Duben - měsíc bezpečnosti

To, že na nás v dnešní době číhá nebezpečí na každém kroku, víme bezpečně.

Páťáci se při domácím výtvarném snažení pokusili svými kolážemi naznačit, kdo nám při ochraně našeho zdraví i našeho bezpečí pomůže a na koho se můžeme v případě ohrožení obrátit. Nezapomněli na žádnou složku integrovaného záchranného systému.

Zaměřili se ale především na ochranu cyklistů, protože sami v rámci hodin domácího sportování vyrazili do přírody na kolech. Dokonce zvládli úspěšně udělat test první pomoci on-line a zopakovat si desatero bezpečné jízdy na kolech.

Obrázky dokazují jejich kreativitu, nápaditost a pečlivý přístup k plnění zadaných výtvarných úkolů.


Ať je pro nás nejenom duben, ale každý měsíc a den bezpečný!

Přejí všem páťáci a M. Chmelařová

Rubrika: