Informace pro rodiče 9

 

ZÁŘÍ 

Zájemci o logickou olympiádu se musí regostrovat nejpozději do 30. 9. 2020.

28. 9. 2020 - státní svátek

22. 9. 2020 - odpadá odpolední vyučování

21. 9. 2020 - chemické technohrátky; odpadá odpolední vyučování

Od 18. 9. 2020 - povinné nošení roušek na druhém stupni i během výuky

1. 9. 2020 - slavnostní zahájení nového školního roku; ŠJ nevaří

2. 9. 2020 - rodičovské schůzky; součástí bude i téma volby povolání; prosím všechny o použití roušky


POMŮCKY NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

MATEMATIKA: 2x velký nelinkovaný sešit 440, 1x velký nelinkovaný sešit 420, 3x podložka s linkami, trojúhelník s ryskou, pravítko dlouhé 30 cm, úhloměr, kružítko + tuhy do kružítka, guma, ořezávátko, pastelky, 2x obyčejná tužka 2 nebo 3


ANGLICKÝ JAZYK: pokračujeme v pracovním sešitě a slovníčku


ČESKÝ JAZYK: 1x sešit 444, 2x sešit 524, čtenářský deník ponechat z předešlého roku, v sešitech na literaturu, sloh a dílnu čtení lze pokračovat, pokud to stav, úprava a volný prostor dovolí


NĚMECKÝ JAZYK: pokračujeme v portfoliu z minulého roku, nevyhazovat materiály ze 8. třídy, pokračujeme v školním sešitě, gramatice a slovníčku


ZEMĚPIS: 1x sešit 544 nebo 564 (podle písma)


DĚJEPIS: 1x malý linkovaný 564, silnější euroobal na pracovní listy


FYZIKA: 2x sešit 420 + podložka s linkami, pokračujeme ve školním i pracovním sešitě


PŘÍRODOPIS: 1x velký nelinkovaný sešit 440, podložka s linkami


CHEMIE: 1x velký nelinkovaný sešit 440, podložka s linkami


VÝCHOVA K OBČANSTVÍ: 10x eurofolie + desky na eurofolie, 1x malý linkovaný sešit 524


VÝCHOVA KE ZDRAVÍ: 1x malý linkovaný sešit 544 + pokračovat v sešitě z předešlého ročníku, silnější euroobal nebo desky na pracovní listy


SVĚT PRÁCE: 10x eurofolie, 1x desky na eurofolie, barevné papíry, 15x čtvrtka A4, 5x čtvrtka A3, nůžky, lepidlo


VÝTVARNÁ VÝCHOVA: 20x čtvrtka A4, 10x čtvrtka A3, barevné papíry, 2-3x štětec různé velikosti, obyčejná tužka 1, černý centropen slabý, vodové barvy, temperové barvy, paletu na míchání barev, voskovky, pastelky, fixy, nůžky, lepidlo, ořezávátko, kelímek na vodu, hadřík, ubrus


TĚLESNÁ VÝCHOVA: cvičební úbor (kraťasy, tepláky, tričko) a obuv vhodnou do tělocvičny a na ven, děvčata gumičky do vlasů

 

Obaly na všechny sešity, pracovní sešity a učebnice!!! všechny pomůcky opatřit štítkem se jménem!

 

Zvažte, prosím, stav současných rýsovacích a výtvarných pomůcek a případně dokupte nové!


Na začátku školního roku (v září 2020) se budou vybírat peníze na tištěné pracovní sešity, anglický časopis a některé další pomůcky. Počítejte s částkou přibližně 1.200 Kč. Částka bude v září upřesněna.