Informace pro rodiče 7

Aktuální informace

Rozvrh pro distanční výuku od 14.10.2020

 

  8:00 - 8:45 8:50 - 9:35 9:40 - 10:25 10:30 - 11:15 11:20 - 12:05
Po ČJ M F Aj  
Út D  1. skupina ČJ7 Nj 2. skupina ČJ7   
St ČJ M P    
Čt Aj/Br Aj/Br Z Doučování M - 60 minut  
         

Od následujícího týdne budou mít žáci 1 hodinu ČJ ve 2 skupinách. Rozdělení skupin je zveřejněno na Teams - 7. třída - Český jazyk 7.

           Některé vyučovací hodiny jsou uvedené jako konzultace. Na tyto hodiny nechodí celá třída - pouze žáci, kteří si domluví s konkrétní učitelkou konzultaci dostatečně dopředu (dovysvětlení učiva apod.). Prosím o nahlášení konzultací nejpozději do 7:30 hod (v den konzultací), jelikož stále probíhá prezenční výuka v ostatních ročnících. Online hodiny jsou povinné. Z důvodu lepšího kontaktu s dětmi, žádám o připojení na online výuku prostřednictvím zařízení, které má kameru. Většina žáků disponuje chytrým telefonem a tuto možnost má. Každý žák má svůj školní email, který bude sloužit ke komunikaci v rámci výuky. Sledujte Teams, kde budou zadávány aktuality. Děkuji všem za spolupráci.

Přeji všem pevné zdraví :) 

TU Jana Svobodová
Prosím rodiče o důslednou kontrolu čistoty roušek. Každé dítě má mít náhradní roušku v aktovce. Děkuji za spolupráci.

 

 

Ovoce a mléko do škol 

Vážení rodiče,

 
chtěla bych Vás informovat o pravidelných dodávkách ovoce a mléčných výrobků. Děti je budou dostávat každé úterý. Tento týden to budou švestky a mléko. Další dodávky můžete sledovat průběžně na webových stránkách školy.Pomůcky na školní rok 2020/2021 - budoucí 7. třída

 tř. učitelka – Mgr. Jana Svobodová

Český jazyk (ČJ): (Svobodová) V sešitu na literaturu (424), dílnu čtení, sloh (424) lze pokračovat, pokud to volný prostor, stav a úprava sešitu dovolí. 1x velký linkovaný sešit 444, 2x malý linkovaný sešit 524. Ponecháváme si pracovní sešit - Čtenářský deník.

Matematika (M): (Hájková) 2x velký nelinkovaný sešit 440 + podložka, 1x velký nelinkovaný sešit 420 + podložka. V sešitu na domácí úkoly lze pokračovat, pokud to volný prostor, stav a úprava sešitu dovolí. Trojúhelník s ryskou, pravítko dlouhé 30 cm, úhloměr, kružítko + tuhy do kružítka, guma, ořezávátko, pastelky, 2x obyčejná tužka 2 nebo 3.

Anglický jazyk (AJ): (Brdíčková) pokračujeme se sešity z min. roku, každý sešit očíslujte (od 1..) A OBALTE, slovník - č.564 (584 nebo kniha A5), školní/domací sešit č.564, mluvnice č.644, folie A4, MAZACÍ TABULKA S FIXEM, Usb flash - pro nahrávku k učebnici, sada barevných centropenů (propisek), box na materiály portfolia, závěsné desky na testy, závěsné desky na doplňkové materiály, vytištěný Deník k učebnici Project (vedeme od 5.třídy), 80ks papíru/žák bude vybráno od třídní uč.

Německý jazyk (NJ): (Vrabcová) 3 sešity:A5 -564 ( linkované silnější): gramatika, slovníček, školní/domácí, 1x eurodesky + 20 fólií

Výchova k občanství (Vo): (Svobodová) 1 x desky na eurofólie, 12 x eurofólie, 1x sešit A5 - 20 listů (linkovaný)

Dějepis (D): (Svobodová) 1x A564 (linkovaný), silnější euroobal (desky) na pracovní listy, lze pokračovat v sešitu ze 6. ročníku

Přírodopis (P): (Novotná) 1x sešit A4 nelink. - 60 listů Zeměpis (Z): (Hájková) 1x sešit 544 nebo 564 (dle písma)

Fyzika (F): (Brožková) 1x nelinkovaný sešit A440 + podložka, PS a ŠS z minulého roku

Svět práce (Sp): (Novotná) desky na pracovní listy, sešit A5 ( 20 listů) , 15 čtvrtek A5, 10 čtvrtek A4, nůžky, lepidlo, barevné papíry

Výchova ke zdraví (Vz): (Novotná) 1x A5 20 listů - linkovaný, 1 x silnější eurofólie na pracovní listy

Hudební výchova (Hv): (Šachová) bude upřesněno v září

Výtvarná výchova (Vv): (Kohoutová) alespoň 4 štětce (2x kulatý, 2x plochý – různé velikosti), pastelky, fixy, voskovky 24 barev, vodové a temperové barvy, paleta na míchání barev, barevné papíry, kelímek na vodu, hadřík, pracovní košile nebo zástěra, vysunovací lepidlo, nůžky, starý ubrus nebo noviny na lavici, kufřík nebo krabici na pomůcky

Tělesná výchova (Tv): (Svobodová/Chmelařová) cvičební úbor (kraťasy / tepláky, tričko), obuv vhodnou do tělocvičny a na ven

Na začátku školního roku (v září 2020) se budou vybírat peníze na tištěné pracovní sešity, anglický časopis a některé další pomůcky. Počítejte s částkou přibližně 1000 Kč. Částka bude v září upřesněna.

 

 

PODĚKOVÁNÍ RODIČŮM

Všem rodičům děkuji za spolupráci a podporu. Vím, že je to pro Vás náročné období a velice oceňuji snahu a trpělivost s domácí výukou. Vzhledem k aktuální situaci se žáci II. stupně setkají ve školních lavicích s velkou pravděpodobností až v září 2020. Proto Vás žádám o další spolupráci, jelikož naším společným cílem je vzdělání pro naše děti :) Většina z Vás to zvládá báječně a zaslouží si velké poděkování.

S přáním pevného zdraví a ještě pevnějších nervů

t.uč. Jana Svobodová 

 

 

Vzhledem k opakovaným zprávám o nedodržování připomínám:

je vyhlášen zákaz volného pohybu v zastavěných oblastech, tzn. po vesnici, každý, kdo vychází mimo dům, musí mít roušku, není dovoleno se sdružovat do skupin.

Pokud budou škole nahlášeny děti, které toto porušují, budeme muset řešit ve spolupráci s městskou policií a vedením obce.

Věřím, že v této nelehké době nám všem záleží na rychlém vyřešení situace a podle toho se budeme chovat.