Fyzika 6

FYZIKA

Školní rok 2020/2021

18. - 22.1.2021 - distanční výuka

Ve středu: samostudium

- přečti si v uč. O magnetickém poli - s. 52-53, napiš si jako zápis informace ze žlutého rámečku s. 53 a nakresli si obrázek 1.58

- přečti si v uč. Jak si vyrobit magnet - s. 55, napiš si jako zápis informace ze žlutého rámečku s. 55

Ve čtvrtek: online hodina - přečtené a zapsané si vysvětlíme, připrav si ŠS a PS

 

11. - 15.1.2021 - distanční výuka

Ve středu: TEST - Elektrické vlastnosti látek - online test na cca 10 minut, lze psát v čase od 9:00 do 10:00, odkaz bude na chatu třídy; příprava ze ŠS, učivo je také v uč. s. 41 - 48

SAMOSTUDIUM: Magnetické vlastnosti látek - napiš si zápis dle Zápisu DOLE v přílohách - už je vloženo

Ve čtvrtek: online hodina - dotazy k zápisu Magnetické vlastnosti látek

- samostatná práce k tématu Magnetické vlastnosti látek, zadání práce: odpověz na otázky ze zelené učebnice s. 51/ otázky 1. - 5., stačí psát odpovědi. Práci mi pošli přes Teamsy nebo mailem do pátku 15.1.

Po poslání této práce ti ji zkontroluji, ohodnotím, napíšu body a známku z Testu Elektrické vlastnosti látek a napíšu ti, jakou známku dostaneš z F na vysvědčení. 

 

4. - 8.1.2021 - distanční výuka

Ve středu 6.1. samostudium:

1. Opakování STAVBY ATOMU - Pusť si toto videohttps://www.youtube.com/watch?v=wj0XRlB0ZhI

a poslechni si ho do 5. minuty, úlohy z videa nedělej - to je opakování toho, co už jste dělali v týdnu od 7. do 11. prosince.

Pak do ŠS zodpověz z uč. s.46 všechny otázky a úlohy a ze s.47/2. Pošli mi ke kontrole mailem nebo přes Teamsy do středy 6.1. Práci budu známkovat.

2. Prohlédni si na youtube, co je to PLAZMATICKÁ KOULE, zjisti informace, proč to takto funguje.

Ve čtvrtek 7.1. online hodina: připrav si ŠS a psací potřeby

------------------------------------------------------

7. - 11.12.2020 - distanční výuka

Vzhledem k nemoci učitele se tento týden nebude konat online výuka.

Budou pouze zadány úkoly k samostudiu:

Středa:

v uč. si přečti krátký text o elektrickém poli - uč. s.44.

Do ŠS si napiš nadpis Elektrické pole, opiš si 2 věty ze žlutého obdélníku a pod to si napiš odpovědi na otázky z uč. 44/1., 2.

Čtvrtek: 

v uč. si přečti o tom, jak vypadá atom - uč. s.45-46 Model atomu.

Do ŠS si napiš nadpis Model atomu,

nakresli si barevně Model atomu helia - uč. s. 45 dole včetně popisu

a opiš si text ze žlutého obdélníku ze str. 46.

 

23. - 27.11.2020 - distanční výuka

Středa: samostudium

Napiš si do ŠS zápis:

(nadpis) Částicová stavba pevných látek, kapalin a plynů

Pevné krystalické látky vznikají ztuhnutím kapalin nebo páry, tvoří krystaly a mají pravidelné uspořádání. 

Pevné amorfní látky, např. vosk, asfalt nebo sklo mají pravidelné uspořádání v malých oblastech, ale jako celek jsou neuspořádané.

Dále si napiš o pevných látkách - z uč. s. 36 dole žluté a nakresli si obrázek 1.37 Modely uspořádání částic a) pevné krystalické látky

O kapalinách - z uč. s. 37 nahoře žluté + obrázek s. 36/1.37 b) kapaliny

O plynech - v uč. s. 37 nahoře žluté 2. odstavec + obrázek  s. 36/1.37 c) plyny


Čtvrtek: online

- řekneme si, co jste se dozvěděli o uspořádání látek

- vysvětlíme si, co jsou to atomy a molekuly

 

18. - 20.11.2020 - distanční výuka

Středa: text o Brownově pohybu - šotek si zařádil a přeházel slova v textu. Tvým úkolem je dát věty do pořádku. Text je DOLE v přílohách.

Pokud máš možnost, text si vytiskni a vlep do ŠS. Do volného řádku pod větu napiš větu správně.

Pokud nemáš možnost tisku, napiš si do ŠS pouze správné věty.

Čtvrtek: online hodina od 11:20 do 12:00 - kontrola správných vět a TEST přes Teamsy Gravitační síla (příprava z uč. s. 20 - 27, PS s 11 - 14) od 11:50 do 12:10.


9. - 13.11.2020 - distanční výuka

ZMĚNA online hodiny - místo středy bude ve čtvrtek od 11:20 do 12:00 (z důvodu rozdělení online hodin M na 2 skupiny)

Čtvrtek: 

do online hodiny se pokus vyřešit:

PS s. 13-14 (opakování gravitační síly)

PS s.15/4., 16/5a), b) (difúze a Brownův pohyb)

při online hodině si budeme kontrolovat a případně vysvětlovat


2. - 6.11.2020 - distanční výuka:

Téma: Částicové složení látek

Středa 4.11. online výuka: vysvětlíme si pojmy difúze a Brownův pohyb pomocí vybraných videí

Čtvrtek 5.11. samostudium - napiš si zápis - DOLE v příloze, můžeš si znovu pustit videa:

Úvodní video:

https://www.youtube.com/watch?v=MF9CiLbhsw8

Co je to difúze:

https://www.youtube.com/watch?v=M5BhBNusVu0

Difúze badatelsky – čím se liší kapaliny v nádobách?

https://www.youtube.com/watch?v=IczFfq4mS20

Brownův pohyb:

https://www.youtube.com/watch?v=eWKlav9Cd9k

Čtvrtek 5.11. od 11:00 do 11:20 TEST přes Teamsy - Tělesa, látky, vlastnosti a skupenství látek

14. - 23.10.2020 - distanční výuka:

- online: středa 14.10. od 9:40 - 10:20, měj připravenou zelenou učebnici

samostudium na dobu distanční výuky:

- dodívej se na video o Newtonovi: https://www.youtube.com/watch?v=EoVSPD8vg_o

- do ŠS si podle videa vypiš 5 informací o I. Newtonovi (kdy žil, kde žil, co vymyslet, čím se zabýval atd.)

- napiš si do ŠS zápis o Newtonovi a jednotkách síly (je DOLE v příloze)

- přečti si o Měření síly - uč. s. 24 -27

- zapiš si zápis do ŠS: (nadpis) Měření síly, zápis je uč. s. 27 ve žlutém obdélníku

- pod zápis si nakresli obrázky z uč. s. 26 Základní části pružinového siloměru a s. 27 obrázek Síla jeden newton; obrázky včetně názvu obrázku

- napiš si do ŠS zápis o Hmotnosti, tíze a stavu beztíže (je DOLE v příloze)

- podívej se na videa (každé má asi 12 minut):

Gravitace a lety do vesmíru: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150005-gravitace-a-lety-do-vesmiru

Tíha a beztížný stav: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150006-tiha-a-beztizny-stav

14. - 23.10.2020 - Tomáš a Katrina - distanční výuka:

Na Teamsy se nepřipojujte ke třídě. Budete mít individuální hodinu s asistentkou T. Kohoutovou a N. Kyselovou.

- Gravitační síla - červená uč. s. 36 - 41 (postupujte tempem, jak bude potřeba), na konci kapitoly je Cvičení (slouží k procvičení učiva) a Co jsme se naučili (= zápis); PS s. 19 - 20

5. - 9.10.2020

Do školy noste: zelenou učebnici, ŠS, PS

Učíme se:

Vzájemné působení sil - gravitační, magnetická, elektrická (PS str. 9 - 10)

Gravitační síla - uč. s. 20 - 23, PS s.11 - 12

29.9. - 2.10.2020

Do školy noste: zelenou učebnici, ŠS, PS

Opakujeme: Vlastnosti látek (PS str.4 - 5)

Učíme se: Jak na sebe tělesa vzájemně působí, co je síla, gravitační, elektrická a magnetická síla (uč. str. 16 - 19, PS str. 9 - 10)

21. - 25.9.2020

Vlastnosti látek pevných, kapalných a plynných - DÚ - připravit si pokus nebo odkaz na zajímavé video ukazující vlastnosti látek (některé pokusy na vlastnosti látek jsme videli v hodině ve Čt 17.9.)

Vnitřní stavba látek pevných, kapalných a plynných - budeme používat zelenou učebnici (bude rozdána ve středu 23.9.)

14. - 18.9.2020

Tělesa z různých látek, vlastnosti různých látek, skupenství látek - PS s.2-5 + zápis dle ŠS

7. - 11.9.2020

Úvod do fyziky - co je to fyzika, obory fyziky - uč. s.5-6 + zápis dle ŠS

Těleso a látka - co je těleso, co je látka, konkrétní příklady těles a látek - uč. s.7-10 + zápis dle ŠS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------