Fyzika 7

FYZIKA

Úkoly po dobu mimořádného volna:

Doporučuji úkoly zpracovávat průběžně, vždy k danému termínu. Když se vše nahromadí, nedá se to pak stihnout za jedno odpoledne. Po návratu do školy budu úkoly kontrolovat a vypracování bude ohodnoceno.


do 19.6.: Archimédův zákon pro plyny

Je před námi poslední týden učení. Vrátíme se k Archimédově zákonu, který neplatí jen pro kapaliny, ale také pro plyny. Zjednodušeně můžeme říci, že i na každé těleso v plynu (tedy např. ve vzduchu) působí vztlaková síla směrem nahoru, která těleso nadlehčuje.

 • Zapiš si do ŠS:
 • Nadpis Archimédův zákon pro plyny
 • Zápis - z uč. str. 90 Shrnutí
 • Můžeš si přečíst text a prohlédnout obrázky v uč. na str. 88 až 90
 • Do ŠS pod zápis napiš odpovědi na následující otázky:
 • 1) Jaké 2 síly působí na horkovzdušný balón?
 • 2) Proč horkovzdušný balón stoupá vzhůru, když hořákem ohříváme vzduch v balónu?
 • 3) Jaké 2 síly působí na balónek naplněný heliem?
 • 4) Proč balónek naplněný heliem stoupá vzhůru?
 • 5) Jaké 2 síly působí na balónek nafouknutý pusou (tedy vzduchem)?
 • 6) Proč balónek nafouknutý pusou padá k zemi?
 • Vyfocené úkoly v ŠS mi pošli do pátku 19.6. mailem na petra.brozkova@skola-rosice.net.
 • V odpovědi na tvůj mail ti napíšu hodnocení (známku z fyziky) na vysvědčení.
 • Děkuji všem, kteří celé více než 3 měsíce průběžně pracovali a plnili zadané úkoly. V září se k učivu z domácí výuky vrátíme ve škole - dovysvětlíme, zopakujeme a dokončíme část učiva, které jsme nestihli (přetlak, podtlak a vztlak).
 • Užijte si krásné prázdniny.                                                             p. uč. Brožková

-------------------------------------------------------------------------------------

do 12.6.: Atmosférický tlak a jeho  měření

 • Pusť si toto video (10:23): https://www.youtube.com/watch?v=2lWsbH40aCg
 • Na začátku videa je opakování (co je to tlak, co je to hydrostatický tlak = tlak ve vodě, co je to atmosféra - učili jste se minulý týden), pak je tam popsán Torrricelliho pokus, který vedl k pochopení toho, že kolem nás je tlak způsobený atmosférou, tzv. atmosférický tlak, který způsobuje hodně dějů, které kolem sebe můžeme pozorovat; ve videu je i pokus s hliníkovou plechovkou - vybouchne? nebo co se s ní stane?
 • Zapiš si zápis do ŠS:
 • Nadpis: Atmosférický tlak a jeho měření
 • Text - z uč. str. 84 - Shrnutí
 • Dopiš si k zápisu: Základní jednotkou atmosférického tlaku je pascal (Pa), dále se používají kilopascal (kPa) a hektopascal (hPa). Platí 1 kPa = 1 000 Pa    1 hPa = 100 Pa
 • Vyřeš úlohy z PS str. 40/1., 2.
 • PS str. 41/4., 5., 6.
 • PS str. 42/7., 8.
 • Tento týden nic neposílej.
 • V pátek 12.6. se sejdeme na Teamsech od 9:00 do 10:00. Stručně si atmosférický tlak ještě vysvětlíme a zkontrolujeme si úlohy z PS. Měj připravený PS a úlohy vyřešení nebo aspoň přečtené, ať víš, o čem budeme mluvit.

---------------------------------------------------------------------------------------

do 5.6.: Mechanické vlastnosti plynů a atmosféra Země

 • Připomeň si vlastnosti plynů - uč. str. 80-81
 • Zapiš si do ŠS:
 • nadpis: Vlastnosti plynů
 • zapiš si shrnutí ze str. 81 - modrý obdélník
 • Dobrovolně: uč. str. 81 - otázky a úkoly 1., 2. (Pozor při práci s horkou vodou!)
 • Přečti si o atmosféře Země - uč. str. 84-86
 • Zapiš si do ŠS:
 • nadpis: Atmosféra Země
 • zapis si shrnutí ze str. 86 - modrý obdélník 
 • nakresli si obrázek ze str. 85 nahoře - graf
 • vypracuj úlohy z PS str. 43/1.,2.,3.,4.   str. 44/6.
 • Vše, co sis do ŠS napsal/a, mi pošli mailem do 5.6. ke kontrole. Děkuji.

--------------------------------------------------------------------------------------

do 29.5.: Pascalův zákon a hydraulická zařízení (práce je zadána na 2 týdny)

  • Přečti si v uč. článek str. 77 a 78 Pascalův zákon
  • Prohlédni si tato videa: 
  • https://www.youtube.com/watch?v=EjfNKXDJ_P8 (12 minut)
  • https://www.youtube.com/watch?v=P5kCbnOJToA (9 minut)
  • Zapiš si do ŠS jako zápis Shrnutí ze str. 78, nadpis Pascalův zákon a hydraulická zařízení
  • Vyřeš do ŠS úlohy z uč. str. 78/1., 2. (3. dobrovolně)
  • Vyrob si Pascalova ježka (dobrovolně): https://sites.google.com/site/fyzika007/mechanika/pascaluav-zakon?mobile=true
  • Vyřeš úlohy v PS str. 31/1.
  • PS str. 31/2., 3. - tlak spočítáme jako síla děleno plocha (síla musí být v N, plocha musí být v m2 - musíš převést z cm2 na m2)
  • PS str. 32/1., 2. - pokus se, řekneme si společně
  • PS str. 32/3.
  • PS str. 33/4. nápověda: Kolikrát je menší síla, tolikrát musí být menší plocha.
  • PS str. 33/5.
  • PS str. 33/6. dobrovolně
  • PS str. 33/7. 
  • Pokud některé úlohy nezvládnete, nevadí. Budeme si postupy a výsledky říkat při online setkání v pátek 29.5. od 9:00 do 9:45. Mějte připravený pracovní sešit, psací potřeby a kalkulačku.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

do 15.5.: Chování těles v kapalině - plavání, vznášení se a potápění těles

Minulý týden jste dělali pokusy a zjišťovali, jak se tělesa chovají ve vodě. Většina z vás práci poslala a práce byly velmi dobře zpracované. Přišli jste na to, že chování těles ve vodě závisí na tom, jakou mají tělesa hustotu. (A že nezáleží na hmotnosti tělesa, jak by se na první pohled mohlo zdát. Že lehké těleso může jít ke dnu a naopak těžké těleso může plavat na hladině.)

Tento týden tuto problematiku uzavřeme trochou teorie a budeme se věnovat také počítání.

 • Přečti si článek v uč. str. 75 až 76 Plavání těles + zajímavosti v modrých pruzích na okraji.
 • Zapiš si do ŠS zápis - uč. str. 76 - Shrnutí
 • Řeš úkoly z PS:
 • 36/2. jen přemýšlej, jak se tělesa budou ve vodě chovat
 • 36/3. pouze dva lístečky jsou správně
 • 37/4. hledej slova: gravitace, ró, gram, volt, hustota, Země, korek, vztlak, metr, pascal, plování 
 • 38/1. zkus vypočítat, budeme počítat společně na Teamsech
 • 38/2. zkus najít odpověď na otázku
 • 39/4. zkus vypočítat vztlakovou sílu, budeme počítat společně, hustoty kapalin: rtuť 13 500 kg/m3, olej řepkový 920 kg/m3, voda 1 000 kg/m3, topný olej 930 kg/m3
 • 39/5., 6. promysli
 • 39/7. promysli
 • Úkoly z PS budeme řešit (nebo kontrolovat) společně v pátek 15.5. od 9:00 do 10:00. Předem se na ně ale podívejte, ať víte, co vás čeká. Na onliny mějte připravený pracovní sešit, psací potřeby a kalkulačku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

do 7.5.: Chování těles v kapalině (1 vyučovací hodina)

Děkuji všem, kteří jste poslali úkol o Archimedově zákoně (14 vás poslalo, 6 neposlalo). Úkol byl poměrně náročný, ale zvládli jste ho velmi dobře. Hodnotila jsem 12 prací jedničkou a 2 práce dvojkou. Kdo ještě nestihl poslat, pošlete tento týden. Pokud máte někdo s úkolem potíže, kontaktujte mě mailem a můžeme si to vysvětlit online.

 • Jak se chovají tělesa v kapalině? Tento týden si vyzkoušíte praktické cvičení. Budete k němu potřebovat větší nádobu na vodu (např. větší mísu, lavórek) nebo je možné pracovat ve dřezu nebo v umyvadle.
 • Dále budete potřebovat různé předměty z různých látek - doporučuji něco dřevěného (větší i menší), kovového, plastového, igelit, atd. Určitě vyzkoušíte něco zajímavého.
 • Zadání pokusů máte v příloze dole - Pokusy - Chování těles v kapalině.
 • Přeju vám zajímavé bádání. 
 • Výsledky pošlete mailem do 8.5. (je psáno na konci PL). Děkuji a ať se daří.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

do 30.4.:

Tento týden vychází v pátek 1.5. státní svátek, měli byste tedy mít pouze 1 hodinu fyziky. Někteří z vás mi napsali, že by potřebovali čas na dokončení některých úkolů z dvou předchozích týdnů. 

Na tento týden vám tedy nebudu zadávat žádné nové úkoly. Využijte čas na dokončení úkolů ze 17.4. a z 24.4. - viz zadání níže.

Kdo máte všechno splněno (a je vás dost), s ušetřeným časem naložte podle potřeby.

Většina z vás pracuje velmi pilně, úkoly stíhá posílat v zadaném termínu (pokud máte pár dní zpoždění, víte, že to nevadí, jen mi dejte vědět) a má je většinou správně vyřešené.

Pokud byste potřebovali s fyzikou pomoci, neváhejte mi napsat mailem a domluvíme se spolu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

do 24.4.: Archimédův zákon - ještě pořád :-), protože je velmi důležitý (setkáváme se s ním v běžném životě), ale také je těžký na pochopení

 • První úkol - z 3.4. jste poslali všichni (až na jednoho, ale ten ví), děkuji.
 • Někteří z vás mi ještě neposlali úkol z minulého týdne - 17.4., tak to dožeňte.
 • Chválím ty, kteří pilně pracují.
 • O Archimedově zákonu se dokonce zpívají písničky - pusť si tuto písničku, nenech se odradit černobílým provedením - možná si díky této písničce Archimédův zákon zapamatuješ: https://www.youtube.com/watch?v=UodGr6RtjNY
 • Přečti si list Archimédův zákon I.pdf DOLE v příloze. Jen čti a říkej si řešení. U každé úlohy je řešení uvedeno.
 • Vyřeš list Příklady (1).pdf - buď si ho vytiskni, vlep do sešitu a vyřeš. Nebo si jen do ŠS piš čísla úkolů a piš řešení. Řešení vyfoť a pošli mi do 24.4. 

--------------------------------------------------------------------------------------

do 17.4.: Archimédův zákon

 • přečti si text v uč. str. 73 - 74 o Archimédově zákonu, prohlédni si obrázky, vyzkoušej si pokusy ze str. 74 - s kouskem dřeva (např. vařečka), s kouskem kovu (např. lžíce), nejlépe v kuchyňském dřezu
 • zapiš si do ŠS nadpis Archimédův zákon
 • zapiš si Shrnutí ze str. 74 (modré DOLE)
 • pod zápis si napiš 3 informace, které ses z textu (str. 73 - 74, lze i z modrých okrajů) dozvěděl/a a nejsou v zápisu
 • do ŠS vlastními slovy napiš, jak rozumíš Archimédově zákonu, pomoci ti mohou následující videa - podívej se na ně

OPAKOVÁNÍ z minulého týdne - https://www.youtube.com/watch?v=qPSd5d0zscs

BADATELNA - https://www.youtube.com/watch?v=p-M8Hw_nwug


RANDE S FYZIKOU - https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150012-tlak-v-tekutinach-a-archimeduv-zakon

 • vytvořenou stránku ze ŠS (zápis, 3 informace a popis Archimédova zákona vlastními slovy) vyfoť a pošli do 17.4. mailem na petra.brozkova@skola-rosice.net. Děkuji.


do 10.4.: Vztlaková síla

 • dodělej úlohy z minula, pokud jsi je ještě nestihl/a
 • pusť si následující výukové video (20 minut) o vztlakové síle (a Archimedově zákonu); pokud se ti bude zdát složité, nezoufej, ještě se k tomu příští týden znovu vrátíme

        https://www.youtube.com/watch?v=qPSd5d0zscs

 • do ŠS si napiš nadpis Vztlaková síla a pod to si napiš tento zápis:

Vztlaková síla, která působí na těleso, má působiště v jeho těžišti a směr nahoru. Tato síla těleso nadlehčuje. Vztlaková síla se značí Fvz (F velké, vz malé). Souvisí s hustotou prostředí.

Nakresli si libovolné těleso a nakresli k němu vztlakovou sílu.

 • Napiš stručně do ŠS, co ses z těchto tří videí dozvěděl/a.

---------------------------------------------------------------------------------------

do 3.4.: Spojené nádoby

 • přečti si v uč. str. 71-72 informace o spojených nádobách
 • zapiš si do ŠS nadpis Spojené nádoby a zápis - Shrnutí ze str. 72
 • nakresli si libovolné 2 obrázky ze str. 72, připiš k nim popis (je psán u obrázku) a připiš vlastními slovy, jak se u daného předmětu využívá princip spojených nádob (můžou ti pomoci rodiče - asi budou vědět spíše tatínkové)
 • prohlédni si na internetu aspoň 5 videí o spojených nádobách a na to nejlepší video mi pošli do pátku 3.4. odkaz na mail: petra.brozkova@skola-rosice.net Budu se na ně těšit!

do 27.3.: vyřeš úlohy z PS s.34 a 35, místo Tabulek využij internet (práce na 2 vyučovací hodiny)

do 20.3.: pusť si následující video, pak si do ŠS zapiš ve větách 5 informací, které ses z videa dozvěděl/a.

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-clovek-dosahl-nejhlubsiho-mista-v-oceanu-23-leden-152512

do 17.3.: přečti si v učebnici kapitolu Hydrostatický tlak (str. 69-70), napiš si do ŠS zápis - nadpis Hydrostatický tlak + Shrnutí ze s.71. Z přečteného textu si vypiš ve větách 3 informace, které tě zaujaly (např. i z modrých okrajů)

do 13.3.: přečti si v učebnici kapitolu Kapilární jevy (str. 66 - 68), napiš si do školního sešitu nadpis Kapilární jevy a přepiš si následující otázky:

 1. Co je to kapilára?
 2. Co se označuje pojmem kapilára v lékařství?
 3. Která kapalina smáčí stěny skleněné nádoby?
 4. Která kapalina nesmáčí stěny skleněné nádoby?
 5. Co je to vzlínání vody?
 6. Proč se po setí válcuje pole?
 7. Proč se po sklizni pole oře?
  a napiš k nim odpovědi (podle textu v uč.).
 

BŘEZEN

ÚNOR

- v úterý 18.2. test - Tlak a tlaková síla

LEDEN

- test: Síla, skládání sil, těžiště (termín 10.1., případně další týden)

PROSINEC

ve čtvrtek 5.12. nebude ČJ, bude F

na 10.12. DÚ - do ŠS nakreslit obrázky z uč. s. 45 nahoře, včetně popisu

LISTOPAD

5.11. vybírám ke kontrole ŠS a PS

8.11. test - Dráha rovnoměrého pohybu - co je to dráha, jak se značí, základní jednotka, další jednotky, vzorec pro výpočet dráhy, slovní úlohy na výpočet dráhy (příprava - ŠS a PL z 5.11.)

na 12.11. DÚ - do SŠ z uč. str. 32/1., 3. pouze výpočty a odpovědi, nemusí se opisovat zadání

na 19.11. - DÚ - PS s.11 celá - bude hodnoceno známkou

22.11 test - Dráha, rychlost, čas

ve čtvrtek 28.11. místo AJ bude Fyzika

na 28.11. DÚ - PS s. 12/1., 3.

ŘÍJEN

na 1.10. DÚ dopočítat příklad ve ŠS - rychlost běhu, výsledek uvést v km/h

4.10. test - Klid a pohyb těles, průměrná rychlost (výpočet)

na 22.10. DÚ PS str. 10/2.

ZÁŘÍ

6.9. zadána témata ke zpracování - každý si vybral jedno téma - opakování učiva 6. ročníku - viz nalepený lístek ve ŠS - napsané téma (každý žák si měl zapsat téma a návodné pojmy) + 4 kritéria hodnocení

na 10.9. přinést materiály na zpracování tématu v HODINĚ fyziky, kdo nestihne, dokončí do pátku 13.9. DOMA

 

13.9. přinést zpracovaná témata, prezentovat před třídou, bude hodnoceno dle kritérií

na 20.9. dopsat zápis do ŠS podle uč. str. 10 Shrnutí a DÚ z PS str. 5/vše

na 27.9. DÚ z PS str.2/vše, str. 3/2.; mít dopsaný zápis z předchozí hodiny