Dějepis 7

 

Výuka v době mimořádného volna

Zápisy, prosím, zapsat do školního sešitu (popř. vytisknout a vlepit). Úkoly v pracovním sešitě budu kontrolovat po návratu do školy a hodnotit známkou. Žáci s PO2 a PO3 nemusí vypracovávat cvičení 3. Pokud jsou za DÚ otázky - vypracují 3 z 5 otázek (mohou si vybrat). Za jednu vyučovací hodinu ve škole probereme cca 1 kapitolu v učebnici = tomu odpovídá zadání a zápisy.