Doporučení ředitelky školy

Z rozhodnutí vlády se doporučení k 10.9.2020 mění v závazný pokyn.

Vzhledem k aktuální situaci ve škole (vysoká absence žáků s rýmou, kašlem, teplotou) vyhlašuji s platností od 9.9.2020 doporučení nosit roušky pro všechny osoby v budově školy ve společných prostorách, tj. chodby, wc, školní jídelna, šatna,...Nošení roušky ve třídě je na individuálním rozhodnutí každého. Při jídle v ŠJ strávníci roušku sundají z obličeje, ale ponechají si ji na sobě (na krku apod., nepokládají ji na stoly či jinam).

Ve škole si velmi vážíme zodpovědných rodičů, kteří svým přístupem podporují snahu udržet školu co nejdéle otevřenou pro běžnou výuku, v rámci svých možností svým přístupem chrání své děti i okolí od možné nákazy a nepodceňují možná rizika. Děkujeme.

Rubrika: