Dějepis 8

 

Výuka v době mimořádného volna

Zápisy, prosím, zapsat do školního sešitu. Úkoly v pracovním sešitě budu kontrolovat po návratu do školy a hodnotit známkou. Žáci s PO2 a PO3 nemusí vypracovávat cvičení 2 a 3. Za jednu vyučovací hodinu ve škole probereme cca 1 kapitolu v učebnici = tomu odpovídá zadání a zápisy.


Zadání 22.6. - 26.6. 2020

Opakování učiva 8. třídy.


Zadání 15.6. - 19.6. 2020

Do 19.6.2020 si žáci zopakují téma "1. světová válka". K tomu využijí učebnici a videa viz níže. Během pondělní online hodiny budeme opakovat 1. světovou válku. Připravte si učebnici + pracovní sešit. Nezapomeňte na zápis. Kdo nebude na online hodině - vypracuje cvičení 1 na stranách 58 a 60 z pracovního sešitu a pošle mi emailem ke kontrole do 19.6.2020.

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byl-spachan-atentat-v-sarajevu-28-cerven-151577

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-prvni-svetova-valka-28-cervenec-151942

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-bitvy-u-zborova-2-cervenec-1917-153017

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-vyvrcholilo-vanocni-primeri-25-12-1914-152817

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byla-popravena-mata-hari-15-rijen-1917-152752


Zadání 8.6. - 12.6. 2020

Do 12.6.2020 si žáci prostudují kapitoly: Čestí vojáci na frontách Velké války + My národ československý. Najdete v učebnici na stranách 136-137, 142 - 143. Žáci vypracují cvičení č.1 k této kapitole v pracovním sešitě na straně 57. 

Tyto kapitoly budeme probírat během pondělní online hodiny. Připravte si učebnici + pracovní sešit.  Kdo nebyl na online hodině - cvičení z pracovního sešitu mi pošle emailem ke kontrole do 12.6.2020.


Zadání 1.6. - 5.6. 2020

Do 5.6.2020 si žáci prostudují kapitoly: Bolševická revoluce + Konec starého světa. Najdete v učebnici na stranách 138-139, 140 - 141. Žáci vypracují cvičení č.1 k této kapitole v pracovním sešitě na straně 59. 

Tyto kapitoly budeme probírat během pondělní online hodiny. Připravte si učebnici + pracovní sešit.  Kdo nebyl na online hodině - cvičení z pracovního sešitu mi pošle emailem ke kontrole do 5.6.2020.

 

Zadání 25.5. - 29.5. 2020

Do 29.5.2020 si žáci prostudují kapitoly: Ani peklo nemůže být tak strašné + mapy. Najdete v učebnici na stranách 134 - 135, 144-145. Žáci vypracují cvičení č.1 k této kapitole v pracovním sešitě na straně 56. Nezapomeňte na zápis :)

Tyto kapitoly budeme probírat během pondělní online hodiny. Připravte si učebnici + pracovní sešit.  Kdo nebyl na online hodině - cvičení z pracovního sešitu mi pošle emailem ke kontrole do 29.5.2020.

 

Zadání 18.5. - 22.5. 2020

Do 22.5.2020 si žáci prostudují kapitoly: Sport zatracovaný i milovaný, Velká válka, na níž se Evropa dlouho připravovala. Najdete v učebnici na stranách 128 - 129, 132-133. Žáci vypracují cvičení č.1 k těmto kapitolám v pracovním sešitě na stranách 53,55. Nezapomeňte na zápis :)

Tyto kapitoly budeme probírat během pondělní online hodiny. Připravte si učebnici + pracovní sešit.  Kdo nebyl na online hodině - cvičení z pracovního sešitu mi pošle emailem ke kontrole do 22.5.2020.

 

Zadání 11.5. - 15.5. 2020

Do 15.5.2020 si žáci prostudují kapitoly: Habsburská monarchie na začátku 20. století, Emancipace změnila postavení žen. Najdete v učebnici na stranách 118 - 119, 120-121. Žáci vypracují cvičení č.1 k těmto kapitolám v pracovním sešitě na stranách 48,49. Nezapomeňte na zápis :)

Tyto kapitoly budeme probírat během pondělní online hodiny. Připravte si učebnici + pracovní sešit.  Kdo nebyl na online hodině - cvičení z pracovního sešitu mi pošle emailem ke kontrole do 15.5.2020.


Zadání 5.5. - 7.5. 2020

Do 8.5.2020 žáci prostudují prezentaci na téma "Technika 19. -20. století" (viz přílohy) a učebnici na stranách 126-127. Z prezentace si vytvoří zápis.

Domácí úkol do 8.5.2020

1) Jak se jmenoval pilot, který uskutečnil dálkový let z Pardubic do Prahy?

2) Kdo vynalezl výkonný vznětový motor?

3) Kde vznikl první automobil vyrobený na našem území? A jak se nazýval?

4) Komu se poprvé podařilo vzlétnout s motorovým letadlem?


Zadání 28.4. - 30.4. 2020

Do 3.5.2020 žáci prostudují prezentaci na téma "Vynálezci 19. -20. století" (viz přílohy) a učebnici na stranách 124-125. Z prezentace si vytvoří zápis. Zápis vyfotí a zašlou mi emailem ke kontrole. 

Domácí úkol do 3.5.2020

Doplň v pracovním sešitě cvičení 1 na straně 51 - vyfoť a pošli mi emailem ke kontrole.


Zadání 21.4. - 23.4. 2020

Do 26.4.2020 žáci prostudují prezentaci na téma "Objevitelé 19. -20. století" (viz přílohy) a učebnici na stranách 122-123. Z prezentace si vytvoří zápis - vypíší do sešitu tučně zvýrazněné a barevné části (osobnost + vynález / objev). Zápis vyfotí a zašlou mi emailem ke kontrole. Vypracují cvičení k této kapitole v pracovním sešitě na straně 50. 

 

Zadání 14.4. - 16.4. 2020

Do 19.4.2020 si žáci prostudují kapitoly: Cesta z ghetta, Umění, jež není výrazem vlasti, není ničím. Najdete v učebnici na stranách 108-109, 110-111 (+ obrázky na stranách 114-115). Žáci vypracují cvičení k těmto kapitolám v pracovním sešitě na stranách 46,47. 

 

Zadání 6.4. 2020  (9.4.2020-Velikonoční prázdniny)

Do 9.4.2020 si žáci prostudují kapitolu: Češi a Němci, dva národy v jedné zemi (učebnice s. 106-107) a vypracují stranu 45 v PS.

V případě zájmu si mohou přečíst kapitolu v učebnici: Česká společnost se učí podnikat (str. 104-105).

https://www.youtube.com/watch?v=PO_S1GUPrXk - Češi a Němci


Zadání 30.3.- 3.4.2020

Do 3.4.2020 prosím o prostudování kapitol:  Rakousko-Uhersko, Úspěchy a prohry české politiky (= zápis "Česká politika v 19. století"). Najdete v učebnici na stranách 100-101, 102-103. Žáci vypracují cvičení k těmto kapitolám v pracovním sešitě na stranách 42,43. 

Zadání 20.3.-26.3.2020

Do 26.3.2020 prosím o prostudování kapitol:  Rusko a Japonsko, Evropské velmoci budují nová impéria (= zápis "Kolonialismus") a Kolonie jako břemeno Evropanů? Najdete v učebnici na stranách 90-91, 94-95 a 96-97. Žáci vypracují cvičení k těmto kapitolám v pracovním sešitě na stranách 39, 40, 41. 

Zadání 11.3.-19.3.2020

Žáci měli zadaný domácí úkol na 12.3.2020 v pracovním sešitě s. 33,34.

Do 19.3.2020 prosím o prostudování kapitol:  Modernizace v Evropě druhé poloviny 19. století, Itálie a Německo, nové státy na mapě Evropy a Jih proti Severu. Najdete v učebnici na stranách 82-83, 86-87 a 88-89. Žáci vypracují cvičení k těmto kapitolám v pracovním sešitě na stranách 35, 36, 37, 38. 


Zápisy do sešitu

Zápisy 15.6. - 19.6. 2020

 

 

Konec 1. světové války

 

- počet obětí byl cca 10 milionů

 

- Německo a R-U poraženo

 

- 1917 – vstoupily USA do 1.sv.v na stranu Dohody

 

- konec války 11.11. 1918

 

- po válce spory o hranice států

 

- hlad a bída, pandemie španělské chřipky

 

- vznik nových nedemokratických režimů

 

1919- mírová konference ve Versailles = řešila poválečné uspořádání světa – uzavřeny mírové smlouvy – poražené státy musely platit vysoké reparace (=platy za škody)

 

- vznikla Společnost národů – měla řešit konflikty mírovou cestou

 

 

Čeští vojáci na frontách

 

Češi se ve své většině stavěli k válečným cílům R-U odmítavě – přesto museli čeští vojáci bojovat za R-U – dobrovolně přebíhali do zajetí.

 

Československé legie = vojenské jednotky vytvořené z řad dobrovolníků (v Rusku, Francii, Itálii).

 

-          v Rusku – nejpočetnější vojsko, 1917- bitva u Zborova – statečnost čsl. legionářů

 

Národní rada československá

 

-          předseda Tomáš Garrigue Masaryk

 

-          plán samostatného československého státu

 

-          další členové Edvard Beneš, Rastislav Štefánik

 

Maffie

 

-          tajná organizace působící v českých zemích – spolupráce s Masarykem – důležité informace proti R-U, Německu

 

-          někteří členové odsouzeni k trestu smrti – později udělena amnestie – Karel Kramář a Alois Rašín


Zápisy 25.5. - 29.5.2020 

Bojiště 1. sv. v.

  • Jižní fronta – R-U x Srbsku
  • Západní fronta – Německo x Francii (+ spojenci, VB)
  • Východní fronta – Německo, R-U x Rusku
  • válka v koloniích, na moři, ve vzduchu

Blesková válka se změnila v zákopovou. V 1. sv. v. byla využita moderní vojenská technika.

1915 – Němci poprvé použili otravný plyn yperit – město Ypry.

1916 – bitva u Verdunu, na Sommě

 

Zápisy 18.5. - 22.5.2020 

1. světová válka

Militarismus = prosazování svých zájmů prostřednictvím vojenské síly.

Trojspolek (Německo, R-U, Itálie) x Dohoda (VB, Francie, Rusko).

- 28.6. 1914 – atentát v Sarajevu na následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este a jeho manželku Žofii Chotkovou. Atentátník byl student Gavrilo Princip.

Srbsko dostalo ultimátum (nepřijatelné) – 28.7.1914 byla vyhlášena Velká válka = 1. světová válka.


Zápisy 11.5. - 15.5.2020 

Habsburská monarchie na zač. 20. stol.

1907 – bylo zavedeno všeobecné a rovné hlasovací právo do říšské rady pro muže starší 24 let.

Vznik nových politických stran: agrární strana, strana národně sociální.

V průběhu 19. století začaly ženy usilovat o širší uplatnění ve společnosti, o svoji emancipaci. Žádaly přístup ke vzdělání a možnost profesního uplatnění + volební právo. 


Zápisy 14.4. - 16.4.2020 

 

České umění v 19. století

V roce 1868 byl položen základní kámen Národního divadla v Praze.

Provoz byl zahájen v roce 1883.

Oponu namaloval Vojtěch Hynais.

V divadle se nacházejí malby Františka Ženíška, Mikoláše Alše a Václava Brožíka. V Národním divadle najdeme sochy od Josefa Václava Myslbeka a Bohuslava Schnircha.

Architektura – zájem o historii = napodobování historických slohů = novogotický a novorenesanční.

2 novorenesanční stavby: Národní divadlo v Praze, Opera v Drážďanech

2 novogotické stavby: zámek Lednice, britský parlament v LondýněCesta z ghetta

-          od vlády Josefa II. se zlepšilo postavení židovského obyvatelstva

-          od roku 1848 Židé mohli žít mimo ghetta = uzavřená městská část pro židovské obyvatelstvo

-          v roce 1867 – získali Židé rovnoprávnost před zákonem i volební právo

-          protižidovské předsudky se staly základem pro vznik novodobého antisemitismu = nenávist k židovskému etniku

-          T.G. Masaryk vystupoval proti antisemitismu   

 

Zápisy 6.4.2020 (9.4.2020- Velikonoční prázdniny)

Češi a Němci v 19. století

- odlišné politické názory = spory

1897 – Badeniho jazyková nařízení = ukládala úředníkům jako povinnost znalost obou zemských jazyků, češtiny i němčiny.


Zápisy 30.3.-3.4.2020 

Česká politika v 19. století

MLADOČEŠI- radikálnější politikové, chtěli se navrátit do parlamentu.

STAROČEŠI – konzervativní politici.

Měli stejný cíl = obnovit České království, zůstalo by součástí habsburské monarchie, ale o vnitřní záležitosti by se starala vlastní samospráva (sídlo v Praze) – tyto požadavky nenaplněny.

Významný úspěch = rozdělení pražské techniky a univerzity na českou a německou část (= vzdělání i v češtině).

Nařízení = úřady musely odpovídat v tom jazyce, ve kterém přijaly žádost.

Sociální demokracie – program se zaměřil na dělnické vrstvy

                                    - chtěli všeobecné a rovné hlasovací právo a sociální zákonodárství


Rakousko-Uhersko

František Josef se veřejně zřekl absolutistické vlády.

1861 – byla vydána ústava = zaručovala občanská práva a voleným zástupcům podíl na správě státu.

Říšská rada= hlavní politický orgán = parlament ve Vídni, volební právo bylo určováno výší daní (hlavní slovo měla bohatá šlechta).

V Čechách oživen veřejný život – založena tělovýchovná jednota SOKOL – Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner.

Národní listy = nejvýznamnější český deník.

1867 = vznik Rakouska-Uherska = dva státy, které měly společného panovníka, zahraniční politiku, měnu, armádu. Vnitřní záležitosti si spravoval každý stát samostatně.

 

 

Zápisy 20.3.-26.3.2020 

Kolonialismus

Evropské koloniální mocnosti v čele s Británií ovládly v průběhu 19. stol. díky vojenské i hospodářské převaze rozsáhlá zámořská území. Jejich hlavní zájem se soustředil na Afriku. Snahy o budování koloniálních říší nazýváme imperialismus.

David Livingstone – skotský cestovatel v Africe

Emil Holub – český cestovatel


Rusko

Stále existovaly společenské rozdíly. Rolníci měli svobodu, ale žádná politická práva. Pravoslavná církev vyzývala k poslušnosti carovi. Touha po revoluci = společenské změny. Na konci 19. století se začala budovat Transsibiřská magistrála = železniční trať na Sibiři.

1881 – atentát na ruského cara AlexandraII.


Japonsko

- v čele země císař

- po občanské válce přesídlil do nového hlavního města Tokia

Reformy Meidži:

- vznikla moderní japonská armáda

- rozvoj průmyslu

- přijata ústava = konstituční monarchie

- zavedena všeobecná školní docházka

V Japonsku skončila izolace od okolního světa. Na začátku 20. století se stalo velmocí.

 

 

Zápisy 11.3.-19.3.2020

Modernizace v Evropě

- druhá polovina 19. století, pokračující vliv průmyslové revoluce

- Charles Darwin-  evoluční teorie – zákonitosti přírody

- Karel Marx – dílo Kapitál – vznik organizovaného dělnického hnutí

- v umění se prosadily nové směry:

- realismus – malovat se má pouze to, co vidíme

- impresionismus – snaha zachytit dojem z určitého místa či atmosféry (Vincent van Gogh)


Sjednocení Itálie

-          snaha sjednotit Itálii – problémy rozdílná hospodářská vyspělost (průmyslový S, zemědělský J)

-          Sardinské království v čele bojů proti Habsburkům- ti poraženi

-          1860 povstání na Sicílii – v čele Giuseppe Garibaldi – zvítězili

-          1861 vyhlášeno Italské království se sardinským králem Viktorem Emanuelem II.

Sjednocení Německa

-          pruský ministerský předseda Otto von Bismarck

-          1866 došlo k prusko-rakouské válce – bitva u Sadové u Hradce Králové – Habsburkové poraženi

-          prusko-francouzská válka – Prusko zvítězilo

-          1871 bylo vyhlášeno německé císařství  - 1. císařem se stal pruský král Vilém I.

-          Německé císařství se stalo nejsilnějším a nejvyspělejším státem Evropy


USA – Sever proti Jihu

Sever – textilní, hutní, ocelářský průmysl – v továrnách kvalifikovaná pracovní síla.

Jih – zemědělství – plantáže s bavlnou -práce otroků.

Otroci – neměli žádná práva, tvrdě trestáni.

Nerovnoměrný hospodářský vývoj vyvrcholil v občanskou válku.

Vznikla Republikánská strana – hájila zájmy průmyslníků. Proti byla Demokratická strana prosazující zájmy jižanských plantážníků.

1860 – zvolen prezidentem Abraham Lincoln.

Severní státy = Unie x Konfederace států amerických (jižní státy) = občanská válka 1861-1865

-          rozpory v otázce zrušení otroctví

-          zvítězil sever, Lincoln byl zastřelen

Otroci – zrušeno otroctví, ale neměli vzdělání

Ku-klux-klan = rasistická organizace, která nesouhlasila se zrovnoprávněním černých Američanů.