Fyzika 6

FYZIKA

Školní rok 2020/2021

14. - 23.10.2020 - distanční výuka:

- online: středa 14.10. od 9:40 - 10:20, měj připravenou zelenou učebnici

samostudium na dobu distanční výuky:

- dodívej se na video o Newtonovi: https://www.youtube.com/watch?v=EoVSPD8vg_o

- do ŠS si podle videa vypiš 5 informací o I. Newtonovi (kdy žil, kde žil, co vymyslet, čím se zabýval atd.)

- napiš si do ŠS zápis o Newtonovi a jednotkách síly (je DOLE v příloze)

- přečti si o Měření síly - uč. s. 24 -27

- zapiš si zápis do ŠS: (nadpis) Měření síly, zápis je uč. s. 27 ve žlutém obdélníku

- pod zápis si nakresli obrázky z uč. s. 26 Základní části pružinového siloměru a s. 27 obrázek Síla jeden newton; obrázky včetně názvu obrázku

- napiš si do ŠS zápis o Hmotnosti, tíze a stavu beztíže (je DOLE v příloze)

- podívej se na videa (každé má asi 12 minut):

Gravitace a lety do vesmíru: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150005-gravitace-a-lety-do-vesmiru

Tíha a beztížný stav: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150006-tiha-a-beztizny-stav

14. - 23.10.2020 - Tomáš a Katrina - distanční výuka:

Na Teamsy se nepřipojujte ke třídě. Budete mít individuální hodinu s asistentkou T. Kohoutovou a N. Kyselovou.

- Gravitační síla - červená uč. s. 36 - 41 (postupujte tempem, jak bude potřeba), na konci kapitoly je Cvičení (slouží k procvičení učiva) a Co jsme se naučili (= zápis); PS s. 19 - 20

5. - 9.10.2020

Do školy noste: zelenou učebnici, ŠS, PS

Učíme se:

Vzájemné působení sil - gravitační, magnetická, elektrická (PS str. 9 - 10)

Gravitační síla - uč. s. 20 - 23, PS s.11 - 12

29.9. - 2.10.2020

Do školy noste: zelenou učebnici, ŠS, PS

Opakujeme: Vlastnosti látek (PS str.4 - 5)

Učíme se: Jak na sebe tělesa vzájemně působí, co je síla, gravitační, elektrická a magnetická síla (uč. str. 16 - 19, PS str. 9 - 10)

21. - 25.9.2020

Vlastnosti látek pevných, kapalných a plynných - DÚ - připravit si pokus nebo odkaz na zajímavé video ukazující vlastnosti látek (některé pokusy na vlastnosti látek jsme videli v hodině ve Čt 17.9.)

Vnitřní stavba látek pevných, kapalných a plynných - budeme používat zelenou učebnici (bude rozdána ve středu 23.9.)

14. - 18.9.2020

Tělesa z různých látek, vlastnosti různých látek, skupenství látek - PS s.2-5 + zápis dle ŠS

7. - 11.9.2020

Úvod do fyziky - co je to fyzika, obory fyziky - uč. s.5-6 + zápis dle ŠS

Těleso a látka - co je těleso, co je látka, konkrétní příklady těles a látek - uč. s.7-10 + zápis dle ŠS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------