Informace pro rodiče 5

Aktuální informace

Školní rok 2020/2021

Distanční výuka:

Bude probíhat od 14. do 23.10.

Zadání pro jednotlivé předměty najdete v záložkách jednotlivých předmětů.

M - p. uč. Brožková

ČJ, Vl - p. uč. Vrabcová

Aj - p. uč. Kohoutová

P - p. uč. Novotná

U těchto předmětů bude také probíhat online výuka v aplikaci Teams. Přehledně zde:

Časy hodin jsou podle aktuálních pokynů p. ředitelky, vyučovací hodina má trvat 40 minut. Pokud se časy schůzek v Teamsech trochu liší, řiďte se časy v Teamsech, protože schůzky začnou podle teamsových časů tak, jak je zadali vyučující. Je to někdy + - 5 nebo 10 minut než uvádí tabulka.

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina
  8:00 - 8: 40 8:50 - 9: 30 9:40 - 10: 20 10:30 - 11:10
Po   Čj  
Út     M Aj
St   Čj Vl  
Čt   Aj   M
  Čj M - doučování 9:40 - 10:40

Časy M byly zvoleny tak, aby neprobíhala výuka současně v 5. a ve 4. třídě (z důvodu výuky sourozenců). Pokud se časy výuky sourozenců kryjí, dejte vědět vyučujícím, aby dětem nevznikla zbytečně absence.

Online výuka je povinná. V případě neúčasti dítěte ho předem omluvte (např. lékař) SMS třídní učitelce, v případě technických nebo jiných problémů s připojením dejte vědět danému vyučujícímu nebo třídní učitelce. Docházku žáků zaznamenáváme.

Pravidla pro online výuku pro žáky:

 • přihlašuji se včas, mám připravené pomůcky na hodinu (to, co bych měl/a ve škole na lavici)
 • sedím na židli u pracovního stolu (psacího, kuchyňského; NE na gauči, neválím se)
 • nejím a nepiji
 • dodržuji pravidla slušného chování, neruším svým chováním výuku
 • mám zapnutou webovou kameru
 • od počítače neodbíhám
 • pokud nemůžu použít PC, notebook, mohu použít tablet nebo mobil - je potřeba slyšet a být slyšen a viděn

Ostatní předměty (Hv, Tv, I, Vv, Sp) tento týden vyučovány nebudou, příští týden jen některé.

Hodiny bez online výuky jsou určeny pro samostatnou práci žáků - plnění úkolů zadaných v jednotlivých předmětech.

Od 24.10. do 1.11 jsou vyhlášeny podzimní prázdniny. V tomto týdnu výuka NEPROBÍHÁ.

-----------------------------------------------

LOGICKÁ OLYMPIÁDA - soutěž pro 5. třídu již proběhla. Máme 2 žákyně, které se svými výsledky probojovaly do krajského semifinále.

Monče Mládkové (úspěšnost 97%) a Káje Kaplanové (úspěšnost 93%) patří velká gratulace!!!

Děkuji za vzornou reprezentaci školy a držím pěšti v krajském kole, které proběhne také online formou. 

Dalšími úspěšnými řešiteli jsou P. Švadlenka a J. Chmelík. I jim blahopřeji k výbornému výsledku.                                                                   p. uč. Brožková

-----------------------------------------------------------

ŘEDITELSKÉ VOLNO - sdělení ředitelky školy:

Na základě výzvy ministerstva zdravotnictví vyhlašuji z důvodu zklidnění epidemiologické situace na pátek 25.9.2020 den ředitelského volna. Do školy se žáci vrátí v úterý 29.9.2020.

----------------------------------------------------------

V pondělí 21.9. jsem provedla registraci páťáků do Logické olympiády. Zaregistrovala jsem tyto žáky: Marka, Honzíka, Káju, Majdu, Monču, Jířu, Kubu Š., Páju, Nicka a Vašíka. Vám - zákonným zástupcům - přijdou 2 maily: žádost o potvrzení registrace (potvrďte kliknutím na odkaz) a vygenerované HESLO. Mail s heslem mi prosím přepošlete. Děkuji.

Ostatní páťáci se buď nechtěli účastnit, nebo nepřinesli dotazník, nebo se zaregistrovali sami, nebo aktuálně nechodí do školy. Pokud se chcete ještě registrovat, je to možné na odkazu ZDE: https://www.logickaolympiada.cz/

Registrace je možná do 30.9.2020.

Další informace k průběhu testování uveřejním zde 1.10.

---------------------------------------------------------

V úterý 22.9. bude džus 100% jablko  a 3,5% mléko.

----------------------------------------------------------

V tomto školním roce bude opět OVOCE a MLÉKO do školy ZDARMA. Závozový den je úterý. 15.9. bude švestka a mléko. Ovoce má být každý týden, mléko 1x za 14 dní.

----------------------------------------------------------

Vedení obce má v plánu vybudovat v Rosicích workoutové hřiště. Pokud máte nějaké tipy, co by na takovém hřišti nemělo chybět, kontaktujte p. starostu Volejníka.

Co je workoutové hřiště: např. zde: https://www.fubo.cz/recenze/co-je-to-workoutove-hriste/

Kontakt na vedení obce: https://www.obec-rosice.cz/obecni-urad/os-10/p1=57

-----------------------------------------------------------

Prosím o vyplnění dotazníku na Lyžařský výcvik a odevzdání co nejdříve (termín byl do 14.9.). Těm, kteří již odevzdali, děkuji. 

------------------------------------------------------------

Prosím o vyplnění dotazníku pro registraci do soutěže Logická olympiáda. Infolístky rozdány dětem 11.9. Děkuji za vyplnění a poslání zpět do 18.9.2020.

---------------------------------------------------------

Zde budu uvádět pouze třídnické informace. Informace o jednotlivých předmětech naleznete pod záložkami s názvy předmětů. To už je záležitost každého vyučujícího. 

Angličtina - p. uč. Kohoutová

Český jazyk - p. uč. Vrabcová

Hudební výchova - p. uč. Kocmanová

Informatika - p. uč. Hájková

Matematika - p. uč. Brožková

Přírodověda - p. uč. Novotná

Vlastivěda - p. uč. Vrabcová

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOLE v příloze najdete obsah Rodičovské schůzky ze dne 2.9.2020.

Organizace 1. školního týdne:

 • středa 2.9.2020 – 4 vyučovací hodiny s třídním učitelem – s sebou: přezůvky, penál, tašku, roušku (uloženou v tašce); páťáci od středy chodí ráno do školy bočním vchodem zprava budovy, ŠJ už vaří
 • čtvrtek 3.9.2020 – 4 vyučovací hodiny: 1. a 2. hodina M, 3. a 4. hodina ČJ. S sebou: aktovku, penál, učení na M, ČJ
 • pátek 4.9.2020 – 5 hodin dle rozvrhu
 • Aktuální informace budu zveřejňovat na stránkách školy ZDE, tj. Výuka/5. třída/Informace pro rodiče
Rodičovská schůzka - ve středu 2.9.2020 od 15:30 v 5. třídě. Vezměte si s sebou prosím roušku a peníze na pomůcky (800 Kč). Podrobné vyúčtování budou mít žáci v ŽK. Děkuji.   
P. Brožková, tř. uč.

 

 Petra Brožková