Informace

Distanční výuka a technické vybavení

V rámci zahájení výuky distančně se objevily technické obtíže některých žáků.

1.Nemají web kameru - domnívám se, že náklady na pořízení nejsou vysoké, již jaro ukázalo, že je to nutnost. Žáci jsou omezeni v možnostech aktivit, učitel nevidí, jak dítě pracuje.

2. Téměř každý starší žák má chytrý mobil. Hraje na něm hry, užívá sociální sítě, často řeší zbytečnosti. Nám je pak sděleno, že nemá dost místa v mobilu na aplikaci pro výuku. Opravdu?

3. Epidemiologická situace je stále vážná, čas distanční výuky je nejistý. Technické zázemí pro kvalitní výuku z domu se stane nezbytností. Škola se snaží v rámci možnstí toto zohlednit. A co vy?

Poskytněme dětem co nejlepší podmínky pro vzdělávání v této nelehké době. Určitě se nám to jednou vrátí.

Volby do školské rady na období 2020 - 2023

Rozvrh a obědy v době distanční výuky

Na období od 14.10. do 23.10.2020 mají žáci k dispozici rozvrh distanční výuky. Z rozvrhu jsou vyřazeny výchovy, k nim dostanou žáci pokyny pro samostatnou práci v aplikaci Teams. On line hodiny jsou nastaveny tak, aby žáci měli prostor jak pro výuku s učitei, tak pro plnění zadaných úkolů. Pro potřebu dovysvětlení látky či jiného problému mohou být v rozvrhu vyhrazeny konzultace předmětů, sem se žáci přihlašují individuálně, pokud potřebují pomoc učitele. Žáci s asistencí pedagoga mají dále individuální čas určený k pomoci s učivem a úkoly.

Po dobu distanční výuky  jsou všichni odhlášení z obědů, lze odebrat oběd žáka takto:

Vzkaz zákonným zástupcům

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků a dětí,

Výuka do konce října - aktualizováno 9.10.20

Vzhledem k nařízení o úpravě výuky bude změněn rozvrh tříd.Zítra žáci obdrží podrobné pokyny. Předběžně informuji:

1.stupeň  - odpadnou hodiny Tv, Hv, I a plavání - (někde jen odpadnou, někde se odučí jiný předmět)

Výzva Pardubického kraje firmám, institucím, soukromníkům

Vybavenost škol ICT technikou stále není dostatečná. Mnoha potřebným žákům nemůžeme zajistit pro distanční výuku potřebné vybavení. Z toho důvodu vypsal Pardubický kraj tuto výzvu:

https://www.klickevzdelani.cz/Verejnost/Ze-zivota-skol/KAP-Krajsky-akcni-plan/category/kap/vyzva-pocitace-a-notebooky-pro-zaky-a-studenty-k-distancni-vyuce

Pokud můžete pomoci i naší škole, kontaktujte, prosím, její ředitelku.

Děkujeme.

Ředitelské volno

Na základě výzvy ministerstva zdravotnictví a nemocnosti pedagogů i žáků vyhlašuji z důvodu zklidnění epidemiologické situace na pátek 25.9.2020 den ředitelského volna. Do školy se žáci vrátí v úterý 29.9.2020.

Ad roušky ve třídách

Na základě konzultace s KHS sděluji:

pokud se žák léčí s alerií, astmatem apod. a doloží o tom potvrzení odborného lékaře, lze mu ve třídě prominout nošení roušky za předpokladu, že v lavici bude sedět sám, s dostatečným odstupem, v dosahu větrání.

Covid k 17.9.2020 - nový pokyn pro celou republiku

Vzhledem k situaci v ČR je s platností od 18.9.20 vydán pokyn pro celou ČR:

Roušky budou od pátku povinné ve všech prostorách škol od druhého stupně výše. Žáci a studenti tak budou muset mít roušky i během výuky s výjimkou tělocviku a činností, při nichž není možné roušky mít (zpěv, hra na dechové hudební nástroje).

Žáci prvního stupně dále nosí roušky ve všech společných prostorách školy mimo třídy.

Velmi prosíme rodiče, aby s dětmi i doma probrali způsob zacházení s rouškami - ukládat jedině do sáčku, nesahat na obličejovou část, nasazovat těsně, měnit během dne (2.st.) min. 1x, každý den mít čisté,......Pokud toto není dodržováno, je nošení roušky ohrožující.

Děkujeme za spolupráci.

Konzultační hodiny v š.roce 2020/21

Rozpis konzultačních hodin 2020/21

PEDAGOG

DEN

ČAS

Brdíčková Dana

Út

7:30 – 8:30

Brožková Petra

St

13:30 – 14:00

Stránky

Subscribe to RSS - Informace