Zápis ze schůze sdružení ROSA I ze dne 6.4.2011

Přítomni: p. Rázková, p. Chourová, p. Hyksová, p. Tesařová, p. Hanslová, p. Jakoubková, p. Laub, p. Plachá

Projednány přípravy na pečení do kavárny na velikonoční výstavu, která se uskuteční 20.4. Pečení cukroví a jidášů proběhne v úterý 19.4. od 15hod.

Byl vyhotoven seznam věcí, které bude nutno připravit na činnost kavárny – seznam odeslán L. Kociánové.

Nákup kávy, čaje, mléka, limonád zajistí p. Jakoubková.

Dětský den bude 4.6. ve 14 hod. u školy.

Nutno připravit soutěže pro děti, zjistit možnost zapůjčení trampolíny.

Termín příští schůzky: 19.4.2011 v 15 hod. v jídelně ZŠ Rosice

Zapsala dne 7.4.2011 Iveta Plachá