Den otevřených dveří 28. 9. 2011

Fotogalerii snímků z Dne otevřených dveří naleznete zde.

28. 11. 2011 se na naší škole uskutečnil "DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ" u příležitosti 85. výročí školy.
Akce byla spojena s výstavou žákovských prací a historii této školy.
Děkujeme touto cestou všem, kteří tuto naši školní akci navštívili a tímto vyjádřili i své vztahy a postoje k naší škole.
Též děkujeme ROSE I za připravené občerstvení a příjemné posezení v kavárničce.

Rubrika: