Informace pro rodiče 9

 

ŘÍJEN

Do 30. 10. 2020 vybírá sdružení ROSA příspěvek 200 Kč, bližší informace k platbě byly zaslány zákonným zástupcům na e-mail.

26. - 30. 10. 2020 - prázdniny

Od 14. 10. 2020 probíhá pro všechny žáky povinná distanční výuka podle nového rozvrhu:

 

9. třída  8:00-8:45 8:50-9:35 9:40-10:25 10:30-11:15 11:20-12:05
Po M Aj D    
Út Čj Ch    
St P  Aj M    
Čt Čj Z   Nj  
     Aj - konz.    


Online hodiny jsou povinné.
Z důvodu lepšího kontaktu s dětmi, žádám o připojení na online výuku prostřednictvím zařízení, které má kameru. Většina žáků disponuje chytrým telefonem a tuto možnost má. Každý žák má svůj školní email (jmeno.prijmeni@skolarosice.onmicrosoft.com), který bude sloužit ke komunikaci v rámci výuky. Sledujte Teams, kde budou zadávány aktuality. Děkuji všem za spolupráci.

 

Prosím rodiče o důslednou kontrolu stavu roušky svého dítěte! Každý žák by měl mít v batohu náhradní roušku v sáčku.

Žáci budou v den tělesné výuky přicházet do školy v oblečení a obuvi vhodné do terénu (z nařízení Ministerstva zdravotnictví).

Až do konce října probíhá soutěž ve sběru šípku.

Od 19. 10. do 22. 10. 2020 probíhá soutěž ve sběru hliníku.

Od 5. 10. do 8. 10. 2020 probíhá soutěž ve sběru papíru.


ZÁŘÍ 

Zájemci o logickou olympiádu se musí regostrovat nejpozději do 30. 9. 2020.

28. 9. 2020 - státní svátek

25. 9. 2020 - ředitelské volno

22. 9. 2020 - odpadá odpolední vyučování

21. 9. 2020 - chemické technohrátky; odpadá odpolední vyučování

Od 18. 9. 2020 - povinné nošení roušek na druhém stupni i během výuky

1. 9. 2020 - slavnostní zahájení nového školního roku; ŠJ nevaří

2. 9. 2020 - rodičovské schůzky; součástí bude i téma volby povolání; prosím všechny o použití roušky


POMŮCKY NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

MATEMATIKA: 2x velký nelinkovaný sešit 440, 1x velký nelinkovaný sešit 420, 3x podložka s linkami, trojúhelník s ryskou, pravítko dlouhé 30 cm, úhloměr, kružítko + tuhy do kružítka, guma, ořezávátko, pastelky, 2x obyčejná tužka 2 nebo 3


ANGLICKÝ JAZYK: pokračujeme v pracovním sešitě a slovníčku


ČESKÝ JAZYK: 1x sešit 444, 2x sešit 524, čtenářský deník ponechat z předešlého roku, v sešitech na literaturu, sloh a dílnu čtení lze pokračovat, pokud to stav, úprava a volný prostor dovolí


NĚMECKÝ JAZYK: pokračujeme v portfoliu z minulého roku, nevyhazovat materiály ze 8. třídy, pokračujeme v školním sešitě, gramatice a slovníčku


ZEMĚPIS: 1x sešit 544 nebo 564 (podle písma)


DĚJEPIS: 1x malý linkovaný 564, silnější euroobal na pracovní listy


FYZIKA: 2x sešit 420 + podložka s linkami, pokračujeme ve školním i pracovním sešitě


PŘÍRODOPIS: 1x velký nelinkovaný sešit 440, podložka s linkami


CHEMIE: 1x velký nelinkovaný sešit 440, podložka s linkami


VÝCHOVA K OBČANSTVÍ: 10x eurofolie + desky na eurofolie, 1x malý linkovaný sešit 524


VÝCHOVA KE ZDRAVÍ: 1x malý linkovaný sešit 544 + pokračovat v sešitě z předešlého ročníku, silnější euroobal nebo desky na pracovní listy


SVĚT PRÁCE: 10x eurofolie, 1x desky na eurofolie, barevné papíry, 15x čtvrtka A4, 5x čtvrtka A3, nůžky, lepidlo


VÝTVARNÁ VÝCHOVA: 20x čtvrtka A4, 10x čtvrtka A3, barevné papíry, 2-3x štětec různé velikosti, obyčejná tužka 1, černý centropen slabý, vodové barvy, temperové barvy, paletu na míchání barev, voskovky, pastelky, fixy, nůžky, lepidlo, ořezávátko, kelímek na vodu, hadřík, ubrus


TĚLESNÁ VÝCHOVA: cvičební úbor (kraťasy, tepláky, tričko) a obuv vhodnou do tělocvičny a na ven, děvčata gumičky do vlasů

 

Obaly na všechny sešity, pracovní sešity a učebnice!!! všechny pomůcky opatřit štítkem se jménem!

 

Zvažte, prosím, stav současných rýsovacích a výtvarných pomůcek a případně dokupte nové!


Na začátku školního roku (v září 2020) se budou vybírat peníze na tištěné pracovní sešity, anglický časopis a některé další pomůcky. Počítejte s částkou přibližně 1.200 Kč. Částka bude v září upřesněna.