Distanční výuka a technické vybavení

V rámci zahájení výuky distančně se objevily technické obtíže některých žáků.

1.Nemají web kameru - domnívám se, že náklady na pořízení nejsou vysoké, již jaro ukázalo, že je to nutnost. Žáci jsou omezeni v možnostech aktivit, učitel nevidí, jak dítě pracuje.

2. Téměř každý starší žák má chytrý mobil. Hraje na něm hry, užívá sociální sítě, často řeší zbytečnosti. Nám je pak sděleno, že nemá dost místa v mobilu na aplikaci pro výuku. Opravdu?

3. Epidemiologická situace je stále vážná, čas distanční výuky je nejistý. Technické zázemí pro kvalitní výuku z domu se stane nezbytností. Škola se snaží v rámci možnstí toto zohlednit. A co vy?

Poskytněme dětem co nejlepší podmínky pro vzdělávání v této nelehké době. Určitě se nám to jednou vrátí.

Rubrika: