rozdělování řad obrázků (bonbónů) podle pokynů učitele. Zápis čísel.
  • Cvičení 2. – zápis rozkladu čísla pomocí názornosti (obrázků).

 

Český jazyk – online výuka

 • Živá abeceda str. 74 – hláska a písmeno Y, y – vyvození s pohádkou. Ukázka psaní tvarového prvku písmene Y - správný postup tahů - str. 75.
 • Žlutý puntík – vybarvení písmene Y, y.
 • Zelený puntík - pojmenování obrázků a ve slovech kroužkování y, ý, i, í.
 • Modrý puntík - pojmenování obrázků a zapisování do okének, kde slyšíme Y a označování délek slabik.
 • Fialový puntík – tvoření a čtení slabik s Y.
 • Oranžový puntík – čtení a vybarvování dvojic slabik, které slyšíme stejně.

 

Doplnění učiva:

 • Písanka str. 42 – srdíčka – šikmé tahy (děti píší po směru šipek).
 • Živá abeceda str. 75 – psaní tvarového prvku písmene Y (dbáme na správný úchop tužky, sezení při psaní a správný postup tahů při psaní písmene – orientace pomocí šipek).
 • Živá abeceda str. 85 – psaní písmene Y.

 

Přeji pěkný zbytek neděle.

Staňková

 ______________________________________________________________________________________________

Přehled učiva - pátek 23. 10. 2020

 

Matematika - online výuka

 

 • Učebnice str. 26 - téma „Porovnávání čísel v oboru 0-5“ – pojmy větší, menší, rovná se. Porovnávání číslic a čtení znamének rovnosti a nerovnosti (využití číslic a znamének z přílohy k matematice).
  • Cvičení 2. – čtení zápisu rovnosti a nerovnosti.
  • Cvičení 3. a 4. – porovnávání prvků na obrázku, zápis rovnosti a nerovnosti.
  • Učebnice str. 27 cv. 2 – porovnávání počtu obrázků ze cv. 1.

 

Doplnění učiva:

 Matematika

 

 • Učebnice str. 26 cv. 5 – doplňování vhodných čísel ke znaménkům rovnosti a nerovnosti.

 

Český jazyk

 

 • Živá abeceda str. 72 – slabiky s hláskou a písmenem I, Í
  • Zelený puntík – čtení písmen a slabik + vybarvování not.
  • Modrý puntík – prohlédnout si obrázek, popsat, co na něm vidím.
  • Žlutý puntík – prohlédnout a pojmenovat obrázky, přečíst slabiky u daného obrázku, vybrat správné slabiky tvořící slovo k obrázku, zakroužkovat je a slovo přečíst.
  • Červený puntík – čtení písmen a slabik.
  • Písanka str. 30, 45 – déšť, deštník – rovné a šikmé tahy, tvarový prvek písmene malého i (děti píší po směru šipek).
  • Živá abeceda str. 73 – psaní tvarového prvku písmene malého i (dbáme na správný úchop tužky, sezení při psaní a správný postup tahů při psaní písmene – orientace pomocí šipek).

 

 

Úkoly na prázdniny:

 

Český jazyk

 

 • Písanka str. 21 (kopretiny - oválné tvary), 22 (čertík - klikatá čára), 25 (cihly – rovné čáry).
 • Prosím o čtení písmen, slabik – můžete číst v Živé abecedě kdekoli to, co jsme se už učili.

 

Přeji pěkný, pokud možno, klidný víkend, pěkné prožití prázdnin a budu se těšit na viděnou 2. 11. 2020.

 

Staňková


__________________________________________________________________

Přehled učiva - čtvrtek 22. 10. 2020

 

Český jazyk - online výuka

 • Živá abeceda str. 70 - téma „Hláska a písmeno I“ – vyvození hlásky a písmene pohádkou. Tvar písmene I, správné tahy pro praváky a leváky. Vymýšlení slov začínajících hláskou E.
 • Zelený puntík – vybarvení písmene I, i
 • Žlutý puntík - pojmenovávání obrázků a ve slovech kroužkování I, i, í.
 • Červený puntík - pojmenování obrázků a zapisování do okének, kde slyšíme I, Í a označování délek slabik.
 • Fialový puntík – čtení obrázků s písmenem i (se spojkou i).
 • Modrý puntík – vybarvování písmen podle diktátu
 • Tvoření a čtení slabik s hláskou a písmenem I, Í.

 

Doplnění učiva:

Český jazyk

 • Písanka str. 44 –  rovné tahy (děti píší po směru šipek).
 • Živá abeceda str. 71 – psaní tvarového prvku písmene I (dbáme na správný úchop tužky, sezení při psaní a správný postup tahů při psaní písmene – orientace pomocí šipek).
 • Živá abeceda str. 84 – psaní písmene I.
 • Živá abeceda str. 87 – čtení slabik s písmeny (S, M, A, L, P, O, U, E, I).

 

Matematika

 • Učebnice 27 cv. 1 - zápis číslic a zakreslování počtu prvků pomocí teček.

 

Tělesná výchova –  pokud počasí dovolí -  pobyt venku, vycházka po okolí, v obci (pozorování domů), pěší turistika.

 

Přeji pěkný zbytek dne.

Staňková

_________________________________________________________________

Přehled učiva - středa 21. 10. 2020

 

Prvouka - online výuka

 • Učebnice str. 24 – 25

-        Téma „Kde bydlím“ – rozpoznávání různých typů domů, popis rozdílů mezi nimi (počet pater, vchodů, tvar střechy, kolik lidí bydlí v jednom domě, k čemu domy slouží,…).

-        Téma –  „Co mám blízko a co dál“ – název služeb na obrázku, které služby se nachází v okolí školy a místa bydliště. Uvádění příkladů využití těchto služeb.

 • Na Vv s Sp budu zadávat úkol již dnes v souvislosti s tématem v prvouce. Tento úkol mají mít děti hotový až na 4. 11. 2020 – na hodinu prvouky, kdy si děti přinesou hotové práce do školy.

-        Téma do Vv „Kde bydlím“ – prvouka str. 24 – děti vybarví ty domy, které se podobají domům ve vaší obci.

-        Téma do Vv „Dům, kde bydlím“ – prvouka str. 24 – děti kreslí svůj dům pastelkami.

-        Téma do Sp „Můj vysněný dům“ – děti tvoří svůj vysněný dům např. z různých krabiček (např. od čaje, sirek, od různých potravin, bot,..- ne z velikých krabic) a polepují je papírem, kreslí na ně, mohou různě prostříhávat nebo nalepovat (např. okna, dveře,…). Pokud by jste doma neměli krabičky, lze dům kreslit na čtvrtku, dům vystřihnout a ze zbylé čtvrtky dolepovat detaily domu – okna, dveře, tašky na střeše,…

 

Doplnění učiva:

Český jazyk

 • Živá abeceda str. 69 – psaní tvarového prvku písmene O (dbáme na správný úchop tužky, sezení při psaní a správný postup tahů při psaní písmene – orientace pomocí šipek)
 • Písanka str. 33, 34 – oválné a kulaté tvary (děti píší po směru šipek)
 • Prosím o čtení písmen, slabik – můžete číst v Živé abecedě kdekoli to, co jsme se už učili

Matematika

 • Učebnice str. 25 cv. 4  a str. 26 cv. 1 „Porovnávání čísel“ – zápis číslic a znamének rovnosti a nerovnosti.

 

Přeji pěkný den.

Staňková

_____________________________________________________________________________________________

Přehled učiva – úterý 20. 10. 2020

 

Matematika - online výuka

 • učebnice str. 25 - téma „Porovnávání čísel v oboru 0-5“ – pojmy více/větší, méně/menší, stejně/rovná se. Porovnávání číslic a čtení znamének rovnosti a nerovnosti (využití číslic a znamének z přílohy k matematice).

-        Cvičení 1. – porovnávání komínů z kostiček pomocí pojmů větší, menší, rovná se a zápis (čísel, znamének).

-        Cvičení 2. – porovnávání prvků na obrázku, zápis znamének rovnosti, nerovnosti.

-        Cvičení 3. – doplňování vhodných čísel ke znaménkům rovnosti a nerovnosti – vysvětlení k zadanému domácímu úkolu.

 

Doplnění učiva

Matematika – učebnice str. 25 cv. 3 - doplňování čísel ke znaménkům rovnosti a nerovnosti

Český jazyk

 • Živá abeceda str. 68

-        Zelený puntík – pojmenování obrázků – zakroužkujte obrázky, ke kterým patří slabika SE. Se slovy (obrázky) tvořte věty.

-        Modrý puntík – prohlédnout si obrázky, popsat, co na nich vidí a vymyslet pokračování příběhu – vypravování. Nakreslení obrázku do prázdného rámečku (pokračování příběhu – obrázek může být jen jako schematický náčrt – např. babička sedí). Rozhovor o pravidlech slušného (vhodného, správného,..) chování v dopravních prostředcích.

-        Červený puntík – přiřazování a dopisování správných slabik. Vhodné využít kartiček s písmeny a slovo po slabikách složit, poté dopsat do učebnice.

-        Žlutý puntík – čtení po slabikách a škrtnout, které slovo k obrázku nepatří.

 • Písanka str. 12 – šišky –  oválné tahy (děti píší po směru šipek)

 

Hudební výchova

 • Děti si zpívají písně, které umí a doprovází je hrou na tělo – rytmizace vytleskáváním, vypleskávání, dupáním a hrou na hudební nástroje nahrazenými vařečkami, pokličkami, struhadlem se lžicí,…Písně mohou také doprovázet pohybem – tancem.
 • Pokud je to možné, naučte děti ukolébavku, kterou znáte.

 

Přeji pěkný zbytek dne.

Staňková

________________________________________________________________

Přehled učiva - pondělí 19. 10. 2020

 

Český jazyk - online výuka

 • Živá abeceda str. 66 - téma „Čtení písmen, slabik a slov“ – syntéza písmen do slabik, slov. Procvičování učiva (práce v pracovní učebnici Živá abeceda, s kartičkami písmen).

-        Zelený puntík – vybarvování písmen podle diktátu.

-        Modrý puntík – čtení a tvorba slabik, spojení do slov (pracujeme s lístečky písmen) a propojování  s obrázky.

-        Červený puntík – křížovka – pojmenování obrázku, vytleskání slabik, tvorba slabik a spojení do slov (pracujeme s lístečky písmen) a zapsání do křížovky. Zapsání tajenky - nakreslení obrázku jako domácí úkol.

 • Živá abeceda str. 67 – „Příprava na psaní malého písmene a“ pomocí tvarového prvku  - správný postup tahů při psaní písmene – orientace pomocí šipek u písmene.

 

Doplnění učiva:

Český jazyk

 • Živá abeceda str. 66 – dokreslit obrázek selete
 • Písanka str. 46 a 48 – grafomotorická cvičení – příprava na psaní písmene malého a (děti píší po směru šipek).
 • Živá abeceda str. 67 – psaní tvarového prvku písmene malého a (dbáme na správný úchop tužky, sezení při psaní a správný postup tahů při psaní písmene – orientace pomocí šipek u písmene).

 

Matematika

 • Procvičování učiva – děti si pomocí různých předmětů doma (knoflíků, kostiček, bonbónů, pastelek,…) tvoří skupiny prvků v oboru čísel 0 – 5 a porovnávají, ve kterém souboru je více, méně, stejně prvků (tvoří hromádky s předměty).

Prosím o vytrhání znamének rovnosti a nerovnosti (větší, menší, rovná se) z přílohy k matematice (jak jste vytrhávali číslice). Budeme potřebovat v úterý na hodinu matematiky online spolu s číslicemi 0 – 5.

 

 

Přeji pěkný zbytek neděle.  

Staňková

 _____________________________________________________________________________________________

Přehled učiva - pátek 16. 10. 2020

 

Matematika - online výuka

 • učebnice str. 24 - téma „Porovnávání čísel v oboru 0-5“ – pojmy více/větší, méně/menší, stejně/rovná se. Porovnávání skupin prvků (číselné schody, kostky, puntíky). Seznámení se znaménky nerovnosti, rovnosti. Čtení zápisu porovnávání. Postup při psaní znamének rovnosti a nerovnosti.

 

Český jazyk – doplnění učiva  

 • Živá abeceda str. 64 – čtení slabik a přiřazování k obrázkům
 • Písanka str. 29 – tričko –  rovné tahy (děti píší po směru šipek)
 • Živá abeceda str. 65 – psaní písmene e (dbáme na správný postup tahů při psaní písmene – orientace pomocí šipek u písmene).
 • Prosím o čtení písmen, slabik – můžete číst kdekoli v Živé abecedě to, co jsme se už učili. Nebo děti mohou číst slabiky, které jim budete skládat z kartiček písmen, které jste si vyrobili a obráceně – děti podle vašeho diktátu mohou slabiky z kartiček skládat.

 

Přeji pěkný, pokud možno, klidný víkend, dostatek odpočinku a načerpání sil do nového týdne.  

Staňková

_________________________________________________________________________________________

Přehled učiva - čtvrtek 15. 10. 2020

 

Český jazyk - online výuka

 • Živá abeceda str. 62 - téma „Hláska a písmeno E“ – vyvození hlásky a písmene pohádkou. Tvar písmene E, správné tahy pro praváky a leváky. Vymýšlení slov začínajících hláskou E. Pojmenovávání obrázků a ve slovech kroužkování E, e. V řadě písmen vyhledávání a kroužkování písmene É, é. Pojmenovávání obrázků a zapisování do okének, kde slyšíme E a označování délek slabik. Tvoření a čtení slabik s hláskou a písmenem E.

 

Český jazyk – doplnění učiva  

 • Živá abeceda str. 62 – doplnit cvičení s modrým puntíkem „ERB“ – malování podle pokynů rodiče.
 • Živá abeceda str. 63 – psaní písmene E (dbáme na správný úchop tužky, sezení při psaní a správný postup tahů při psaní písmene – orientace pomocí šipek u písmene).
 • Živá abeceda str. 84 – psaní písmene E.
 • Živá abeceda str. 87 – čtení slabik s písmeny (S, M, A, L, P, O, U, E).
 • Písanka str. 28 – hřebínek –  rovné tahy (děti píší po směru šipek).

 

Matematika

Pro dnešek z matematiky nic. V pátek bude online výuka.

 

Tělesná výchova –  pokud počasí dovolí -  pobyt venku, vycházka po okolí, v obci (pozorování domů – inspirace do Vv).

 

Přeji pěkný den a stále platí, pokud byste  si s něčím nevěděli rady, ozvěte se.

Staňková

___________________________________________________________________________________________

Přehled učiva - středa 14. 10. 2020

 

 Prvouka - online výuka

 

 • Učebnice str. 22 – 23, téma „V obci“ – orientace v plánu, popis obrázku (obchody, úřady, hřiště, parky,…), bezpečná místa pro hru, bezpečná cesta do školy.
 • Na Vv s Sp budu zadávat úkol již dnes v souvislosti s tématem v prvouce. Tento úkol mají mít děti hotový až na další online výuku prvouky – středu 21. 10., kdy si práce dětí budeme ukazovat.

 

Téma „Moje obec“ – koláž – děti kreslí pastelkami, fixami domy, obchody úřady (co zvládnou). Poté jednotlivé domy vystřihnou a nalepí na papír (pokud máte na čtvrtku, pokud ne, stačí na obyčejný papír), kam dokreslí silnici, zeleň,..).

 

Český jazyk

 

 • Živá abeceda str. 60 – popis úkolů je napsaný dole na stránce.

 

U tajenky by bylo dobré mít u sebe napsaná písmena každé zvlášť na lístečku (P, L, S, M, A, Á, O, Ó, U, Ů, Ú) a skládat slova – nejprve slovo vytleskat po slabikách (LU – PA), poté z písmen složit slabiky – slovo. Složené slovo zapsat do tajenky. Tato písmena bychom využili při dalších úkolech.

 

 • Živá abeceda str. 61 – šikmé a rovné tahy (dbáme na správný úchop tužky a sezení při psaní). Děti obtahují tyto lomené čáry.
 • Písanka str. 43 – strom – opět šikmé a rovné tahy (děti píší po směru šipek)
 • Prosím o čtení písmen, slabik – můžete číst v Živé abecedě kdekoli to, co jsme se už učili

 

Matematika

 

Pro dnešek z matematiky nic. Pokud ale děti včera doma nevypracovaly domácí úkol v učebnici str. 23, cv. 1, dodělají.

 

 

 

Přeji pevné nervy a dostatek trpělivosti. Kdyby jste si s něčím nevěděli rady, ozvěte se. Přeji pěkný den.

Staňková


_____________________________________________________________


Anglický jazyk

Distanční výuka (paní učitelka Zornyshko) bude úkoly zadávat na webové stránky školy, sekce výuka 1. třída - anglický jazyk.

 _____________________________________________________________________________________________ 

Domácí úkoly 13. 10. 2020

 

 Český jazyk - Živá abeceda str. 87 (čtení S, M, A, L, P, O, U)


Matematika - učebnice str. 23 cv. 1 

 __________________________________________________________________________________________                 

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Dle nařízení vlády ČR bude od 14. října 2020 do 23. října 2020 na naší škole probíhat distanční výuka. Úkoly na celý týden Vám budou pravidelně zasílány do e-mailové schránky zákonného zástupce, kterou jsem od Vás obdržela na začátku tohoto školního roku. V prostředí MS Teams se budeme setkávat každý den, a to již od středy 14. 10. vždy v čase 8:45 – 9:30 hodin. K této schůzce se bude možné připojit v záložce „Kalendář“ - „připojit ke schůzce“ v aplikaci MS Teams. V kalendáři bude také vždy zapsáno, kterému předmětu se budeme daný den věnovat. Prosím Vás tedy o pravidelné připravování pomůcek na zadaný předmět (učebnice, penál).

Obědy ve školní jídelně budou automaticky odhlášeny – pokud budete mít zájem je i nadále odebírat, je nutné si je přihlásit na telefonním čísle školní jídelny (739 282 152) nebo e-mailem do konce dnešního dne. Vyzvedávání přihlášených obědů (v jídlonosiči) bude probíhat vždy v čase 11:30 -12:00 hodin u vchodu do jídelny z boku budovy.

V případě jakýchkoliv nejasností mě kontaktujte skrze mé telefonní číslo, popř. na e-mail veronika.stankova@skola-rosice.net.

V době podzimních prázdnin od 26. 10. do 30. 10. 2020 distanční výuka neprobíhá. Návrat do školy se předpokládá 2. 11. 2020.


Veronika Staňková, třídní učitelka

________________________________________________________________

Domácí úkoly 12. 10. 2020

 

 

 

Český jazyk - Živá abeceda str. 86 (čtení S, M, A, L, P, O)

 

                       - Živá abeceda str. 84 (písmeno U)


Na úterý 13. 10. si přinést dvě vařečky (na hodinu Hv).

____________________________________________________________

Domácí úkoly 9. 10. 2020

 

Český jazyk - Živá abeceda str. 86 (čtení S, M, A, L, P)

 

                         - Živá abeceda str. 55 (ovály)

____________________________________________________________

 

Důležité informace:

 

 • Vzhledem k nařízení vlády se plavecký výcvik prozatím ruší. V pondělí tedy proběhne výuka dle rozvrhu.
 • Žákům 1. třídy se rozvrh hodin prozatím nemění. Výjimkou jsou hodiny Tv, které se úplně ruší a místo Tv budeme mít hodiny českého jazyka.
 • V hodinách Hv se nezpívá (což již aplikujeme tři týdny). Posloucháme písně, učíme se texty, doprovázíme poslech pohybem, hrou na hudební nástroje, rytmizujeme,…
 • Od 26. 10. do 30. 10. 2020 prodloužené podzimní prázdniny

_______________________________________________________________


Domácí úkoly 8. 10. 2020

Český jazyk - Živá abeceda str. 86 (čtení S, M, A, L)

                   - Písanka str. 15 (hroznové víno - kulaté tahy)

Prosím o podepisování DÚ.

_____________________________________________________________

Výuka Tv

Vzhledem k nařízení vlády a po dnešní poradě se v hodinách Tv  bude chodit ven (chůze v terénu), pokud to počasí dovolí. Děti se nemohou na hodiny Tv převlékat. Proto prosím o vhodné oblečení v den, kdy budou hodiny Tv probíhat.  Dále po dobu plaveckého výcviku od 5. 10. do 7. 12. bude změna v rozvrhu hodin, kdy hodiny Tv se přesouvají ze čtvrtka na pondělí (místo českého jazyka). Ve čtvrtek místo Tv bude český jazyk.

______________________________________________________________________________________


Milí rodiče,

posílám Vám pokyny, jak se žáci v případě distanční výuky přihlásí ke svému školnímu mailu a připojí se  k aplikaci Teams, kde by  výuka on-line probíhala. Prosím o vyzkoušení dle postupu níže. Tento postup jsem přidala i na webové stránky školy do sekce výuka 1. třída, informace pro rodiče. Pokud by byl nějaký problém s přihlášením, ozvěte se mi e-mailem a spolu vyřešíme. Děkuji.

 

                                                                                                                                Veronika Staňková

 

 

 

 

Jak se přihlásit do školního mailu - žáci

 1. Klikni na odkaz: https://www.office.com/
 2. Klikni na: Přihlásit se
 3. Zadej email ve tvaru jmeno.prijmeni@skolarosice.onmicrosoft.com (př. jan.novak@skolarosice.onmicrosoft.com)

heslo: heslo, které používáš na přihlášení do Teams -  Skola2020

 1. Zůstat dále přihlášený? NE
 2. Vyber z nabídek OUTLOOK =  pošta
 3. Po skončení práce kliknout na kolečko s iniciály vpravo nahoře levým tlačítkem a ODHLÁSIT se.

 

Jak se připojit k Teams

Co je potřeba:

 • technické možnosti (NTB nebo počítač s kamerou, mikrofonem a reproduktorem nebo "chytrý" telefon)
 • podle dalšího návodu aplikaci spustit

 

ONLINE VÝUKA - v aplikaci TEAMS:

 1. Klikněte na odkaz:  https://login.microsoftonline.com/
 2. Klikněte na fialovou ikonku TEAMS
 3. Zadejte uživatelské jméno:

jmeno.prijmeni@skolarosice.onmicrosoft.com (př. jan.novak@skolarosice.onmicrosoft.com)

heslo: heslo, které používáš ve škole na přihlášení k PC (bylo nastaveno Skola2020, to si můžete změnit na nějaké své)

 1. Nabídne vám, buď si aplikaci stáhnout, nebo pracovat pomocí prohlížeče. Jelikož budeme aplikaci pravidelně užívat, je lepší si aplikaci nainstalovat.
 2. Stejnou aplikaci MS Teams máte možnost si stáhnout do chytrých telefonů s tím, že uživatelské jméno a heslo pro přihlášené je stejné jako v bodě 3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bovys

Od tohoto týdne každé úterý budou děti dostávat  v rámci školního projektu Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol něco z jejich sortimentu. Děti mohou konzumovat ve škole, nebo si odnesou domů. Dnes dostaly švestku a mlého.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------


Logická olympiáda

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. V základním kole soutěžící vyplní krátký on-line test. Délka testu je 20 minut pro kategorii A1 (prvňáčky). Pro registraci je nutné, aby měl každý soutěžící emailovou adresu, kam mu budou zaslány jeho přihlašovací údaje. Samozřejmě, že může použít i email rodičů. Každý soutěžící se musí registrovat do 30. září 2020 na www.logickaolympiada.cz, kde získá i další potřebné informace. Základní kolo proběhne pro kategorii A1 (prvňáčky) ve dnech 22. - 28.  října 2020. V případě zájmu tedy vaše dítě zaregistrujte a v uvedených dnech výše žák doma samostatně vyplní test.