Informace pro rodiče 1

Aktuální informace

V týdnu od 22. 6. do 26. 6. již nebude probíhat online výuka. Žáci, kteří navštěvují od 25. 5. výuku ve škole si nejpozději ve čtvrtek odnesou ze školy všechny svoje věci - na výtvarné pomůcky z černého boxu budou potřebovat tašku. Přezůvky si odnesou ve čtvrtek.

V pátek 26. 6. se sejdeme se všemi žáky při předávání vysvědčení ve škole. Organizační a časové pokyny pro 1. třídu jsou následující: žáci 1. třídy budou čekat před hlavním vchodem do školy, kde si je v 7:40 vyzvednu a odvedu do třídy.

Žáci, kteří pokračovali i po 25. květnu v domácí výuce, odevzdají před vstupem do školy Čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního onemocnění (na webu školy ke stažení a zasláno v mailu, bez něho nemohou žáci vstoupit do budovy školy). Dále budou děti potřebovat roušku. Vstup jiných osob do budovy školy není povolen. Ve třídě předám dětem vysvědčení.  Končit budeme v 8:20.

Školní jídelna v tento den nevaří, školní družina není v provozu. Na 29. a 30. 6. 2020 je vyhlášeno ředitelské volno.

Děkuji za spolupráci.

M. Pavlíková

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Seznam pomůcek pro 2. třídu na Vv a Sp pro školní rok 2020/2021

 

Název

Počet kusů

Voskovky

1

Anilínové barvy nebo vodovky

1

Temperové barvy (více barev)

1

Paleta

1

Štětce ploché i kulaté (různé šíře)

celkem 4

Kalíšek a hadřík

po 1

Guma, nůžky

po 1

Fixy

1

Lepidlo Herkules 130 g (se špičkou)

1

Tuš černá

1

Lepidlo vysunovací (např. Pritt)

1

Čtvrtky A4  a A5

po 20

Pastelky (více barev)

1

Barevné papíry formát A4

1

Špejle

5

Podložku na malování (nejlépe igelitovou)

1

Zástěru nebo tričko, košili na malování

1

Všechny výtvarné potřeby mimo pastelek, fixů, gumy a nůžek prosím přinést v igelitové tašce. Poté si přendáme do boxů na Vv. Barevné papíry na horní desce prosím podepište jménem žáka.                                                                                                                     

                                                                                             Děkuji Mgr. Veronika Staňková