Informace k přijímacímu řízení na SŠ a SOŠ

 

Shrnutí zatím známých informací

Byl vydán nový zákon 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020. 

K novému zákonu MŠMT chystá ještě prováděcí vyhlášku. Bohužel je stále v legislativním procesu, i když by i dle ní měli ředitelé středních škol od zítřka 22. 4. rozhodovat o přijetí ke vzdělávání v těch oborech, ve kterých se nekoná přijímací zkouška. I když možná některé střední školy v nastalém chaosu postupují jinak. V Pardubickém kraji je doporučeno zítra vyvěsit seznam přijatých žáků a rozhodnutí o nepřijetí krátce pozdržet, než bude nová vyhláška k dispozici.

Proti rozhodnutí o přijetí či nepřijetí se letos uchazeči (resp. zákonní zástupci) nebudou moci odvolat. Avšak po uvolnění míst po uchazečích, kteří neodevzdají zápisový lístek, bude moci ředitel školy vydat nové rozhodnutí, na základě kterého nepřijatého žáka (podle pořadí v hodnocení přijímacího řízení) přijme. O toto rozhodnutí budou muset zákonní zástupci požádat, a to s největší pravděpodobností do 3 pracovních dní od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Toto má právě upravovat chystaná vyhláška. Vydání nových rozhodnutí bude u oborů vzdělání s výučním listem komplikovat velmi dlouhá lhůta pro odevzdání zápisových lístků, jejíž konec je pro všechny obory (učební i maturitní) stejný a odvíjí se až od termínu konání přijímacích zkoušek. Ředitelé proto dlouho nemusí znát počet volných míst, na která mohou vydat nová rozhodnutí.

Nyní tedy platí, že žák může odevzdat zápisový lístek ve chvíli, kdy zná výsledky přijímacího řízení z obou škol (oborů), na které se hlásil. Avšak nemusí, protože konec lhůty pro odevzdání zápisového lístku je datum konání jednotné zkoušky + 8 kalendářních dní na její vyhodnocení + 5 pracovních dní na odevzdání ZL. Nikdo nemůže žáky nutit, a to ani v případě, že se hlásí na dva učební obory, odevzdat ZL dříve. Přesto určitě rozumíte tomu, že ředitelé středních škol potřebují v nějaké rozumné době znát počty žáků pro příští školní rok, a proto můžete Vašim žákům případně doporučit, ať v případě, že již znají oba výsledky, odevzdání ZL zbytečně neprotahují.

V případě, že žák bude přijat na základě nového rozhodnutí, může vzít zpět již uplatněný ZL a uplatnit jej opakovaně.

Hodně se ještě řeší způsob provedení školních přijímacích zkoušek z HV, VV a TV (zejména Předškolní a mimoškolní pedagogika a Bezpečnostně právní činnost). Jejich podoba ještě může doznat nějakých změn, vše bude záviset na epidemiologické situaci.

 Dle informací krajského úřadu Pardubického kraje -odboru školství

 

 

 

 

 

Rubrika: