Dějepis 9

 

Výuka v době mimořádného volna


Dějepis

Zápisy zapsat do školního sešitu. Úkoly v pracovním sešitě budu kontrolovat po návratu do školy a hodnotit. Žáci s PO2 a PO3 nemusí vypracovávat cvičení 4 a 5. Za jednu vyučovací hodinu ve škole probereme cca 1 kapitolu v učebnici = tomu odpovídá zadání a zápisy.

 

Zadání 22.6. - 26.6.2020

Opakování učiva 9. třídy :)

 

Zadání 15.6. - 19.6.2020

Do 19.6.2020 žáci nastudují kapitoly: Obnova demokracie a rozpad Československa, Česká republika v 90. letech 20. století a na počátku nového tisíciletí. Najdete v učebnici na stranách 138-139, 140-141.

V úterý budeme mít poslední online hodinu z dějepisu. Komu chybí práce z předešlých týdnů, tak ji do úterý dokončí! 

Domácí úkol - poslat emailem do 19.6. 2020! Kdo bude na online hodině nemusí zasílat, jelikož tuto látku budeme probírat :)

1) Kdo byl zvolen prezidentem po odstoupení Gustáva Husáka?

2) Co bylo podstatou zákonů o rehabilitacích a restitucích?

3) Ve kterém roce byla přijata Ústava České republiky?

 

 

Zadání 8.6. - 12.6.2020

Do 12.6.2020 žáci nastudují kapitoly: Československá kultura a věda v 60. letech a v období normalizace 1,2. Najdete v učebnici na stranách 128-129, 130-131.

Domácí úkol - poslat emailem do 12.6. 2020! Kdo bude na online hodině nemusí zasílat, jelikož tuto látku budeme probírat :)

1) Jakou tematikou se zabývala některá literární díla 60. let?

2) Jaký byl rozdíl mezi uměleckou tvorbou šedesátých let a v období normalizace?

3) Který československý spisovatel získal Nobelovu cenu za literaturu?

4) Ve kterém roce se stali naši fotbalisté mistry Evropy?


Zadání 1.6. - 5.6.2020

Do 5.6.2020 žáci nastudují kapitoly: 70. a 80. léta - období normalizace 1,2. Najdete v učebnici na stranách 124-125, 126-127.

Domácí úkol - poslat emailem do 5.6. 2020! Kdo bude na online hodině nemusí zasílat, jelikož tuto látku budeme probírat :)

1) Ve kterém roce byla podepsána smlouva o dočasném pobytu sovětských vojsk na našem území?

2) Jak se jmenoval student, který se v lednu 1969 upálil?

3) Jakými prostředky se snažil režim uklidnit situaci v zemi?

4) Vyjmenujte některé opoziční organizace a jejich představitele?

 

Zadání 25.5. - 29.5.2020

 Do 29.5.2020 žáci nastudují kapitoly: Československo v 60. letech 20. století 1,2. Najdete v učebnici na stranách 120-121, 122-123.

Domácí úkol - poslat emailem do 29.5. 2020! Kdo bude na online hodině nemusí zasílat, jelikož tuto látku budeme probírat :)

1) Jak byste vysvětlili pojem socialismus s lidskou tváří?

2) Jak reagovali lidé na okupaci v roce 1968?

3) Jak reagoval svět na okupaci v roce 1968?

4) Které státy se zúčastnily tzv. bratrské pomoci?


Zadání 18.5. - 22.5.2020

Do 22.5.2020 žáci nastudují kapitoly: Svět druhé poloviny 20. století 1,2. Najdete v učebnici na stranách 112-113, 114-115. Nezapomenout na zápis :)

Domácí úkol - poslat emailem do 22.5. 2020! Kdo bude na online hodině nemusí zasílat, jelikož tuto látku budeme probírat :)

1) Které krize vehnaly SSSR a USA na pokraj války?

2) Napiš alespoň 3 africké země, které získaly nezávislost v 50. a 60. letech 20. století.

3) Za kterého amerického pezidenta byla ukončena rasová segregace?

4) Kdo stál v čele vedení Komunistické strany Sovětského svazu v roce 1964?


Zadání 11.5. - 15.5.2020

Do 15.5.2020 žáci nastudují kapitoly: Svět na počátku studené války 1, 2.Najdete v učebnici na stranách 102-103, 104-105. Nezapomenout na zápis :)

Domácí úkol - poslat emailem do 15.5. 2020! Kdo bude na online hodině nemusí zasílat, jelikož tuto látku budeme probírat :)

1) Vysvětlete, co bylo podstatou tzv. Trumanovy doktríny?

2) Ze kterých okupačních pásem vznikla Spolková republika Německo?

3) Vysvětlete pojem studená válka.

4) Jak se nazývalo ekonomické společenství východního bloku?

 

Zadání 4.5. - 7.5.2020

Do 7.5.2020 si žáci zopakují učivo z předcházejícího týdne. Přečíst kapitoly: Poválečné Československo v letech 1945-1947, Únor 1948 - konec demokracie, Poúnorové Československo a padesátá léta 20. století.  Najdete v učebnici na stranách 100-101, 106-107, 108-109. 

Doporučuji filmy a materiály: Milada, Past

https://www.televizeseznam.cz/video/krvava-leta/umuceni-patera-josefa-toufara-estebaci-ho-kvuli-cihostskemu-zazraku-umlatili-k-smrti-64011196

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-cihostskeho-zazraku-11-prosinec-1949-152807

https://www.televizeseznam.cz/video/krvava-leta/krvavy-monstrproces-s-rudolfem-slanskym-komunisticka-spionomanie-skoncila-popravou-11-spiklencu-64026809

https://www.televizeseznam.cz/video/krvava-leta/protikomunisticke-povstani-odbojove-skupiny-zvon-za-pokus-o-svrzeni-rezimu-padlo-6-trestu-smrti-64020181

https://www.televizeseznam.cz/video/krvava-leta/dabelsky-rafinovana-akce-kamen-prestrojeni-agenti-stb-chytali-na-falesnych-hranicich-odpurce-rezimu-308182

Domácí úkol - poslat emailem do 7.5. 2020!!!!

Vypracuj otázky:

1) Jaký byl důvod demise demokratických ministrů?

2) Jaký byl rozdíl mezi volbami v roce 1948 a volbami demokratickými?

3) Které politické a společenské skupiny chtěli komunisté zlikvidovat či umlčet?

4) Zamyslete se, zda se jednalo o spravedlivě vedené procesy...


Zadání 27.4. - 30.4.2020

Do 30.4.2020 prostudovat prezentaci "Komunistické Československo" a vytisknout či přepsat pracovní list "Komunistické Československo" - vložit do sešitu.


Zadání 20.4. - 23.4.2020

Do 24.4.2020 žáci nastudují kapitoly: Svět po 2. světové válce (2) a Poválečné Československo v letech 1945-1947. Najdete v učebnici na stranách 96-97, 98-99. Žáci vypracují cvičení k těmto kapitolám v pracovním sešitě na stranách 41, 42.

Domácí úkol - poslat emailem do 24.4. 2020!!!!

Vypracuj otázky:

1) Ve kterém městě se konal hlavní proces s válečnými zločinci?

2) Se kterými státy byly v roce 1947 uzavřeny mírové smlouvy?

3) Která území získal po válce SSSR?


Zadání 13.4.2020 - Velikonoční pondělí, 16.4.2020

Do 16.4.2020 prosím o prostudování kapitoly:  Svět po 2. světové válce.  Najdete v učebnici na stranách 94-95. Žáci vypracují cvičení k této kapitole v pracovním sešitě na straně 40.

 https://www.televizeseznam.cz/video/vylety-do-minulosti/vitezne-mocnosti-podepisuji-postupimskou-dohodu-2-srpen-1945-63944561


Domácí úkol - poslat emailem do 16.4. 2020!!!!

Vypracuj otázky:

1) Jaké poslání má Rada bezpečnosti OSN?

2) Co bylo obsahem programu čtyř D?

3) Na které okupační zóny bylo rozděleno Německo, Berlín a Rakousko?


Zadání 2.4. - 8.4. 2020, (9.4.2020 - Velikonoční prázdniny)

Do 10.4.2020 prosím o prostudování kapitol:  Osvobození republiky, Osvobození republiky - konec války v Evropě.  Najdete v učebnici na stranách 84-85, 86-87. Žáci vypracují cvičení k těmto kapitolám v pracovním sešitě na stranách 38, 39.

 

Doporučuji odkazy: (snadnější zapamatování učiva :)

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacalo-slovenske-narodni-povstani-29-srpen-151627

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-prekroceni-hranic-na-dukle-6-rijen-1944-152747

https://www.televizeseznam.cz/video/krvava-leta/prerovske-povstani-spustila-falesna-zprava-mistniho-rozhlasu-nasledne-krveproliti-neprezily-desitky-lidi-63915584

https://www.televizeseznam.cz/video/krvava-leta/tezke-boje-o-rozhlas-behem-prazskeho-povstani-v-kvetnu-1945-drama-vypuklo-v-sechs-hodin-63913700

https://www.televizeseznam.cz/video/krvava-leta/valecne-zlociny-ve-skole-na-prazacce-v-kvetnu-1945-naciste-tu-zavrazdili-desitky-povstalcu-i-civilistu-63917357

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-skoncilo-prazske-povstani-9-kveten-150912

 Domácí úkol - poslat emailem do 8.4. 2020!!!!

Vypracuj otázky:

1) Které město bylo centrem SNP (= Slovenského národního povstání)?

2) Jakou roli hrály během povstání Hlinkovy gardy?

3) Jaké byly hlavní body Košického vládního programu?

4) Co je demarkační linie?

5) Které státy se podílely na osvobození republiky?

6) Jak se jmenuje a kde leží město, které bylo prvním, ve kterém vypuklo květnové povstání?

7) Jak se jmenoval orgán, který vedl květnové povstání, a kdo byl jeho předsedou?

 


Zadání 25.3. - 1.4.2020
Do 1.4.2020 prosím o prostudování kapitol:  Československý domácí odboj 1942-1944, Československý zahraniční odboj 1942-1944. Najdete v učebnici na stranách 80-81 a 82-83. Žáci vypracují cvičení k těmto kapitolám v pracovním sešitě na stranách 36 a 37. Zápis si mohou vytisknout + vlepit do sešitu či přepsat.

 

Doporučuji filmy Lidice a Anthropoid + odkazy: 

 

 

Zadání 17.3.-24.3.2020 
Z důvodu delšího uzavření školy, prosím o doplnění pracovního listu (viz příloha). První a druhou stranu máme hotovou (pokud byl někdo nemocný před 11.3. doplní si i strany 1 a 2). K vyplnění pracovního listu využijte prezentaci (viz příloha). List si vytisknete nebo přepište, jelikož bude sloužit jako zápis. K doplnění látky si přečtěte kapitoly v učebnici na stranách 76-77 a 78-79. V pracovním sešitě vyplňte strany 34 a 35 (budu známkovat).

Zadání 11.3.-16.3.2020 
Do 16.3.2020 prosím o prostudování kapitol:  Protektorát Čechy a Morava 1939-1941, Československý zahraniční odboj 1939-1941. Najdete v učebnici na stranách 68-69, 70-73 a 74-75. Žáci vypracují cvičení k těmto kapitolám v pracovním sešitě na stranách 31, 32, 33. 


Zápisy

Zápisy 18.5. - 22.5.2020

 

Svět druhé poloviny 20. století

 

-          v 50. a 60. letech pokračoval rozpad koloniální soustavy – hlavně v Africe

 

-          kolonie získaly svobodu, ale musely řešit politickou nestabilitu

 

-          SSSR – po smrti Stalina v roce 1953 se do čela dostal Nikita Sergejevič Chruščov

 

-          Varšavská smlouva = vojenská aliance SSSR a jeho spojenců (1955)

 

V roce 1961 byla postavena Berlínská zeď = jeden ze symbolů studené války.

 

Kuba – 1959 proběhla revoluce a k moci se dostal Fidel Castro. Kuba se stala součástí východního bloku. Karibská krize = hrozba válečného konfliktu.

 

USA

 

-          v roce 1960  byl americkým prezidentem John Fitzgerald Kennedy  - USA = supervelmoc


Zápisy 11.5. - 15.5.2020

Počátek studené války

Po 2 sv.v. došlo k rozpadu protinacistické koalice. Západní státy posilovaly a prohlubovaly demokracii.

V roce 1947 byla vyhlášena Trumanova doktrína= politika aktivní podpory zemím ohroženým komunismem.

Začalo období tzv. studené války (na Z a V se vyvíjely nové zbraně).

Železná opona = neprostupná hranice mezi západním a východním blokem v době studené války. 

 

Německo

-          vznikly zde 2 státy = Spolková republika Německo (Z) a Německá demokratická republika (V).

NATO – Organizace Severoatlantické smlouvy – založena 1949, vojensko-politická organizace.

Východní blok se změnil v totalitní země, v čele s jedinou politickou stranou (nejčastěji komunistickou). Byl zlikvidován soukromý sektor a zavedeno centrálně plánované hospodářství.

RVHP = Rada vzájemné hospodářské pomoci, vznik 1949, ekonomická organizace.

Stát Izrael – vznik 1948.

Korejská válka (1950-1953) – dodnes je Korea rozdělena na 2 státy 38. rovnoběžkou.


Zápisy 20.4. - 23.4.2020

Norimberský proces

Od listopadu 1945 do října 1946 probíhal v Norimberku proces s hlavními představiteli nacistického Německa. Byli obviněni ze zločinů proti lidskosti, míru a válečných zločinů.

V roce 1947 byly podepsány mírové smlouvy s poraženými zeměmi.

Evropa se po 2. světové válce změnila – hranice mezi Německem a Polskem (získalo území).

Největší území po válce získal SSSR. Dalším výsledkem války byly změny politických systémů.Zápisy 13.4.2020 - Velikonoční pondělí, 16.4.2020

Vznik OSN

-          založena v roce 1945 v San Franciscu (USA) – 51 států (včetně ČSR)

-          cíle: organizace měla být zárukou trvalého světového míru, rozvíjet přátelské a rovnoprávné vztahy mezi národy, hospodářskou a kulturní spolupráci, poskytovat humanitární pomoc

-          výkonným orgánem je Rada bezpečnosti OSN

Postupimská konference

-          červenec- srpen 1945se představitelé USA, VB a SSSR sešli v německé Postupimi

-          cíl: vyřešení poválečného uspořádání poraženého Německa, obnova válkou zničené Evropy, reparace a potrestání válečných zločinců

-          výsledek: dohoda o územních změnách v Evropě, schválen odsun německého obyvatelstva z ČSR, Polska a Maďarska

Německo

-          rozděleno na 4 okupační zóny: americká, britská, sovětská a francouzská

-          stejně rozdělen Berlín a Rakousko

Poválečná obnova Německa = čtyři D

1)      denacifikace – likvidace nacistického systému + potrestání válečných zločinců

2)      demokratizace

3)      demilitarizace = odzbrojení

4)      demonopolizace = zrušení monopolů (výroba zbraní pro nacisty apod.)


Zápisy 2.4.-8.4.2020

Osvobození republiky

29.8.1944 vypuklo Slovenské národní povstání. Jeho centrem se stala Banská Bystrica a velitelem plukovník Ján Golián.

Cíl povstání = osvobodit Slovensko +obnova Československé republiky.

Nacistům a slovenským fašistům, kteří vraždili civilní obyvatelstvo se podařilo zatlačit povstalce do hor.

Podzim 1944 – Karpatsko-dukelskou operací bylo zahájeno osvobozování republiky Rudou armádou. Společně s Rudou armádou vstoupily na naše území i československé jednotky.

10. března 1945 začala Ostravsko-opavská operace = jedna z největších bitev na našem území.

Duben 1945 – vyhlášen Košický vládní program Národní fronty.


Osvobození republiky – konec války v Evropě

Západní hranice republiky překročily i jednotky americké armády, která osvobodila západní i jižní Čechy.

6.5.1945 osvobodili Američané Plzeň. Postup americké armády se zastavil podle dohody sovětského a amerického velení na tzv. demarkační linii Karlovy Vary, Plzeň, České Budějovice.

Květnové povstání

1. května 1945 vypuklo na území protektorátu povstání.

Pražské povstání

5. května 1945 začalo povstání v Praze. V jeho čele stála Česká národní rada – předseda Albert Pražák a vojenský velitel generál Karel Kutlvašr.

9.5. 1945 – dokončeno osvobození Prahy.


Zápisy 25.3. - 1.4.2020

 

Československý domácí odboj 1942-1944

Odbojové hnutí v českých zemích bylo v období heydrichiády téměř rozbito. Na přelomu roku 1942-1943 se začaly vytvářet nové odbojové organizace např. Přípravný revoluční národní výbor (PRNV), Rada tří atd.

Cíle domácího odboje:

a)      navázat kontakt s čsl. exilovou vládou v Londýně

b)      navázat kontakt s dalšími odbojovými organizacemi

c)      příprava povstání proti okupantům

V českých zemích působily partyzánské oddíly.

Nacistický teror = odbojáři a partyzáni byli vystaveni mučení – mnoho z nich skončilo na popravišti nebo v koncentračních táborech.

V roce 1943 vznikl na Slovensku vrcholný orgán odboje = Slovenská národní rada.

 

Československý zahraniční odboj 1942-1944

Československá exilová vláda (prezident Edvard Beneš, ministr zahraničních věcí Jan Masaryk) se snažila o obnovu republiky.

V roce 1942 prohlásily západní mocnosti mnichovskou dohodu za neplatnou.

V roce 1943 byla podepsána československo-sovětská smlouva, která ovlivnila poválečný vývoj v Československu.

 

Vojenský zahraniční odboj se rozrostl o jednotku v SSSR a českoslovenští vojáci se aktivně podíleli na porážce nacistického Německa a jeho spojenců.