Dějepis 7

 

Výuka v době mimořádného volna

Zápisy, prosím, zapsat do školního sešitu (popř. vytisknout a vlepit). Úkoly v pracovním sešitě budu kontrolovat po návratu do školy a hodnotit známkou. Žáci s PO2 a PO3 nemusí vypracovávat cvičení 3. Pokud jsou za DÚ otázky - vypracují 3 z 5 otázek (mohou si vybrat). Za jednu vyučovací hodinu ve škole probereme cca 1 kapitolu v učebnici = tomu odpovídá zadání a zápisy.

 

Zadání 22.6. - 26.6.2020

Opakování učiva :)

Zadání 15.6. - 19.6.2020

Do 19.6.2020 prosím o prostudování kapitol: Bílá hora + Poražení a vítězové. Najdete v učebnici na stranách 134-135, 136-137. Žáci vypracují cvičení 1, 2 v pracovním sešitě na straně 55 :) 

V průběhu online hodiny budeme tuto látku probírat. Kdo nebude na online hodině - cvičení z pracovního sešitu mi pošle emailem ke kontrole do 19.6.2020.

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/bitva-na-bile-hore-152442

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-popravy-27-ceskych-panu-21-cerven-152652


Zadání 8.6. - 12.6.2020

Do 12.6.2020 prosím o prostudování kapitol: Katolický král v nekatolické zemi + Rudolfínská Praha. Najdete v učebnici na stranách 128-129, 130-131. Žáci vypracují cvičení 1, 2 v pracovním sešitě na straně 54 :) 

V průběhu online hodiny budeme tuto látku probírat. Kdo nebude na online hodině - cvičení z pracovního sešitu mi pošle emailem ke kontrole do 12.6.2020.

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zemrel-rudolf-ii-20-leden-1612-153267

 

Zadání 1.6. - 5.6.2020

Do 5.6.2020 prosím o prostudování kapitol: Snaha o nápravu vedla k rozdělení + Proměny západní Evropy v 16. století. Najdete v učebnici na stranách 120-121, 122-123. Žáci vypracují cvičení 1, 2 v pracovním sešitě na straně 49 :) Nemusíte psát zápis, podívejte se na videa k probíranému tématu.

V průběhu online hodiny budeme tuto látku probírat. Kdo nebude na online hodině - cvičení z pracovního sešitu mi pošle emailem ke kontrole do 5.6.2020.

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-martin-luther-zverejnil-svych-95-tezi-31-rijen-1517-153132

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/bartolomejska-noc-23-srpen-1572-152707


Zadání 25.5. - 29.5.2020

Do 29.5.2020 prosím o prostudování kapitol: Velké objevy i nenahraditelné ztráty + Mapy. Najdete v učebnici na stranách 114-115, 116-117. Žáci vypracují cvičení 1, 2 v pracovním sešitě na straně 48 :)

V pondělí v průběhu online hodiny budeme tuto látku probírat. Kdo nebyl na online hodině - cvičení z pracovního sešitu mi pošle emailem ke kontrole do 29.5.2020.

 

Zápisy do sešitu

 

Zápisy 15.6. - 19.6.2020

Třicetiletá válka 1618-1648

V Praze zastupovali císaře 2 místodržící. Nespokojenost českých evangelických stavů s vládou Habsburků vedla k povstání.

23.5.1618 – defenestrace na Pražském hradě = začátek stavovského povstání

- z okna vyhození Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka, Jaroslav Bořita z Martinic +  jejich písař

- Ferdinand II. byl sesazen – zvolen českým králem Fridrich Falcký (=zimní král)

8.11.1620 – bitva na Bílé hoře = stavovské vojsko poraženo

21.6.1621 – poprava 27 účastníků stavovského povstání

1648 – uzavřen vestfálský mírZápisy 8.6. - 12.6.2020

Nástup Habsburků na český trůn

- v roce 1526 se stal českým králem Ferdinand I. Habsburský (manželka Anna Jagellonská)

- sídlo ve Vídni – zde ústřední úřady pro celou habsburskou říši

- ražba tolarů (mince) v Jáchymově – odvozen název dolar

- většina obyvatel českých zemí se hlásila k různým evangelickým církvím (kališnictví, luterství, kalvinismu)

- Jednota bratrská = malá církev, skromný život, její členové přeložili Bibli do češtiny = Bible kralická

 

- v roce 1575 Maxmilián II. (byl synem Ferdinanda I.) -  ústně potvrdil Českou konfesí vyznání českých evangelíků

 

Rudolf II. (1576-1611)

- sídlo v Praze, žili zde lidé různé národnosti i náboženského vyznání

- zval si umělce a vzdělance, miloval umění a vědecké objevy

- na jeho dvoře působili Tycho Brahe, Johannes Kepler (astronom), Johannes Jessenius (lékař)

- měl spory o trůn se svým bratrem Matyášem II. – české stavy podpořily Rudolfa II. a  - 1609 byl vydán Majestát = listina zaručující náboženskou svobodu