Hudební výchova 5

22. 9. 2020

 

Hudební výchova 

 • Nejprve přečíst, poté zapsat do sešitu - zapsat POUZE to, co je stejně velkým písmem, NIKOLI kurzívou ve zmenčené podobě

  

 • Co je to tón? 
 • Tón je v hudbě zvuk, který vzniká pravidelným chvěním 
  (např.: při zpěvu se rozechvějí hlasivky, na houslích se rozechvějí struny, fouknutím do dechového nástroje – flétny, …- se vzduch rozechvěje a vznikne tón) 
 • Vlastnosti tónu: 
  výška (hluboký, vysoký), délka (krátký, dlouhý), síla (hlasitý, tichý) a barva (příjemně, smutně naladěná) 
 • Grafická značka pro tón je nota, která je zapisovaná do notové osnovy.

  

Bylo by dobré ukázat na nástroji pro lepší představu. - ukážeme si ve škole

  

 • Co je to nota? 
 • Nota je hudební značka 
 • Určuje výšku (na jaké lince, nebo pomocné lince je nota zapsána) a délku tónu (jak dlouho bude tón znít) 
 • Délky not: celá (4 doby), půlová (2 doby), čtvrťová (1 doba), osminová (1/2 doby), šestnáctinová (1/4 doby), …

 

 

  

  

 • Složení noty:
  3 části – 1) praporek  
                 2) nožička
                 3) hlavička

 

  

 • Jména not:
  • c, d, e, f, g, a, h 

 


 
15. 9. 2020


Hudební výchova

 • Minulou hodinu chyběla většina třídy, proto je potřeba si nadepsat sešity
 • Nadepsání sešitů
  • Hudební výchova
   Jméno a příjmení
   5. třída      2020-2021

 • Opakování učiva z minulé hodiny 
 • Nejprve si přečíst, poté přepsat do sešitu

 
Co je G klíč a F klíč? Jak vypadají?

 
 • F klíč
 • F klíč neboli basový klíč 
 • leží na čtvrté lince, kde leží nota F → F klíč
 • Používá se při zápisu  violoncella, kontrabasu a nízkých dechových nástrojů (fagot, pozoun, tuba)
 • Ukázka notového zápisu s F klíčem, nástroj: fagot

  https://www.youtube.com/watch?v=f-QUbjqt9jE

 

  

 • Učíme se psát houslový klíč a basový klíč 
  - do notového sešitu
  - od každého klíče alespoň dva řádky
  - mezi každým klíčem vynechat dostatečnou mezeru - zhruba 1 cm

– NOTY a KLÍČE VŽDY PSÁT OBYČENOU TUŽKOU