Aktuality z oblasti EVVO ve škole

Přehled sběrových soutěží 2015/2016

Soutěž ve sběru vysloužilého elektroodpadu a baterií 2015/2016

Sběr šípku 2015

Výsledky soutěže ve sběru léčivých bylin

V měsících květen a červen proběhla na naší škole soutěž ve sběru léčivých bylin. Celkem se jí zúčastnilo 36 žáků a děti ze školní družiny, kteří nasbírali více než 1O kg léčivých bylinek (sedmikráska, hluchavka, kopřiva, bez černý).

 

Pro lepší počítání celkových výsledků byli rozpočítány body za jednotlivá množství různých druhů bylinek: sedmikráska květ 130 bodů/kg; bez černý květ 95 bodů/kg; kopřiva 35 bodů/kg; hluchavka květ 500 bodů/kg. Celkové pořadí určoval součet bodů.

 

Pořadí žáků:

1. místo – Natálie Laubová, 7. třída

Výsledky soutěže ve sběru hliníku

V květnu proběhla na naší škole soutěž ve sběru hliníku. Celkem se soutěže zúčastnilo 33 žáků a celé třídní kolektivy, kteří nasbírali více než 61 kg hliníku.

Výsledky soutěže ve sběru pomerančové kůry

V měsících prosinec až březen proběhla ve škole soutěž ve sběru pomerančové kůry. Celkem se soutěže zúčastnilo 49 žáků a někteří učitelé, kteří nasbírali 71,7 kg kůry.


Pořadí žáků:

1. místo – Drahošová Sára, 2. třída (5,55 kg)

2. místo – Michaela Plachá, 4. třída (4,65 kg)

3. místo – Iveta Kárníková, 5. třída (3,95 kg)


Pořadí tříd:

Výsledky soutěže ve sběru vysloužilého elektroodpadu a baterií

V průběhu prvního pololetí a části druhého pololetí školního roku 2014/15 probíhala na naší škole v rámci programu RECYKLOHRANÍ soutěž ve sběru baterií a vysloužilých elektrospotřebičů. Soutěže se zúčastnilo celkem 33 žáků, kteří odevzdali 215 kusů elektrospotřebičů a 9 614 kusů baterií! Do soutěže se zapojily všechny třídy včetně našich učitelů.

 

Za účelem snazšího vyhodnocení byly vytvořeny tři bodové kategorie odevzdaného odpadu:

1. baterie (1 bod/ kus), 2. malé elektrospotřebiče (3 body/ kus), 3. střední elektrospotřebiče (5 bodů/ kus).


Pořadí žáků:

Jarní sběr papíru - výsledky

Vyhlášení výsledků soutěže ve sběru papíru

Od 11. do 13. května 2015 proběhla na naší škole soutěž ve sběru papíru. Celkem se jí zúčastnilo 42 žáků, kteří odevzdali 2 060 kg papíru.

Pořadí žáků:

1. místo: Jiří Hančár ze 4. třídy (360 kg)

2. místo: Iveta Kárníková z 5. třídy (183 kg)

3. místo: Karolína Jiroutová z 9. třídy (169,1 kg)

Pořadí tříd:

1. místo získala 4. třída (813,3 kg,  v přepočtu na jednoho žáka je to 58,1 kg)

Všem zúčastněným jménem celé školy děkuji!

Milan Línek

Jarní sběr papíru

Od 11. do 13. května 2015 proběhla na naší škole soutěž ve sběru papíru.Celkem se jí zúčastnilo 42 žáků, kteří odevzdali celkem 2060 kg papíru.Vyhodnocení soutěže proběhne před letními prázdninami.Všem zúčastněným děkuji.


                                                                                                                                        Milan Línek

Výsledky sběru pomerančové kůry

V měsících prosinec až březen proběhla ve škole soutěž ve sběru pomerančové kůry. Celkem se soutěže zúčastnilo 55 žáků a někteří učitelé, kteří nasbírali dohromady 78,335 kg kůry.

Vítěž nasbíral více než 5 kg sušené pomerančové kůry. Ceny pro nejlepší sběrače budou předány na konci školního roku společně s vyhlášením dalších soutěží.


Získané finanční prostředky budou použity na nákup odměn pro žáky.

Všem zúčastněným jménem celé školy děkuji za odvedenou práci!

Kateřina Drábková

 

Stránky

Subscribe to RSS - Aktuality z oblasti EVVO ve škole