Informace pro rodiče 7


AKTUÁLNÍ INFORMACE


Pomůcky na školní rok 2020/2021 - budoucí 8. třída

tř. učitelka – Mgr. Romana Novotná

 

ČJ – 3x velký linkovaný sešit A4 444, 3x malý linkovaný sešit 524

        Ponecháváme si čtenářský deník.

M - 2x velký nelinkovaný sešit 440 + podložka, 1x velký nelinkovaný sešit 420 + podložka

V sešitu na domácí úkoly lze pokračovat, pokud to volný prostor, stav a úprava sešitu dovolí. Budeme potřebovat školní sešit z loňského roku.

Dále trojúhelník s ryskou, pravítko dlouhé 30 cm, úhloměr, kružítko + tuhy do kružítka, guma, ořezávátko, pastelky, 2x obyčejná tužka 2 nebo 3.

Aj - pokračovat v ŠS a slovníčku z předešlého ročníku, sešit na projekty, desky na PL

Nj - pokračujeme v sešitech a portfóliu, - 3 x sešit (slovníček, gramatika, školní sešit) pokračujeme pokud je sešit v dobrém stavu

D -  1x A564 (linkovaný), silnější euroobal (desky) na pracovní listy

Vo - 1 x desky na eurofólie, 12 x eurofólie, 1x sešit A5 - 20 listů (linkovaný)

P -  sešit A5 - 40 listů nelink. + podložka

Ch - sešit A5 -nelinkovaný - 40 listů + podložka

Z -  sešit A4 linkovaný, 40 listů

F - 1x nelinkovaný sešit A440 + podložka, PS a ŠS z minulého roku

Vz -pokračovat v sešitě z předešlého ročníku (pokud to volný prostor, stav a úprava sešitu dovolí), jinak sešit A544 linkovaný, silnější euroobal (desky) na prac.listy

Vv - alespoň 4 štětce (2x kulatý, 2x plochý – různé velikosti), pastelky, fixy, voskovky 24 barev, vodové a temperové barvy, paleta na míchání barev, barevné papíry, kelímek na vodu, hadřík, pracovní košile nebo zástěra, vysunovací lepidlo, nůžky, starý ubrus nebo noviny na lavici, kufřík nebo krabici na pomůcky

Tv - cvičební úbor - šortky, tričko, tepláky, vhodnou obuv do tělocvičny i na ven

Na začátku školního roku (v září 2020) se budou vybírat peníze na tištěné pracovní sešity, anglický časopis a některé další pomůcky. Počítejte s částkou přibližně 1000 Kč. Částka bude v září upřesněna.

Vážení rodiče,

 

v pátek 26. 6. předáváme vysvědčení ve škole. Žáci 7. třídy budou čekat u stojanu na kola, kde si je v 8:10 hod. vyzvednu a odvedu do třídy.

 

Žáci mi odevzdají před vstupem do školy Čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního onemocnění (na webu školy ke stažení a také zasláno mailem, bez něho nemohou žáci vstoupit do budovy školy), děti musí mít roušku. Vstup jiných osob do budovy školy není povolen. Ve třídě předám dětem vysvědčení.  Končit budeme v 8:50 hod.

 

Školní jídelna v tento den nevaří. Na 29. a 30. 6. 2020 je vyhlášeno ředitelské volno.

 

Děkuji za spolupráci.

 

R. Novotná


 


Od 1. 6. 2020 - ČESKÝ JAZYK - SUPLOVÁNÍ

Výuku českého jazyka supluje do konce školního roku p.uč. Vrabcová a informace k českému jazyku jsou uvedeny pod předmětem němčina. 

Ve středu 27.5.2020 od 12:00-14:00 hod si žáci (rodiče) vyzvednou věci, které si ponechali ve škole (přezůvky, výtvarné potřeby, portfolia atd.).

 

Během letních prázdnin se budou dezinfikovat i boxy na školní pomůcky a je zapotřebí vše vyklidit.

Dále přineste vypracovaný a podepsaný HERBÁŘ.

Děkuji, s pozdravem tř. uč. Novotná 

Tv 6. a 7. třída dívky v době uzavření školy

Duben – měsíc bezpečnosti

Pokud za pěkného počasí vyjedete na kole, dodržujte cyklistické bezpečnostní desatero:

https://www.leaderfox.cz/cs/content/show-alias/cyklisticke-bezpecnostni-desatero

Zároveň dodržujte hygienické desatero při infekční epidemii:

https://fred.fraus.cz/qf/cs/ramjet/knihovna/b7d481a27a4e93b

 
 
 
 

Důležité upozornění!

 

Vzhledem k opakovaným zprávám o nedodržování připomínám:

- je vyhlášen zákaz volného pohybu v zastavěných oblastech, tzn. po vesnici, každý, kdo vychází mimo dům, musí mít roušku, není dovoleno se sdružovat do skupin.

 Pokud budou škole nahlášeny děti, které toto porušují, budeme muset řešit ve spolupráci s městskou policií a vedením obce.

 Věřím, že v této nelehké době nám všem záleží na rychlém vyřešení situace a podle toho se budeme chovat.
 

Návod na procvičování Čj a M přes internet formou Scio testů – registrace ZDARMA.

 

Klikněte na odkaz:

 

https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp

 

Vyberte ročník a předmět - Vložte do košíku - Pokračovat v nákupu - Vyberte ročník a druhý předmět - Vložte do košíku - Klikněte na KOUPIT - Klikněte na PROSÍM REGISTRUJTE - Napište svůj mail a heslo, heslo ještě jednou zopakujte. Klikněte na REGISTROVAT - Jako platbu vyberte libovolnou možnost - klidně označte první – VISA - Klikněte na PŘIDAT DÍTĚ - Napište jméno dítěte - Klikněte POKRAČOVAT - Dokončete. Na váš mail vám přijde potvrzení o zakoupení v částce 0 Kč (je to opravdu zdarma). Do 24 hodin vám na váš mail přijde heslo, kterým se dítě bude k Scio testům hlásit.

 

Tv  7. třída dívky v době uzavření školy

https://ladylab.cz/cs/info/10-chci-zacit-cvicit  = cvičení i zdravý jídelníček

pro začátečníky- https://www.youtube.com/watch?v=6w73P5WWPnw

Tv 7. třída chlapci

Nezapomínejte, že denně máte mít minimálně 60 minut pohybu!!! Jezte ovoce a zeleninu, dodržujte pitný režim a udržujte si optimistickou náladu :)

 

Každé ráno před snídaní

 3x za sebou 10 dřepů, 3x 10 kliků, 3 x 10 lehsedů.

 30 vteřin prkno.

 Před obědem

 Vylézt na nějaký strom, na vhodné větvi příslušného stromu udělat 10 shybů.

 Najít si 10 kamenů a házet na cíl ve vzdálenosti asi 10 metrů (Doporučuji kmen stromu, plechovku apod. Není žádoucí sousedovo okno a další.:)

 Po obědě

 Běh přírodou, alespoň 2 km. V rámci trasy se doporučuje nalézt si nějakou ohradu, aby byl trénován i přeskok přes kozu. V případě, že potřebujete pomoc osobního trenéra, doporučuje se nalézt ohradu obývanou býkem.

 Dále nalézt si řeku s vyčnívajícími kameny a skákat po kamenech aspoň z jednoho břehu na druhý. V případě smeknutí se přidat i plavání, alespoň 100 metrů volným stylem.

 Večer

 Šachy, canasta, mariáš, či jiný podobně náročný sport utužující stmelování rodinného kruhu. Diskuze o tréninkových úspěších uplynulého dne :)

Pobyt venku musí být v souladu s aktuálním nařízením vlády!!!

 
  
 
 
 


Od 11. 3. 2020 je až do odvolání uzavřena základní škola. Sledujte prosím webové stránky školy pro bližší informace.


Výuka během uzavření školy.

Vážení rodiče, sledujte webové stránky. Pod každým předmětem bude uvedené učivo, úkoly, referáty, zápisy, apod. Pod přírodopisem v 7. třídě najdete i zeměpis, svět práce, výchovu ke zdraví. 

V případě dotazů a nejasností se na mě prosím obraťte (kontakt:  romana.novotna@skola-rosice.net, případně tel.: 608 667 828). 

Děkuji za trpělivost a pochopení!

tř.uč. Romana Novotná

 


 


Pomůcky na školní rok 2019/2020

Český jazyk - V sešitu na literaturu, dílnu čtení, sloh lze pokračovat, pokud to volný prostor, stav a úprava sešitu dovolí, 1x velký linkovaný sešit 444, 2x malý linkovaný sešit 524, ponecháváme si pracovní sešit - Čtenářský deník.

Matematika - 2x velký nelinkovaný sešit 440, 1x velký nelinkovaný sešit 420, podložka s linkami, trojúhelník s ryskou, pravítko dlouhé 30 cm, úhloměr, kružítko + tuhy do kružítka, guma, ořezávátko, pastelky, 2x obyčejná tužka 2 nebo 3

Anglický jazyk – info na začátku školního roku

Německý jazyk - 3 sešity:A5 linkované silnější - gramatika, slovníček, školní/domácí, 1x eurodesky + 20 fólií

Fyzika - 1x nelinkovaný sešit A440 + podložka

Přírodopis - 1x sešit A5 nelink. - 60 listů, desky na prac.listy

Zeměpis - sešit A5 nelink. - 40 listů

Výchova k občanství - 1 x desky na eurofólie, 12 x eurofólie

Výchova ke zdraví - 1x A5 20 listů - linkovaný, desky na pracovní listy

Svět práce - desky na pracovní listy, sešit A5 - 20 listů

Tělesná výchova - cvičební úbor (kraťasy - tepláky, tričko), obuv vhodnou do tělocvičny a na ven

Výtvarná výchova – info na začátku školního roku

+ obaly na všechny sešity, učebnice a pracovní sešity

Na začátku školního roku (v září 2019)  počítejte zhruba s 1 000 Kč na školní pomůcky, které objednává škola (PS, papíry, diář,…).